PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 13 | 1 | 53–62
Article title

Skutki uboczne radioterapii nowotworów głowy i szyi. Metody leczenia odczynów popromiennych w jamie ustnej

Content
Title variants
EN
Adverse reactions of radiotherapy for head and neck cancers. Treatment of radiation reactions in the oral cavity
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Nowotwory głowy i szyi wykrywane są w momencie dużego zaawansowania miejscowego, ze względu na bezbólowy charakter oraz mało specyficzne objawy, tj. chrypkę czy ból gardła. Chorują głównie osoby po 50. roku życia. Niska świadomość społeczna dotycząca występowania nowotworów głowy i szyi w połączeniu z rzadkimi wizytami u specjalistów potęgują problem. W efekcie do lekarzy zgłaszają się pacjenci ze źle rokującą chorobą, w bardzo zaawansowanym stadium. Ryzyko jej wystąpienia zwiększa regularne picie alkoholu niskoprocentowego, palenie tytoniu oraz zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego. Lokalizacja nowotworów głowy i szyi w bogato ukrwionym i unerwionym rejonie anatomicznym wymusza stosowanie wysoce specjalistycznego leczenia, tj. intensywnej modulacji wiązki promieniowania w radioterapii. Odczyny popromienne ze względu na czas ujawnienia dzielą się na wczesne (ostre) oraz późne (przewlekłe). Do odczynów wczesnych zaliczane są zapalenie i zwłóknienie błony śluzowej jamy ustnej. Odczyny późne są bardziej dokuczliwe i trwałe – są to m.in. martwica żuchwy czy trwałe uszkodzenie funkcji wydzielniczej ślinianek. Do najczęściej występujących skutków ubocznych radioterapii należy zapalenie błony śluzowej (mucositis). Pacjenci po radioterapii nowotworów głowy i szyi zmagają się ze stale utrzymującą się suchością błony śluzowej jamy ustnej, która wymaga szczególnej pielęgnacji i higieny. Działania profilaktyczne u osób poddawanych radioterapii obejmują: systematyczne usuwanie płytki nazębnej, stosowanie środków do higieny jamy ustnej z dużą zawartością fluoru, utrzymywanie reżimu diety niskocukrowej, regularne badania kontrolne w gabinecie stomatologicznym.
EN
Due to painless nature and poorly specific symptoms, such as hoarseness or sore throat, head and neck cancers are usually diagnosed when the disease is locally advanced. A typical patient is older than 50 years. Low social awareness concerning the occurrence of these cancers and rare appointments with specialist physicians escalate the problem. As a result, patients usually seek medical advice when the disease is advanced and prognosis poor. The risk of these cancers increases by regular consumption of weak alcoholic beverages, cigarette smoking and infection with human papilloma virus. The head and neck location, which is a richly vascularised and innervated anatomic region, necessitates the application of highly specialised treatment, i.e. intensitymodulated radiation therapy. Radiation reactions can be divided into early (acute) and late (chronic) based on the time of occurrence. Early reactions include inflammation and fibrosis of the oral mucosa. Late reactions are more troublesome and persistent. They include: mandible necrosis or permanent impairment of salivary gland secretory function. The most common adverse effects of radiotherapy include mucositis. Patients irradiated for head and neck cancers usually suffer from persistent oral mucosa dryness that requires particular care and hygiene. Preventive measures in patients undergoing radiotherapy include: systematic plaque removal, using high-fluoride agents for oral hygiene, following a low-sugar diet and regular dental check-ups.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
1
Pages
53–62
Physical description
Contributors
 • Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Janusz Skalski
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Max-Dent”, Białystok, Polska
 • Zakład Stomatologii Zachowawczej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok, Polska. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Danuta Waszkiel
References
 • 1. Skrzypińska B: Zrozumieć nowotwory głowy i szyi. Available from: http://www.medonet.pl/zdrowie-na-co-dzien,artykul,168 0526,1,zrozumiec-nowotwory-glowy-i-szyi,index.html [cited: 14 August 2014].
 • 2. Jarosz A: RAK KRTANI zaczyna się od CHRYPY. Objawy i leczenie raka krtani. Available from: http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/nowotwory/rak-krtani-zaczyna-sie-odchrypy-objawy-i-leczenie-raka-krtani_39035.html [cited: 15 August 2014].
 • 3. Krajowy Rejestr Nowotworów: Nowotwory wargi, jamy ustnej i gardła (C00-C06, D00.0). Available from: http://onkologia.org.pl/ nowotwory-wargi-jamy-ustnej-gardlac00-c06-d00-0/.
 • 4. Golusińska E, Kardach H, Wegner A et al.: Ocena stanu zdrowotnego jamy ustnej chorych z nowotworami głowy i szyi leczonych onkologicznie. Otorynolaryngologia 2013; 12: 48–54.
 • 5. Yorke E, Gelblum D, Ford E: Patient safety in external beam radiation therapy. AJR Am J Roentgenol 2011; 196: 768–772.
 • 6. Naidu A, Lifferth D, Fuentes RS: Oral and maxillofacial pathology. Case of the month. Polymorphous low-grade adenocarcinoma. Tex Dent J 2014; 131: 426–427, 464–465.
 • 7. Domagała W: Molekularne podstawy karcynogenezy i ścieżki sygnałowe niektórych nowotworów ośrodkowego układu nerwowego. Pol Przegl Neurol 2007; 3: 127–141.
 • 8. Bury P, Godlewski D, Wojtyś P: Alkohol jako czynnik ryzyka choroby nowotworowej. Współcz Onkol 2000; 4: 13–15.
 • 9. Hashibe M, Brennan P, Chuang SC et al.: Interaction between tobacco and alcohol use and the risk of head and neck cancer: pooled analysis in the International Head and Neck Cancer Epidemiology Consortium. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2009; 18: 541–550.
 • 10. Rettig E, Kiess AP, Fakhry C: The role of sexual behavior in head and neck cancer: implications for prevention and therapy. Expert Rev Anticancer Ther 2015; 15: 35–49.
 • 11. Adams AK, Wise-Draper TM, Wells SI: Human papillomavirus induced transformation in cervical and head and neck cancers. Cancers (Basel) 2014; 6: 1793–1820.
 • 12. Zhang E, Cui Z, Xu Z et al.: Association between polymorphisms in ERCC2 gene and oral cancer risk: evidence from a meta-analysis. BMC Cancer 2013; 13: 594.
 • 13. Zhang GS, Huang SM, Chen C et al.: Evaluating the therapeutic dose distribution of intensity-modulated radiation therapy for head and neck with cone-beam computed tomography image: a methodological study. Biomed Res Int 2014; 2014: 326532.
 • 14. National Cancer Institute: Staging. Available from: https://www. cancer.gov/about-cancer/diagnosis-staging/staging [cited: 20 February 2017].
 • 15. Seregard S, Pelayes DE, Singh AD: Radiation therapy: posterior segment complications. Dev Ophthalmol 2013; 52: 114–123.
 • 16. Beetz I, Schilstra C, van der Schaaf A et al.: NTCP models for patient-rated xerostomia and sticky saliva after treatment with intensity modulated radiotherapy for head and neck cancer: the role of dosimetric and clinical factors. Radiother Oncol 2012; 105: 101–106.
 • 17. Migliorati CA, Oberle-Edwards L, Schubert M: The role of alternative and natural agents, cryotherapy, and/or laser for management of alimentary mucositis. Support Care Cancer 2006; 14: 533–540.
 • 18. Watanabe S, Suemaru K, Nakanishi M et al.: Assessment of the hamster cheek pouch as a model for radiation-induced oral mucositis, and evaluation of the protective effects of keratinocyte growth factor using this model. Int J Radiat Biol 2014; 90: 884–891.
 • 19. Lovelace TL, Fox NF, Sood AJ et al.: Management of radiotherapy-induced salivary hypofunction and consequent xerostomia in patients with oral or head and neck cancer: meta-analysis and literature review. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2014; 117: 595–607.
 • 20. Benhaïm C, Lapeyre M, Thariat J: [Stereotactic irradiation in head and neck cancers]. Cancer Radiother 2014; 18: 280–296.
 • 21. Lozza L, Cerrotta A, Gardani G et al.: Analysis of risk factors for mandibular bone radionecrosis after exclusive low doserate brachytherapy for oral cancer. Radiother Oncol 1997; 44: 143–147.
 • 22. Szczesniak MM, Maclean J, Zhang T et al.: Persistent dysphagia after head and neck radiotherapy: a common and under-reported complication with significant effect on non-cancer-related mortality. Clin Oncol (R Coll Radiol) 2014; 26: 697–703.
 • 23. Rice N, Polyzois I, Ekanayake K et al.: The management of osteoradionecrosis of the jaws – a review. Surgeon 2015; 13: 101–109.
 • 24. Gliński B, Ząbek M, Urbański J: Podstawowe zasady postępowania z chorymi na raka płaskonabłonkowego głowy i szyi. Współcz Onkol 2006; 10: 263–267.
 • 25. Guzik Ł, Kamysz E: Kserostomia – więcej niż suchość w jamie ustnej. Farm Pol 2009; 65: 411–414.
 • 26. Tabrizi R, Karagah T, Aliabadi E et al.: Does gum chewing increase the prevalence of temporomandibular disorders in individuals with gum chewing habits? J Craniofac Surg 2014; 25: 1818–1821.
 • 27. Chandu GS, Hombesh MN: Management of xerostomia and hyposalivation in complete denture patients. Indian J Stomatol 2011; 2: 263–266.
 • 28. Adamowicz-Klepalska B, Wierzbicka M, Strużycka I: Założenia i cele zdrowia jamy ustnej w kraju na lata 2006–2020. Czas Stomat 2005; 58: 457–460.
 • 29. Gliński B, Mucha-Małecka A, Wcisło Z et al.: Powikłania ze strony uzębienia po radioterapii nowotworów głowy i szyi. Onkologia Info 2011; 8: 22–26.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-731269b3-072d-425b-89d6-4cf62751f687
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.