PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 13 | 3 | 147–153
Article title

Analiza powikłań pooperacyjnych wymagających ponownego zabiegu w materiale Kliniki Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Warszawie z lat 2009–2014

Content
Title variants
EN
Analysis of postoperative complications that require a repeated procedure based on the material collected in 2009–2014 in the Department of Gynecologic Oncology of the Institute of Oncology in Warsaw
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The paper presents the frequency of conducting relaparotomies and discusses indications for reoperations after primary gynecologic surgeries due to oncological diseases. Operations and reoperations were conducted in the Department of Gynecologic Oncology of Maria Skłodowska-Curie Institute of Oncology in Warsaw, Poland from 2009 to 2014. In total, 3,917 procedures due to reproductive organ neoplasms were conducted in the investigated period. The main indications were ovarian carcinoma, endometrial cancer and cervical cancer. Repeated urgent surgical interventions were needed in 116 patients, which constitutes 2.96% of all operated women. The frequency of repeated surgeries within the peritoneal cavity in gynecology, as reported in the literature, ranges from 1% to 4.7% and concerns primary indications resulting from non-malignant pathologies of the reproductive organs. The analysis involved early and urgent reoperations conducted within 48 hours after the primary procedure. Patients reoperated because of sudden progression of the diseases and those who underwent exploratory laparotomy within 60 days or who had a palliative surgery were excluded from the study. The main indication for a necessary urgent intervention was peritoneal bleeding. Other indications included: obstruction, peritonitis, bowel perforation, abdominal wall hematoma, intestinal anastomosis dehiscence and urinary complications. The mortality in the group of patients who required relaparotomy was 4.31%. An early diagnosis of complications requiring a repeated surgical intervention and implementation of appropriate management affect the outcome considerably and significantly decrease treatment-associated mortality.
PL
W pracy przedstawiono częstość relaparotomii i wskazania do jej przeprowadzenia po pierwotnych operacjach ginekologicznych ze wskazań onkologicznych. Operacje i reoperacje wykonano w latach 2009–2014 w Klinice Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytutu im Marii Skłodowskiej-Curie. W analizowanym okresie przeprowadzono 3917 operacji z powodu nowotworów narządu rodnego. Głównymi wskazaniami do leczenia chirurgicznego były nowotwory jajnika, trzonu macicy i szyjki macicy. Ponownych nagłych interwencji chirurgicznych wymagało 116 chorych leczonych operacyjnie, co stanowi 2,96% ogólnej liczby operowanych pacjentek. Przedstawiana w literaturze częstość ponownych interwencji w jamie otrzewnowej w ginekologii waha się od 1% do 4,7% i dotyczy pierwotnych wskazań do leczenia wynikających z niezłośliwych patologii narządu rodnego. Analizie poddano wczesne, nagłe reoperacje – przeprowadzone w ciągu 48 godzin od pierwotnego zabiegu. Z badania wyłączono pacjentki, które wymagały reoperacji związanej z gwałtowną progresją choroby, mające w czasie 60 dni laparotomię zwiadowczą czy operację paliatywną. Głównym wskazaniem wymagającym pilnej interwencji było krwawienie do jamy otrzewnowej. Inne wskazania to niedrożność, zapalenie otrzewnej, perforacja jelita, krwiak powłok, rozejście się zespolenia jelitowego i powikłania urologiczne. Śmiertelność w grupie pacjentek wymagających relaparotomii wyniosła w naszym materiale 4,31%. Wczesne rozpoznanie powikłań wymagających ponownego leczenia operacyjnego i wdrożenie właściwego postępowania mają istotny wpływ na ostateczne wyniki oraz znacznie zmniejszają śmiertelność związaną z zabiegiem chirurgicznym.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
3
Pages
147–153
Physical description
Contributors
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Beata Śpiewankiewicz
author
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Beata Śpiewankiewicz
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Beata Śpiewankiewicz
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Beata Śpiewankiewicz
References
 • Martínez-Casas I, Sancho JJ, Nve E et al.: Preoperative risk factors for mortality after relaparotomy: analysis of 254 patients. Langenbecks Arch Surg 2010; 395: 527–534.
 • Unalp HR, Kamer E, Bal A et al.: Urgent abdominal re-explorations. World J Emerg Surg. 2006; 1: 10.
 • Bondarenko IN: [Relaparotomy in the surgical treatment of early acute postoperative ileus]. Klin Khir 1997; (7–8): 19–21.
 • Spilsbury K, Hammond I, Bulsara M et al.: Morbidity outcomes of 78,577 hysterectomies for benign reasons over 23 years. BJOG 2008; 115: 1473–1483.
 • Wain MO, Sykes PA: Emergency abdominal re-exploration in a district general hospital. Ann R Coll Surg Engl 1987; 69: 169–174.
 • Ching SS, Muralikrishnan VP, Whiteley GS: Relaparotomy: a five-year review of indications and outcome. Int J Clin Pract 2003; 57: 333–337.
 • Shyamal D, Pratim SP, Aradhana K et al.: Early re-operations after gynecological and obstetrical surgery – a five year. J Obstet Gynecol India 2010; 60: 507–510.
 • Gupta S, Manyonda I: Hysterectomy for benign gynaecological disease. Curr Obstet Gynaecol 2006; 16: 147–153.
 • Bunt TJ: Urgent relaparotomy: the high-risk, no-choice operation. Surgery 1985; 98: 555–560.
 • Ferrandina G, Ercoli A, Fagotti A et al.: Completion surgery after concomitant chemoradiation in locally advanced cervical cancer: a comprehensive analysis of pattern of postoperative complications. Ann Surg Oncol 2014; 21: 1692–1699.
 • Marin F, Pleşca M, Bordea CI et al.: Postoperative surgical complications of lymphadenohysterocolpectomy. J Med Life 2014; 7: 60–66.
 • Kirk RM: Reoperative surgery for early complications following abdominal and abdominothoracic operations. J R Soc Med 1988; 81: 7–9.
 • Tera H, Aberg C: Relaparotomy. A ten-year series. Acta Chir Scand 1975; 141: 637–644.
 • Zer M, Dux S, Dintsman M: The timing of relaparotomy and its influence on prognosis. A 10 year survey. Am J Surg 1980; 139: 338–343.
 • Keller E, Neher M, Schuster HP: [Relaparotomy, retrospective analysis and intensive care aspects]. Langenbecks Arch Chir 1983; 360: 167–177.
 • Harbrecht PJ, Garrison RN, Fry DE: Early urgent relaparotomy. Arch Surg 1984; 119: 369–374.
 • Hinsdale JG, Jaffe BM: Re-operation for intra-abdominal sepsis. Indications and results in modern critical care setting. Ann Surg 1984; 199: 31–36.
 • Osipov AP, Bazunov VA: [The problem of relaparotomy in emergency surgery]. Vestn Khir Im I I Grek 1988; 140: 71–74.
 • Sytnik AL, Kononenko NG, Neustroev VN et al.: [Relaparotomy]. Klin Khir 1998; (4): 18–20.
 • Koperna T, Schulz F: Relaparotomy in peritonitis: prognosis and treatment of patients with persisting intraabdominal infection. World J Surg 2000; 24: 32–37.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-718db176-4482-48e7-8d31-3eaf21370110
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.