PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2013 | 14 | 2 | 18-28
Article title

REPRINT OF POLISH TRANSLATION OF ARTICLE BY ACCORD INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE STUDY OF PAIN (IASP) - Pain 154 (2013) 1065-1072 Daily repetitive transcranial magnetic stimulation of primary motor cortex for neuropathic pain: A randomized, multicenter, double-blind, crossover, sham-controlled trial

Title variants
PL
PRZEDRUK POLSKIEGO TŁUMACZENIA ARTYKUŁU ZA ZGODĄ INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE STUDY OF PAIN (IASP) - Pain 154 (2013) 1065-1072 Codzienna powtarzana przezczaszkowa stymulacja magnetyczna pierwszorzędowej kory ruchowej w leczeniu bólu neuropatycznego. Wieloośrodkowe badanie z randomizacją, prowadzone w układzie naprzemiennym metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną poddaną zabiegom pozorowanym
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
There is little evidence for multisession repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) on pain relief in patients with neuropathic pain (NP), although single-session rTMS was suggested to provide transient pain relief in NP patients. We aimed to assess the efficacy and safety of 10 daily rTMS in NP patients. We conducted a randomized, double-blind, sham-controlled, crossover study at 7 centers. Seventy NP patients were randomly assigned to 2 groups. A series of 10 daily 5-Hz rTMS (500 pulses/session) of primary motor cortex (M1) or sham stimulation was applied to each patient with a follow-up of 17 days. The primary outcome was short-term pain relief assessed using a visual analogue scale (VAS). The secondary outcomes were short-term change in the short form of the McGill pain questionnaire (SF-MPQ), cumulative changes in the following scores (VAS, SF-MPQ, the Patient Global Impression of Change scale [PGIC], and the Beck Depression Inventory [BDI]), and the incidence of adverse events. Analysis was by intention to treat. This trial is registered with the University hospital Medical Information Network Clinical Trials Registry. Sixty-four NP patients were included in the intention-to-treat analysis. The real rTMS, compared with the sham, showed significant short-term improvements in VAS and SF-MPQ scores without a carryover effect. PGIC scores were significantly better in real rTMS compared with sham during the period with daily rTMS. There were no significant cumulative improvements in VAS, SF-MPQ, and BDI. No serious adverse events were observed. Our findings demonstrate that daily high-frequency rTMS of M1 is tolerable and transiently provides modest pain relief in NP patients.
PL
Istnieje niewiele danych naukowych na temat wielosesyjnej powtarzanej przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (repetitive transcranial magnetic stimulation – rTMS) w zmniejszaniu bólu neuropatycznego, chociaż wskazywano, że pojedyncze sesje rTMS mogą przynosić przemijającą ulgę w bólu u pacjentów z bólem neuropatycznym. Naszym celem była ocena skuteczności i bezpieczeństwa 10 sesji rTMS wykonywanych raz dziennie u pacjentów z bólem neuropatycznym. W siedmiu ośrodkach przeprowadziliśmy badanie z randomizacją, w układzie naprzemiennym, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby i z grupą kontrolną poddaną zabiegom pozorowanym. Siedemdziesięciu chorych na ból neuropatyczny przypisano losowo do dwóch grup. U każdego pacjenta wykonano 10 codziennych sesji rTMS o częstotliwości 5 Hz (500 pulsów w sesji) w obrębie pierwszorzędowej kory ruchowej albo zabiegów pozorowanych – okres obserwacji po zakończeniu procedury wyniósł 17 dni. Główną miarą wyniku leczenia była krótkotrwała ulga w bólu mierzona we wzrokowej skali analogowej (visual analogue scale – VAS). Drugorzędnymi miarami wyniku leczenia były: krótkotrwała zmiana w punktacji skróconej wersji kwestionariusza bólu McGill (SF-MPQ), skumulowane zmiany w punktacjach VAS, SF-MPQ, Patient Global Impression of Change (PGIC) oraz Inwentarza Depresji Becka (BDI), a także występowanie działań niepożądanych. Wyniki analizowano w grupach zgodnych z zaplanowanym leczeniem (intention-to-treat – ITT). Badanie zarejestrowano w University Hospital Medical Information Network Clinical Trials Registry. W analizie ITT uwzględniono dane 64 pacjentów. Rzeczywista rTMS w porównaniu z procedurą pozorowaną spowodowała istotną krótkotrwałą poprawę w punktacji VAS i SF-MPQ bez efektu przeniesienia. W okresie codziennej rTMS punktacje PGIC były istotnie lepsze u osób poddawanych rTMS w porównaniu z zabiegiem pozorowanym. Nie stwierdzono istotnej skumulowanej poprawy w VAS, SF-MPQ ani BDI. Nie obserwowano poważnych działań niepożądanych. Uzyskane przez nas wyniki wskazują, że stosowana codziennie rTMS o dużej częstotliwości w obrębie pierwszorzędowej kory ruchowej jest dobrze tolerowana i daje przemijającą niewielką ulgę w bólu u chorych na ból neuropatyczny.
Discipline
Publisher

Journal
Year
Volume
14
Issue
2
Pages
18-28
Physical description
Contributors
author
  • Department of Neuromodulation and Neurosurgery, Office for University-Industry Collaboration, Osaka University, Osaka, Japan; Department of Neurosurgery, Osaka University Graduate School of Medicine, Osaka, Japan
  • Department of Ecosocial System Engineering, Graduate School of Medicine and Engineering, University of Yamanashi, Yamanashi, Japan
  • Department of Rehabilitation Medicine, Hokkaido University Hospital, Hokkaido, Japan
  • Department of Neurology, Sakai Hospital Kinki University Faculty of Medicine, Sakai, Osaka, Japan
  • Department of Neurosurgery, Hamamatsu University School of Medicine, Hamamatsu, Shizuoka, Japan
  • Department of Neurology, School of Medicine Fukushima Medical University, Fukushima, Japan
  • Department of Neurology, University of Occupational and Environmental Health, Kitakyushu, Fukuoka, Japan
  • Division of Applied System Neuroscience, Department of Neurological Surgery, Nihon University School of Medicine, Tokyo, Japan
  • Department of Neuromodulation and Neurosurgery, Office for University-Industry Collaboration, Osaka University, Osaka, Japan; Department of Neurosurgery, Osaka University Graduate School of Medicine, Osaka, Japan
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-70f67f6a-8363-4a76-aa24-2a7ddfd34c2c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.