PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2020 | 10 | 2 | 69-76
Article title

Spectacular efficacy of neoadjuvant chemotherapy in a patient with cervical cancer of IB2 grade according to FIGO 2009

Content
Title variants
PL
Spektakularna skuteczność chemioterapii neoadiuwantowej u pacjentki z rozpoznaniem raka szyjki macicy w stopniu IB2 według FIGO 2009 r.
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The presented case report is an example of a spectacular effect of induction systemic treatment in a patient with locally advanced cervical cancer of IB2 grade according to FIGO 2009 (International Federation of Gynecologist and Obstetrician). The effect of induction chemotherapy (three series in paclitaxel/24 h + cisplatin regimen at an interval of three weeks) was the total metabolic response of the primary tumor and nodal lesions found in FDG-PET/CT (18F-fluorodeoxyglucose – positron emission tomography combined with computed tomography) as well as an image of total regression of the tumor in the obtained postoperative histopathological examination.
PL
Przedstawiony opis przypadku jest przykładem spektakularnego efektu zastosowania chemioterapii neoadiuwantowej (NACT, neoadjuvant chemotherapy) u pacjentki z miejscowo zaawansowanym rakiem szyjki macicy w stopniu IB2 według FIGO 2009 r. (International Federation of Gynecologist and Obstetrician). Efektem zastosowanej chemioterapii indukcyjnej (trzech serii w schemacie paklitaksel/24 h + cisplatyna w odstępie 3-tygodniowym) była całkowita odpowiedź metaboliczna guza pierwotnego i zmian węzłowych stwierdzona w badaniu FDG-PET/CT (18F-fluorodeoksyglukoza – pozytonowa tomografia emisyjna połączona z tomografią komputerową), a także obraz całkowitej odpowiedzi patologicznej w otrzymanym pooperacyjnym badaniu histopatologicznym.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
69-76
Physical description
Contributors
 • Surgical, Oncological and Endoscopic Gynaecology Department, Greater Poland Cancer Centre, Poznan, Poland
 • 1. Surgical, Oncological and Endoscopic Gynaecology Department, Greater Poland Cancer Centre, Poznan, Poland. 2. Department of Oncologic Pathology and Prophylaxis, Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland
 • 1. Surgical, Oncological and Endoscopic Gynaecology Department, Greater Poland Cancer Centre, Poznan, Poland. 2. Department of Oncologic Pathology and Prophylaxis, Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland
 • 1. Surgical, Oncological and Endoscopic Gynaecology Department, Greater Poland Cancer Centre, Poznan, Poland. 2. Department of Oncologic Pathology and Prophylaxis, Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland
References
 • 1. International Agency for Research on Cancer – IARC, Gobocan 2012. Estimated cancer incidence, mortality and prevalence worldwide 2015. http:// globocan.iarc.fr.
 • 2. Wojciechowska U, Didkowska J. Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce, Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie. http://onkologia.org.pl/raporty (Access: 3.04.2020).
 • 3. Markowska J, Mądry J. Zarys ginekologii onkologicznej. Vol. 1. Termedia, Poznań 2018: 622-30, 797-8, 736-8.
 • 4. Nowakowski A, Kotarski J. Rak szyjki macicy w Polsce i na świecie w świetle danych o zapadalności i umieralności. Przegl Epidemiol. 2011; 65: 75-9.
 • 5. Bidziński M, Dańska-Bidzińska A. Chirurgiczne leczenie raka szyjki macicy. Ginekol Pol. 2007; 78: 723-6.
 • 6. Benedetti-Panici P, Greggi S, Colombo A et al. Neoadjuvant chemotherapy and radical surgery versus exclusive radiotherapy in locally advanced squamous cell cervical cancer: results from the Italian multicenter randomized study. J Clin Oncol. 2002; 20(1): 179-88.
 • 7. Neoadjuvant Chemotherapy for Locally Advanced Cervical Cancer Meta-analysis Collaboration. Neoadjuvant chemotherapy for locally advanced cervical cancer: a systematic review and meta-analysis of individual patient data from 21 randomized trials. Eur J Cancer. 2003; 39(17): 2470-86.
 • 8. Rydzewska L, Tierney J, Vale CL et al. Neoadjuvant chemotherapy plus surgery versus for cervical cancer. Cochrane Database Syst Rev. 2012; 12(12): CD007406.
 • 9. Kenter G, Greggi S, Vergote I et al. Results from neoadjuvant chemotherapy followed by surgery compared to chemoradiation for stage Ib2-II b cervical cancer, EORTC 55994. J Clin Oncol. 2019; 37(15 suppl): 5503.
 • 10. Gupta S, Maheshwari A, Parab P et al. Neoadjuvant Chemotherapy Followed by Radical Surgery Versus Concomitant Chemotherapy and Radiotherapy in Patients With Stage IB2, IIA, or IIB Squamous Cervical Cancer: A Randomized Controlled Trial. J Clin Oncol. 2018; 36(16): 1548-55.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-721b43e0-d659-44a5-8dca-96e09a439703
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.