PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 7 | 4 | 270-281
Article title

Chemioterapia dootrzewnowa w leczeniu chorych na raka jajnika

Content
Title variants
EN
Intraperitoneal chemotherapy for ovarian cancer
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The paper is a detailed review of recent advances in the treatment of ovarian cancer patients using intraperitoneal chemotherapy. Theoretical basis of intraperitoneal treatment is discussed, this being understood as passage of substances through semipermeable membrane, where rate of passage depends on peritoneal clearance, size and electric charge of particles and concentration gradient. History of intraperitoneal treatment is reviewed, starting with early works by Green and Kottmeier dating back to the ‘50s, and ending with recent studies, including a meta-analysis of 8 randomized trials of first-line treatment published within the past 12 years, which included a total of 1819 patients. The authors discuss reasons for issuing pertinent recommendations by the US National Cancer Institute, emphasizing the leading role of intraperitoneal chemotherapy in the treatment of ovarian cancer patients. Effectiveness of platinum derivates-based chemotherapy in consolidation treatment is discussed, supported by a review of pivotal papers concerning this subject. The paper presents and discusses key reports on implementation of intraperitoneal chemotherapy in consecutive lines of treatment of ovarian cancer, as well as the role of cisplatin and carboplatin in intraperitoneal therapy, highlighting differences in outcome after application of both agents. Emphasized are also limitations of the method. Next, the authors review surgical complications arising during procedures associated with implementation of intraperitoneal chemotherapy, as well as several aspects of complications resulting in premature interruption of intraperitoneal chemotherapy (on the average: 50% of cases; up to 60% in the GOG 172 trial). Critique of the method, mainly on the part of European centers, is referred to.
PL
W prezentowanej pracy szczegółowo omówiono najnowsze aspekty dotyczące leczenia chorych na raka jajnika przy użyciu chemioterapii dootrzewnowej. Przedstawiono podstawy teoretyczne leczenia dootrzewnowego jako przepływu substancji przez błonę półprzepuszczalną, gdzie prędkość przepuszczania substancji zależy od ich klirensu otrzewnowego, wielkości cząsteczki i jej ładunku oraz stosunku stężeń. Omówiono historię leczenia dootrzewnowego – od pierwszych prac Geena i Kottmeier z lat 50. do chwili obecnej – a także wyniki ośmiu randomizowanych badań poświęconych leczeniu pierwszej linii, przeprowadzonych w ciągu ostatnich 12 lat, w których przebadano 1819 pacjentów. Autorzy odnoszą się do powodów wydania zalecenia National Cancer Institute dotyczącego nadrzędnej roli chemioterapii dootrzewnowej w leczeniu chorych na raka jajnika. Przedstawiają znaczenie chemioterapii dootrzewnowej opartej na pochodnych platyny w leczeniu konsolidującym, analizując ważniejsze prace dotyczące tego tematu. W artykule zaprezentowano i przeanalizowano główne doniesienia na temat leczenia za pomocą chemioterapii dootrzewnowej w kolejnych liniach leczenia raka jajnika, jak również rezultaty badań nad wykorzystaniem cisplatyny i karboplatyny w terapii dootrzewnowej, co pozwoliło wykazać różnice w wynikach po zastosowaniu tych pochodnych platyny. Zwrócono także uwagę na ograniczenia metody. Oprócz tego autorzy opisali powikłania chirurgiczne występujące podczas operacji mających związek ze stosowaniem chemioterapii dootrzewnowej, omówili aspekty związane z powikłaniami będącymi przyczyną przedwczesnych ukończeń chemioterapii dootrzewnowej (50%, a w badaniu GOG 172 nawet 60% przypadków) oraz odnieśli się do krytyki tej metody płynącej głównie z ośrodków europejskich.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
4
Pages
270-281
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Kliniczna 1 A, 80-402 Gdańsk. Kierownik Kliniki: dr n. med. Dariusz Wydra
 • Katedra i Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik Kliniki: dr n. med. Dariusz Wydra
 • Katedra i Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik Kliniki: dr n. med. Dariusz Wydra
References
 • 1. Cannistra S.A.: Intraperitoneal chemotherapy comes of age. N. Engl. J. Med. 2006; 354: 77-79.
 • 2. Kawanagh J.J., Pecorelli S., Benedet J.L.: Cancer of the ovary. W: Benedet J.L., Hacker N.F., Ngan H.Y.S. (red.): Staging Classification and Clinical Practice Guidelines of Gynaecologic Cancers by FIGO Committee on Gynecologic Oncology and IGCS Guidelines Committee. Wyd. 2, Ushers Print & Design, 2003: 92-118.
 • 3. Markowska J., Markowska A.: Epidemiologia i etiopatogene-za raka jajnika. W: Markowska J. (red.): Ginekologia onkologiczna. Tom 2, Urban & Partner, Wrocław 2006: 805-818.
 • 4. Ozols R.F.: Challenges for chemotherapy in ovarian cancer. Ann. Oncol. 2006; 17 (supl. 5): v181-v187.
 • 5. Wojciechowska U., Didkowska J., Tarkowski W, Zatoński W (red.): Nowotwory złośliwe w Polsce w 2002 roku. Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2004.
 • 6. Mądry R.: Chemioterapia raka jajnika. W: Markowska J. (red.): Ginekologia onkologiczna. Tom 2, Urban & Partner, Wrocław 2006: 894-909.
 • 7. Markowska J.: Leczenie operacyjne raka jajnika. W: Markowska J. (red.): Ginekologia onkologiczna. Tom 2, Urban & Partner, Wrocław 2006: 878-893.
 • 8. Makhija S., Leitao M., Sabbatini P. i wsp.: Complications associated with intraperitoneal chemotherapy catheters. Gynecol. Oncol. 2001; 81: 77-81.
 • 9. Green T.H. Jr: Hemisulfur mustard in the palliation of patients with metastatic ovarian carcinoma. Obstet. Gynecol. 1959; 13: 383-393.
 • 10. Kottmeier H.L.: Treatment of ovarian cancer with thiotepa. Clin. Obstet. Gynecol. 1968; 11: 428-438.
 • 11. Dedrick R.L., Myers C.E., Bungay P.M., DeVita VT. Jr: Pharmacokinetic rationale for peritoneal drug administration in the treatment of ovarian cancer. Cancer Treat. Rep. 1978; 62: 1-11.
 • 12. NCI Clinical Announcement: Intraperitoneal Chemotherapy for Ovarian Cancer (January 5, 2006 Digest Page: NCI Clinical Announcement on Intraperitoneal Therapy for Ovarian Cancer, adres: http://www.cancer.gov/clinicaltrials/ developments/IPchemo-digest).
 • 13. Vergote I., Amant F., Leunen K. i wsp.: Intraperitoneal chemotherapy in patients with advanced ovarian cancer: the con view. Oncologist 2008; 13: 410-414.
 • 14. Babb A.L., Johansen P.J., Strand M.J. i wsp.: Bi-directional permeability of the human peritoneum to middle molecules. Proc. Eur. Dial. Transplant Assoc. 1973; 10: 247-262.
 • 15. Maher J.F.: Peritoneal transport rates: mechanisms, limitations, and methods for augmentation. Kidney Int. Suppl. 1980; 10: S117-S120.
 • 16. Markman M.: Intraperitoneal antineoplastic agents for tumors principally confined to the peritoneal cavity. Cancer Treat. Rev. 1986; 13: 219-242.
 • 17. Levin L., Hryniuk W: The application of dose intensity to problems in chemotherapy of ovarian and endometrial cancer. Semin. Oncol. 1987; 14 (supl. 4): 12-19.
 • 18. Los G., Verdegaal E.M., Mutsaers P.H., McVie J.G.: Penetration of carboplatin and cisplatin into rat peritoneal tumor nodules after intraperitoneal chemotherapy. Cancer Chemother. Pharmacol. 1991; 28: 159-165.
 • 19. Fujiwara K., Armstrong D., Morgan M., Markman M.: Principles and practice of intraperitoneal chemotherapy for ovarian cancer. Int. J. Gynecol. Cancer 2007; 17: 1-20.
 • 20. Markman M., Reichman B., Hakes T. i wsp.: Impact on survival of surgically defined favorable responses to salvage intraperitoneal chemotherapy in small-volume residual ovarian cancer. J. Clin. Oncol. 1992; 10: 1479-1484.
 • 21. Fujiwara K.: Can carboplatin replace cisplatin for intraperitoneal use? Int. J. Gynecol. Cancer 2008; 18 (supl. 1): 29-32.
 • 22. Myers C.: The use of intraperitoneal chemotherapy in the treatment of ovarian cancer. Semin. Oncol. 1984; 11: 275-284.
 • 23. Gelmann E.P.: The role of laparoscopy in cancer management. Cancer: Principles & Practice of Oncology 1988; 2: 1-11.
 • 24. Alberts D.S., Markman M., Armstrong D. i wsp.: Intraperitoneal therapy for stage III ovarian cancer: a therapy whose time has come! J. Clin. Oncol. 2002; 20: 3944-3946.
 • 25. Milczek T., Emerich J., Klasa-Mazurkiewicz D.: Powikłania związane z leczeniem raka jajnika przy zastosowaniu chemioterapii dootrzewnowej. Ginekol. Pol. 2003; 74: 817-823.
 • 26. Piccart M.J., Speyer J.L., Markman M.: Intraperitoneal chemotherapy: technical experience at five institutions. Semin. Oncol. 1985; 12 (supl. 4): 90-96.
 • 27. Rosenshein N., Blake D., McIntyre P.A. i wsp.: The effect of volume on the distribution of substances instilled into the peritoneal cavity. Gynecol. Oncol. 1978; 6: 106-110.
 • 28. Barakat R.R., Fennelly D., Pizzuto F. i wsp.: Salvage intraperitoneal therapy of advanced epithelial ovarian cancer: impact of retroperitoneal nodal disease. Eur. J. Gynaecol. Oncol. 1997; 18: 161-163.
 • 29. Alberts D.S., Liu P.Y., Hannigan E.V i wsp.: Intraperitoneal cisplatin plus intravenous cyclophosphamide versus intravenous cisplatin plus intravenous cyclophosphamide for stage III ovarian cancer. N. Engl. J. Med. 1996; 335: 1950-1955.
 • 30. Armstrong D.K., Bundy B., Wenzel L. i wsp.; Gynecologic Oncology Group: Intraperitoneal cisplatin and paclitaxel in ovarian cancer. N. Engl. J. Med. 2006; 354: 34-43.
 • 31. Gadducci A., Carnino F., Chiara S. i wsp.: Intraperitoneal versus intravenous cisplatin in combination with intravenous cyclophosphamide and epidoxorubicin in optimally cytore-duced advanced epithelial ovarian cancer: a randomized trial of the Gruppo Oncologico Nord-Ovest. Gynecol. Oncol. 2000; 76: 157-162.
 • 32. Kirmani S., Braly P.S., McClay E.F. i wsp.: A comparison of intravenous versus intraperitoneal chemotherapy for the initial treatment of ovarian cancer. Gynecol. Oncol. 1994; 54: 338-344.
 • 33. Markman M., Bundy B.N., Alberts D.S. i wsp.: Phase III trial of standard-dose intravenous cisplatin plus paclitaxel versus moderately high-dose carboplatin followed by intravenous paclitaxel and intraperitoneal cisplatin in small-volume stage III ovarian carcinoma: an intergroup study of the Gynecologic Oncology Group, Southwestern Oncology Group, and Eastern Cooperative Oncology Group. J. Clin. Oncol. 2001; 19: 1001-1007.
 • 34. Polyzos A., Tsavaris N., Kosmas C. i wsp.: A comparative study of intraperitoneal carboplatin versus intravenous carboplatin with intravenous cyclophosphamide in both arms as initial chemotherapy for stage III ovarian cancer. Oncology 1999; 56: 291-296.
 • 35. Yen M.S., Juang C.M., Lai C.R. i wsp.: Intraperitoneal cis-platin-based chemotherapy vs. intravenous cisplatin-based chemotherapy for stage III optimally cytoreduced epithelial ovarian cancer. Int. J. Gynaecol. Obstet. 2001; 72 : 55-60.
 • 36. Rothenberg M.L., Liu P.Y., Braly P.S. i wsp.: Combined intraperitoneal and intravenous chemotherapy for women with optimally debulked ovarian cancer: results from an intergroup phase II trial. J. Clin. Oncol. 2003; 21: 1313-1319.
 • 37. Berek J.S., Hacker N.F., Lichtenstein A. i wsp.: Intraperitoneal recombinant a-interferon for “salvage” immunotherapy in stage III epithelial ovarian cancer: a Gynecologic Oncology Group study. Cancer Res. 1985; 45: 4447-4453.
 • 38. Tarraza H.M. Jr, Boyce C.R., Smith WG., Jones M.A.: Consolidation intraperitoneal chemotherapy in epithelial ovarian cancer patients following negative second-look laparotomy. Gynecol. Oncol. 1993; 50: 287-290.
 • 39. Menczer J., Ben-Baruch G., Rizel S., Brenner H.: Intraperitoneal cisplatin chemotherapy in ovarian carcinoma patients who are clinically in complete remission. Gynecol. Oncol. 1992; 46: 222-225.
 • 40. Dufour P., Bergerat J.P., Barats J.C. i wsp.: Intraperitoneal mitoxantrone as consolidation treatment for patients with ovarian carcinoma in pathologic complete remission. Cancer 1994; 73: 1865-1869.
 • 41. Pujade-Lauraine E., Guastalla J.P., Colombo N. i wsp.: Intraperitoneal recombinant interferon gamma in ovarian cancer patients with residual disease at second-look laparotomy. J. Clin. Oncol. 1996; 14: 343-350.
 • 42. Piccart M.J., Bertelsen K., James K. i wsp.: Randomized intergroup trial of cisplatin-paclitaxel versus cisplatin-cyclophos-phamide in women with advanced epithelial ovarian cancer: three-year results. J. Natl Cancer Inst. 2000; 92: 699-708.
 • 43. Howell S.B., Zimm S., Markman M. i wsp.: Long-term survival of advanced refractory ovarian carcinoma patients with small-volume disease treated with intraperitoneal chemotherapy. J. Clin. Oncol. 1987; 5: 1607-1612.
 • 44. Grab D., Flock F., Stöhr I. i wsp.: Classification of asymptomatic adnexal masses by ultrasound, magnetic resonance imaging, and positron emission tomography. Gynecol. Oncol. 2000; 77: 454-459.
 • 45. Kuzuya T., Yamauchi M., Ito A. i wsp.: Pharmacokinetic characteristics of 5-fluorouracil and mitomycin C in intraperitoneal chemotherapy. J. Pharm. Pharmacol. 1994; 46: 685-689.
 • 46. Piver M.S., Recio F.O., Baker T.R., Driscoll D.: Evaluation of survival after second-line intraperitoneal cisplatin-based chemotherapy for advanced ovarian cancer. Cancer 1994: 73: 1693-1698.
 • 47. Markman M., Reichman B., Hakes T. i wsp.: Responses to second-line cisplatin-based intraperitoneal therapy in ovarian cancer: influence of a prior response to intravenous cisplatin. J. Clin. Oncol. 1991; 9: 1801-1805.
 • 48. Purdie D.M., Bain C.J., Siskind V i wsp.: Ovulation and risk of epithelial ovarian cancer. Int. J. Cancer 2003; 104: 228-232.
 • 49. Milczek T., Klasa-Mazurkiewicz D., Emerich J., Kobierski J.: Second line platinum-based intraperitoneal chemotherapy for advanced ovarian cancer. Acta Obstet. Gynecol. Scand. 2009; 88: 463-467.
 • 50. Davidson S.A., Rubin S.C., Markman M. i wsp.: Intraperitoneal chemotherapy: analysis of complications with an implanted subcutaneous port and catheter system. Gynecol. Oncol. 1991; 41: 101-106.
 • 51. Ghosh K., Geller M.A., Twiggs L.B.: Erosion of an intraperitoneal chemotherapy catheter resulting in an enterovaginal fistula. Gynecol. Oncol. 2000; 77: 327-329.
 • 52. Walker J.L., Armstrong D.K., Huang H.Q. i wsp.: Intraperitoneal catheter outcomes in a phase III trial of intravenous versus intraperitoneal chemotherapy in optimal stage III ovarian and primary peritoneal cancer: a Gynecologic Oncology Group study. Gynecol. Oncol. 2006; 100: 27-32.
 • 53. Emerich J., Milczek T., Dębniak J., Majdak E.: Analiza powikłań chirurgicznych występujących w przebiegu chemioterapii dootrzewnowej u chorych na raka jajnika. Ginekol. Pol. 2002; 73: 1103-1108.
 • 54. Emerich J., Milczek T., Dębniak J. i wsp.: Powikłania śródoperacyjne i pooperacyjne chemioterapii dootrzewnowej w leczeniu raka jajnika. Ginekol. Pol. 1998; 69 (supl. 1): 153-156.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-70afc768-5c09-4fc5-a3f4-311597539c65
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.