PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2019 | 6 | 3 | 147-151
Article title

Znaczenie kropli antybiotykowych w profilaktyce okołooperacyjnej zapalenia wnętrza gałki po operacjach zaćmy

Content
Title variants
EN
The role of topical antibiotics in perioperative endophthalmitis prevention in cataract surgery
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zapalenie wnętrza gałki ocznej po operacji zaćmy pozostaje rzadką, ale istotną przyczyną utraty wzroku. Wzorce postępowania znacznie się różnią w wielu krajach europejskich. Obejmują miejscowe stosowanie antybiotyków przed zabiegiem, używanie roztworu jodku powidonu, aplikację antybiotyków do komory przedniej oka pod koniec zabiegu, iniekcje podspojówkowe, stosowanie miejscowych kropli po zabiegu oraz pojawiające się również nowe idee, np. chirurgię zaćmy bez użycia kropli. Celem tego artykułu jest prezentacja aktualnej strategii postępowania oraz roli miejscowej antybiotykoterapii stosowanej w profilaktyce zapalenia wnętrza gałki.
EN
Postoperative endophthalmitis after cataract surgery, although very rare, remains an important cause of blindness. Practice patterns vary in many European countries. They include topical antibiotics before surgery, use of povidone-iodine, intracameral antibiotics at the end of the procedure, subconjunctival injection, use of topical antibiotics after surgery, and also emerging ideas such as dropless cataract surgery. The purpose of this article is to present the current management strategy and the role of local antibiotic therapy used in the prevention of endophthalmitis.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
6
Issue
3
Pages
147-151
Physical description
Contributors
 • 1. Katedra Okulistyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 2. Instytut Okulistycznych Badań Naukowych w Poznaniu
 • Szpital św. Wojciecha w Poznaniu
References
 • 1. Grzybowski A, Koerner JC, George MJ. Postoperative Endophthalmitis after Cataract Surgery: A Worldwide Review of Etiology, Incidence and the most Studied Prophylaxis Measures. Expert Rev Ophthalmol 2019. DOI: 10.1080/17469899.2019.1674140.
 • 2. Wytyczne ESCRS dotyczące profilaktyki i leczenia zapalenia wnętrza gałki ocznej po operacji zaćmy 2013. W: The European Society for Cataract & Refractive Surgeons [online: www.escrs.com].
 • 3. Grzybowski A, Schwartz SG, Matsuura K, et al. Endophthalmitis Prophylaxis in Cataract Surgery: Overview of Current Practice Patterns Around the World. Curr Pharm Des 2017; 23: 1-8.
 • 4. Schwartz SS, Grzybowski A, Flynn HW. Antibiotic prophylaxis: different practice patterns within and outside the United States. Clin Ophthalmol 2016; 10: 251-256.
 • 5. Wytyczne PTO – leczenie operacyjne zaćmy [online: www.pto.com.pl].
 • 6. Grzybowski A, Brona P, Kim S. Microbial flora and resistance in ophthalmology: a review. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2017; 255: 851-862.
 • 7. Grzybowski A, Kanclerz P, Myers WG. The use of povidone-iodine in ophthalmology. Curr Opin Ophthalmol (Philadelphia) 2018; 7(2): 72-75.
 • 8. Grzybowski A, Kuklo P, Pieczyński J, Beiko G. A review of preoperative manoeuvres for prophylaxis of endophthalmitis in intraocular surgery: topical application of antibiotics, disinfectants, or both? Curr Opin Ophthalmol 2016; 27: 9-23.
 • 9. Shimada H, Nakashizuka H, Grzybowski A. Prevention and Treatment of Postoperative Endophthalmitis Using Povidone-Iodine. Curr Pharm Des 2017; 23: 574-585.
 • 10. Grzybowski A, Turczynowska M. More Antisepsis, Less Antibiotics Whenever Possible. Asia Pac J Ophthalmol (Philadelphia) 2017. DOI: 10.22608/APO.2017343.
 • 11. Lindstrom R, Galloway M, Grzybowski A, Liegner J. Dropless Cataract Surgery: An Overview. Curr Pharm Des 2017; 23: 558-564.
 • 12. Grzybowski A, Turczynowska M. Standard preoperative topical antibiotics do not additionally benefit in postcataract endophthalmitis prophylaxis. J Cataract Refract Surg 2017; 43(6): 861-862.
 • 13. Schwartz SG, Flynn HW, Grzybowski A, et al. Intracameral Antibiotics And Cataract Surgery: Endophthalmitis Rates, Costs and Stewardship. Ophthalmol 2016; 123(7): 1411-1413.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-72cc1a73-4a6e-4bce-ac50-88b3a296604b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.