PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 6 | 1 | 32-34
Article title

Rodzinna ogniskowa lipodystrofia

Content
Title variants
EN
Familial partial lipodystrophy
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Familial partial lipodystrophy (Dunnigan type) belongs to group of laminopathies. The main features of the disease include loss of subcutaneous adipose tissue from limbs and trunk, sparring the face and neck, associated with insulin resistant diabetes mellitus and dyslipidemia. Metabolic syndrome is responsible for atherosclerosis which predisposes to coronary heart disease in young people. Hormonal disorders, i.e. polycystic ovarian syndrome and acromegaloid features are found in some patients. Laboratory tests reveal insulin resistance, hyperinsulinemia, hyperglycemia, hypertriglyceridemia and low HDL-cholesterol. Mean FFA level is higher and leptin and adiponectin levels are lower in patients with lipodystrophy type Dunnigan in comparison to healthy people. Women predominance and intrafamilial variability are observed. The disease is characterized by autosomal dominant inheritance. The most frequent mutation is R482W in exon 8, but mutations in exon 11, affecting only lamin A, are also known. Treatment of dyslipidemia and diabetes (diet and pharmacotherapy) are main purposes of therapy.
PL
Rodzinna ogniskowa lipodystrofia (typu Dunnigana) jest jedną z postaci laminopatii. Charakteryzuje się utratą podskórnej tkanki tłuszczowej na kończynach i tułowiu, z przesunięciem jej na twarz i szyję oraz zaburzeniami metabolicznymi w postaci insulinoopornej cukrzycy i dyslipidemii. Zespół metaboliczny sprzyja rozwojowi miażdżycy, co predysponuje do ujawnienia się choroby wieńcowej w młodym wieku. U niektórych chorych obserwuje się zaburzenia endokrynologiczne pod postacią wielotorbielowatości jajników i cech akromegaloidalnych. W badaniach laboratoryjnych stwierdza się oporność na insulinę, hiperinsulinemię, hiperglikemię, hipertriglicerydemię oraz niskie stężenie cholesterolu HDL. Średnie stężenie wolnych kwasów tłuszczowych jest u chorych na lipodystrofię typu Dunnigana wyższe, zaś stężenie leptyny i adiponektyny niższe niż u osób zdrowych. Na lipodystrofię typu Dunnigana częściej chorują kobiety. Choroba dziedziczy się w sposób autosomalny dominujący. Najczęściej obserwowaną mutacją jest R482W w eksonie 8. genu LMNA, niemniej znane są także mutacje zlokalizowane w eksonie 11., dotyczące wyłącznie laminy A. Obserwuje się dużą wewnątrzrodzinną zmienność fenotypową. Najważniejszym celem w leczeniu lipodystrofii jest terapia zaburzeń lipidowych oraz cukrzycy (dietetyczna i farmakologiczna).
Discipline
Year
Volume
6
Issue
1
Pages
32-34
Physical description
Contributors
 • Zespół Chorób Nerwowo-Mięśniowych, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, ul. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, tel. 022 608 65 06
References
 • 1. Garg A.: Acquired and inherited lipodystrophies. N. Engl. J. Med. 2004; 350: 1220-1234.
 • 2. Peters J.M., Barnes R., Bennett L. i wsp.: Localization of the gene for familial partial lipodystrophy (Dunnigan variety) to chromosome 1q21-22. Nat. Genet. 1998; 18: 292-295.
 • 3. Haque W.A., Oral E.A., Dietz K. i wsp.: Risk factors for diabetes in familial partial lipodystrophy, Dunnigan variety. Diabetes Care 2003; 26: 1350-1355.
 • 4. Hegele R.A.: Premature atherosclerosis associated with monogenic insulin resistance. Circulation 2001; 103: 2225-2229.
 • 5. Hegele R.A.: Familial partial lipodystrophy: a monogenic form of the insulin resistance syndrome. Mol. Genet. Metab. 2000; 71: 539-544.
 • 6. Hegele R.A., Kraw M.E., Ban M.R. i wsp.: Elevated serum C-reactive protein and free fatty acids among nondiabetic carriers of missense mutations in the gene encoding lamin A/C (LMNA) with partial lipodystrophy. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 2003; 23: 111-116.
 • 7. Weyer C., Funahashi T., Tanaka S. i wsp.: Hypoadiponec-tinemia in obesity and type 2 diabetes: close association with insulin resistance and hyperinsulinemia. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2001; 86: 1930-1935.
 • 8. Garg A., Vinaitheerthan M., Weatherall P.T, Bowcock A.M.: Phenotypic heterogeneity in patients with familial partial lipodystrophy (Dunnigan variety) related to the site of missense mutations in lamin A/C gene. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2001; 86: 59-65.
 • 9. Janssen J.A., Hoogerbrugge N., van Neck J.W. i wsp.: The IGF-I/IGFBP system in congenital partial lipodystrophy. Clin. Endocrinol. (Oxf.) 1998; 49: 465-473.
 • 10. Cao H., Hegele R.A.: Nuclear lamin A/C R482Q mutation in Canadian kindreds with Dunnigan-type familial partial lipodystrophy. Hum. Mol. Genet. 2000; 9: 109-112.
 • 11. Vantyghem M.C., Pigny P., Maurage C.A. i wsp.: Patients with familial partial lipodystrophy of the Dunnigan type due to a LMNA R482W mutation show muscular and cardiac abnormalities. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2004; 89: 5337-5346.
 • 12. Stierle V, Couprie J., Ostlund C. i wsp.: The carboxyl-terminal region common to lamins A and C contains a DNA binding domain. Biochemistry 2003; 42: 4819-4828.
 • 13. Holt I., Clements L., Manilal S. i wsp.: The R482Q lamin A/C mutation that causes lipodystrophy does not prevent nuclear targeting of lamin A in adipocytes or its interaction with emerin. Eur. J. Hum. Genet. 2001; 9: 204-208.
 • 14. Hegele R.A., Cao H., Anderson C.M., Hramiak I.M.: Heterogeneity of nuclear lamin A mutations in Dunnigan-type familial partial lipodystrophy. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2000; 85: 3431-3435.
 • 15. Lloyd D.J., Trembath R.C., Shackleton S.: A novel interaction between lamin A and SREBP1: implications for partial lipodystrophy and other laminopathies. Hum. Mol. Genet. 2002; 11: 769-777.
 • 16. Gosmain Y., Lefai E., Ryser S. i wsp.: Sterol regulatory element-binding protein-1 mediates the effect of insulin on hexokinase II gene expression in human muscle cells. Diabetes 2004; 53: 321-329.
 • 17. Garg A., Speckman R.A., Bowcock A.M.: Multisystem dystrophy syndrome due to novel missense mutations in the amino-terminal head and alpha-helical rod domains of the lamin A/C gene. Am. J. Med. 2002; 112: 549-555.
 • 18. SimhaV, Szczepaniak L.S., Wagner A.J. i wsp.: Effect of leptin replacement on intrahepatic and intramyocellular lipid content in patients with generalized lipodystrophy. Diabetes Care 2003; 26: 30-35.
 • 19. Ludtke A., Heck K., Genschel J. i wsp.: Long-term treatment experience in a subject with Dunnigan-type familial partial lipodystrophy: efficacy of rosiglitazone. Diabet. Med. 2005; 22: 1611-1613.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-718d8530-599b-49df-9b83-04083b5a1f58
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.