Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2013 | 14 | 2 | 18-28

Article title

REPRINT OF POLISH TRANSLATION OF ARTICLE BY ACCORD INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE STUDY OF PAIN (IASP) - Pain 154 (2013) 1065-1072 Daily repetitive transcranial magnetic stimulation of primary motor cortex for neuropathic pain: A randomized, multicenter, double-blind, crossover, sham-controlled trial

Title variants

PL
PRZEDRUK POLSKIEGO TŁUMACZENIA ARTYKUŁU ZA ZGODĄ INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE STUDY OF PAIN (IASP) - Pain 154 (2013) 1065-1072 Codzienna powtarzana przezczaszkowa stymulacja magnetyczna pierwszorzędowej kory ruchowej w leczeniu bólu neuropatycznego. Wieloośrodkowe badanie z randomizacją, prowadzone w układzie naprzemiennym metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną poddaną zabiegom pozorowanym

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Istnieje niewiele danych naukowych na temat wielosesyjnej powtarzanej przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (repetitive transcranial magnetic stimulation – rTMS) w zmniejszaniu bólu neuropatycznego, chociaż wskazywano, że pojedyncze sesje rTMS mogą przynosić przemijającą ulgę w bólu u pacjentów z bólem neuropatycznym. Naszym celem była ocena skuteczności i bezpieczeństwa 10 sesji rTMS wykonywanych raz dziennie u pacjentów z bólem neuropatycznym. W siedmiu ośrodkach przeprowadziliśmy badanie z randomizacją, w układzie naprzemiennym, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby i z grupą kontrolną poddaną zabiegom pozorowanym. Siedemdziesięciu chorych na ból neuropatyczny przypisano losowo do dwóch grup. U każdego pacjenta wykonano 10 codziennych sesji rTMS o częstotliwości 5 Hz (500 pulsów w sesji) w obrębie pierwszorzędowej kory ruchowej albo zabiegów pozorowanych – okres obserwacji po zakończeniu procedury wyniósł 17 dni. Główną miarą wyniku leczenia była krótkotrwała ulga w bólu mierzona we wzrokowej skali analogowej (visual analogue scale – VAS). Drugorzędnymi miarami wyniku leczenia były: krótkotrwała zmiana w punktacji skróconej wersji kwestionariusza bólu McGill (SF-MPQ), skumulowane zmiany w punktacjach VAS, SF-MPQ, Patient Global Impression of Change (PGIC) oraz Inwentarza Depresji Becka (BDI), a także występowanie działań niepożądanych. Wyniki analizowano w grupach zgodnych z zaplanowanym leczeniem (intention-to-treat – ITT). Badanie zarejestrowano w University Hospital Medical Information Network Clinical Trials Registry. W analizie ITT uwzględniono dane 64 pacjentów. Rzeczywista rTMS w porównaniu z procedurą pozorowaną spowodowała istotną krótkotrwałą poprawę w punktacji VAS i SF-MPQ bez efektu przeniesienia. W okresie codziennej rTMS punktacje PGIC były istotnie lepsze u osób poddawanych rTMS w porównaniu z zabiegiem pozorowanym. Nie stwierdzono istotnej skumulowanej poprawy w VAS, SF-MPQ ani BDI. Nie obserwowano poważnych działań niepożądanych. Uzyskane przez nas wyniki wskazują, że stosowana codziennie rTMS o dużej częstotliwości w obrębie pierwszorzędowej kory ruchowej jest dobrze tolerowana i daje przemijającą niewielką ulgę w bólu u chorych na ból neuropatyczny.
EN
There is little evidence for multisession repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) on pain relief in patients with neuropathic pain (NP), although single-session rTMS was suggested to provide transient pain relief in NP patients. We aimed to assess the efficacy and safety of 10 daily rTMS in NP patients. We conducted a randomized, double-blind, sham-controlled, crossover study at 7 centers. Seventy NP patients were randomly assigned to 2 groups. A series of 10 daily 5-Hz rTMS (500 pulses/session) of primary motor cortex (M1) or sham stimulation was applied to each patient with a follow-up of 17 days. The primary outcome was short-term pain relief assessed using a visual analogue scale (VAS). The secondary outcomes were short-term change in the short form of the McGill pain questionnaire (SF-MPQ), cumulative changes in the following scores (VAS, SF-MPQ, the Patient Global Impression of Change scale [PGIC], and the Beck Depression Inventory [BDI]), and the incidence of adverse events. Analysis was by intention to treat. This trial is registered with the University hospital Medical Information Network Clinical Trials Registry. Sixty-four NP patients were included in the intention-to-treat analysis. The real rTMS, compared with the sham, showed significant short-term improvements in VAS and SF-MPQ scores without a carryover effect. PGIC scores were significantly better in real rTMS compared with sham during the period with daily rTMS. There were no significant cumulative improvements in VAS, SF-MPQ, and BDI. No serious adverse events were observed. Our findings demonstrate that daily high-frequency rTMS of M1 is tolerable and transiently provides modest pain relief in NP patients.

Discipline

Journal

Year

Volume

14

Issue

2

Pages

18-28

Physical description

Contributors

author
  • Department of Neuromodulation and Neurosurgery, Office for University-Industry Collaboration, Osaka University, Osaka, Japan; Department of Neurosurgery, Osaka University Graduate School of Medicine, Osaka, Japan
  • Department of Ecosocial System Engineering, Graduate School of Medicine and Engineering, University of Yamanashi, Yamanashi, Japan
  • Department of Rehabilitation Medicine, Hokkaido University Hospital, Hokkaido, Japan
  • Department of Neurology, Sakai Hospital Kinki University Faculty of Medicine, Sakai, Osaka, Japan
  • Department of Neurosurgery, Hamamatsu University School of Medicine, Hamamatsu, Shizuoka, Japan
  • Department of Neurology, School of Medicine Fukushima Medical University, Fukushima, Japan
  • Department of Neurology, University of Occupational and Environmental Health, Kitakyushu, Fukuoka, Japan
  • Division of Applied System Neuroscience, Department of Neurological Surgery, Nihon University School of Medicine, Tokyo, Japan
  • Department of Neuromodulation and Neurosurgery, Office for University-Industry Collaboration, Osaka University, Osaka, Japan; Department of Neurosurgery, Osaka University Graduate School of Medicine, Osaka, Japan

References

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-70f67f6a-8363-4a76-aa24-2a7ddfd34c2c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.