PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 14 | 1 | 61-64
Article title

Urojeniowa parazytoza w otępieniu z ciałami Lewy’ego: opis dwóch przypadków

Content
Title variants
EN
Delusional parasitosis in dementia with Lewy bodies: a report of two cases
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Dementia with Lewy bodies (DLB) is considered to be the second most frequent primary degenerative dementing illness after Alzheimer’s disease. Psychotic symptoms are typical features in DLB patients, and visual hallucinations are the most frequent neuropsychiatric symptoms and have been considered as one of the core features in the clinical diagnostic criteria of DLB. According to literature, spectrum of delusional ideation may be observed in DLB cases. There is a serious problem of misdiagnosis in cases with delusional ideation in DLB cases. The diagnosis of senile psychosis is frequently made duo to visual hallucinations and delusions. Moreover, diagnosis of delusional parasitosis (form of monodelusional disorder, known as Ekbom’s syndrome) must be taken into account during differential diagnosis. Subjects with delusions of being infested with parasites frequently consult many specialists (dermatologists, internists or allergists) and usually reject psychiatric diagnosis and treatment. Unfortunately, there is a limited evidence of the efficacy of specific pharmacologic interventions, but severe sensitivity to typical and atypical antipsychotics in approximately 50% can occur, and improvements in visual hallucinations with cholinesterase inhibitors could be expected. Herein, we report two cases of DLB suffering due to delusions of being infested by parasites (delusional parasitosis). The paper demonstrates the clinical picture and utility of cholinesterase inhibitors and low doses of second generation antipsychotics in the treatment of psychosis in the DLB cases.
PL
Otępienie z ciałami Lewy’ego (DLB) to druga (po chorobie Alzheimera) przyczyna otępień pierwotnie zwyrodnieniowych. Objawy psychotyczne należą do typowych symptomów DLB, a omamy wzrokowe, najczęstsze w tej grupie objawów, uznano za kluczowy objaw i umieszczono w klinicznych kryteriach diagnostycznych. Jak wynika z piśmiennictwa, u chorych z DLB można zaobserwować całe spektrum treści urojeniowych. Podkreśla się również ryzyko postawienia błędnej diagnozy z powodu treści urojeniowych obecnych u chorych z DLB. Współwystępowanie omamów wzrokowych i urojeń najczęściej skutkuje ustaleniem rozpoznania psychozy starczej. Co więcej, urojeniowa parazytoza (psychoza monosymptomatyczna zwana zespołem Ekboma) powinna być brana pod uwagę w trakcie diagnostyki różnicowej. Ze względu na specyfikę objawów chorzy z urojeniami zakażenia parazytami często zasięgają opinii różnych specjalistów (dermatologów, internistów, alergologów), a odrzucają rozpoznanie psychiatryczne i odmawiają leczenia psychotropowego. Niestety, istnieją jedynie ograniczone dane na temat skuteczności specyficznych interwencji farmakologicznych, a po zastosowaniu neuroleptyku u około 50% chorych z DLB odnotowuje się poważne reakcje nadwrażliwości. Poprawy w zakresie omamów wzrokowych można się spodziewać po włączeniu do leczenia inhibitorów cholinesterazy. W pracy przedstawiono dwa przypadki pacjentek z DLB doświadczających urojeń choroby pasożytniczej (urojeniowa parazytoza). Zaprezentowano obraz kliniczny psychozy oraz przydatność inhibitorów cholinesterazy i małych dawek leków przeciwpsychotycznych w leczeniu psychozy u chorych z DLB.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
1
Pages
61-64
Physical description
Contributors
 • Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź
 • Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
author
 • Zakład Psychologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
References
 • 1. McKeith I.G., Burn D.J., Ballard C.G. i wsp.: Dementia with Lewy bodies. Semin. Clin. Neuropsychiatry 2003; 8: 46-57.
 • 2. Hirono N., Cummings J.L.: Neuropsychiatric aspects of dementia with Lewy bodies. Curr. Psychiatry Rep. 1999; 1: 85-92.
 • 3. Nagahama Y., Okina T., Suzuki N. i wsp.: Classification of psychotic symptoms in dementia with Lewy bodies. Am. J. Geriatr. Psychiatry 2007; 15: 961-967.
 • 4. McKeith I.G., Dickson D.W., Lowe J. i wsp.: Consortium on DLB. Diagnosis and management of dementia with Lewy bodies: third report of the DLB Consortium. Neurology 2005; 65: 1863-1872.
 • 5. Magierski R., Kloszewska I., Sobów T.: Otępienie z ciałami Lewy’ego - nowe kryteria diagnostyczne i postępowanie terapeutyczne. Aktualn. Neurol. 2006; 6: 116-123.
 • 6. Magierski R., Kloszewska I., Sobów T.: Porównanie obrazu neuropsychologicznego w chorobie Alzheimera, otępieniu z ciałami Lewy’ego i otępieniu w chorobie Parkinsona. Aktualn. Neurol. 2005; 5: 62-70.
 • 7. Bjoerke-Bertheussen J., Ehrt U., Rongve A. i wsp.: Neuropsychiatric symptoms in mild dementia with Lewy bodies and Alzheimer’s disease. Dement. Geriatr. Cogn. Disord. 2012; 34: 1-6.
 • 8. Ferman T.J., Arvanitakis Z., Fujishiro H. i wsp.: Pathology and temporal onset of visual hallucinations, misperceptions and family misidentification distinguishes dementia with Lewy bodies from Alzheimer’s disease. Parkinsonism Relat. Disord. 2013; 19: 227-231.
 • 9. Kao A.W., Racine C.A., Quitania L.C. i wsp.: Cognitive and neuropsychiatric profile of the synucleinopathies: Parkinson disease, dementia with Lewy bodies, and multiple system atrophy. Alzheimer Dis. Assoc. Disord. 2009; 23: 365-370.
 • 10. Nagahama Y., Okina T., Suzuki N. i wsp.: Neural correlates of psychotic symptoms in dementia with Lewy bodies. Brain 2010; 133: 557-567.
 • 11. McKeith I., Fairbairn A., Perry R. i wsp.: Neuroleptic sensitivity in patients with senile dementia of Lewy body type. BMJ 1992; 305: 673-678.
 • 12. Ballard C., Grace J., McKeith I. i wsp.: Neuroleptic sensitivity in dementia with Lewy bodies and Alzheimer’s disease. Lancet 1998; 351: 1032-1033.
 • 13. Aarsland D., Perry R., Larsen J.P. i wsp.: Neuroleptic sensitivity in Parkinson’s disease and parkinsonian dementias. J. Clin. Psychiatry 2005; 66: 633-637.
 • 14. Sobów T., Magierski R.: Diagnostyka i postępowanie w otępieniu z ciałami Lewy’ego: aktualne zalecenia i nierozwiązane problemy. Aktualn. Neurol. 2013; 13: 308-313.
 • 15. Teng P.R., Yeh C.H., Lin C.Y. i wsp.: Olanzapine-induced neuroleptic malignant syndrome in a patient with probable dementia with Lewy bodies. J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci. 2012; 24: E1-E2.
 • 16. Johnell K., Religa D., Eriksdotter M.: Differences in drug therapy between dementia disorders in the Swedish dementia registry: a nationwide study of over 7,000 patients. Dement. Geriatr. Cogn. Disord. 2013; 35: 239-248.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-722d0a12-a152-48a5-8dba-0ba84fce48ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.