PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 6 | 2 | 67-75
Article title

THE YEAR OF STUDY AND THE PHYSICAL ACTIVITY OF STUDENTS OF SELECTED FIELDS OF STUDY AT STATE SCHOOL OF HIGHER EDUCATION IN BIAŁA PODLASKA

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the study was to analyze the level of physical activity of students of selected fields of study at Biała Podlaska University depending on the year of study. The study involved 450 people, studying at the first and second stages of education at the State School of Higher Education (PSW) in Biała Podlaska. In the study, a method of diagnostic survey was applied, with the use of the International Physical Activity Questionnaire IPAQ - short version. Based on the analysis it was concluded that the surveyed students were characterized by a moderate level of physical activity. The diversity of types of physical activity of students in relation to the year of study were statistically significant in terms of total activity, moderate activity and walking - in favor of students of the second year of undergraduate studies.
Contributors
 • Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Poland
 • Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Poland
 • Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Poland
References
 • American College of Sport Medicine 2007, http:/www.ascm.org/physicalactivity.
 • Baj-Korpak J., Soroka A., Korpak F. Aktywność fizyczna wybranych grup społeczno-zawodowych (w szkolnictwie). Human and Health. 2010; 4 (1): 152-161.
 • Baumann A., Craig C. The place of the physical activity in the WHO Global Strategy on Diet and Physical Activity. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 2005; 2 (10): 9-15.
 • Bergier J. Aktywność fizyczna społeczeństwa – współczesny problem (przegląd badań). Human and Health. 2012; 6 (1): 3-12.
 • Bergier J. O ocenie aktywności fizycznej z wykorzystaniem polskiej wersji Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej (IPAQ) – udział w dyskusji. Human and Health. 2013; 7 (1): 91-94.
 • Biernat E., Tyburscy M., Gajewski A.K. Uczestnictwo w sporcie wyczynowym i w sporcie dla wszystkich mieszkańców Warszawy na przykładzie wybranych grup. Polish Journal of Sport and Tourism. 2011; 18 (4): 17-32.
 • Bouchard C., Blair S., Haskell W.: Why study physical activity and health? W: Human Kinetics, (red.) C. Bouchard. Champaign, IL 2007.
 • Cavill N., Kahlmeiner S., Racioppi F. Physical activity and health in Europe. Evidence for Action, WHO. 2006.
 • Danilenko A., Gierasiewicz A., Skinder L. Czas wolny i aktywność ruchowa młodzieży akademickiej. W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, (red.) D. Umiastowska. PTNKF, Uniwersytet Szczeciński 2006; 10: 236-241.
 • Drygas W., Kwaśniewska M., Szcześniewska D. Ocena poziomu aktywności fizycznej dorosłej populacji Polski. Wyniki programu WOBASZ. Kardiologia Polska. 2005; 63: 636-640.
 • EU Physical Activity Guidelines: Recommended Policy Action in Support of Health – Enhancing Physical Activity. Fourth Consolidated Draft, Approved by the EU Working Group “Sport and Health”, Brussels. 2008.
 • Haskell W., Lee I., Pate R., Powell K., Blair S., Franklin B., Macera C., Heath G., Thompson P., Baumann A. Physical Activity and Public Health. Update Recommendation for Adults from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. Circulation. 2007; 116: 1081-1093.
 • Kijo P. Aktywność fizyczna wśród studentów kierunków pedagogicznych łódzkich uczelni publicznych. W: Aktywność przez całe życie. Zdrowie i sprawność studentów pod kontrolą, (red.) Z. Barabasz. PWSZ, Krosno 2010; 157-180.
 • Leon A., Rodriguez-Perez M., Rodriguez-Benjumeda L. Sedentarny lifestyle: physical activity duration versus percentage of energy expenditure. Rev. Esp. Cardiol. 2007; 60: 244.
 • Marchewka A., Jungiewicz M. Aktywność fizyczna w młodości a jakość życia w starszym wieku. Gerontologia Polska. 2008; 16 (2): 127-130.
 • Mędrela-Kuder E. Ocena stylu życia studentów fizjoterapii i edukacji techniczno-informatycznej na podstawie żywienia i aktywności fizycznej. Rocznik PZH. 2011; 3: 315-318.
 • Motylewski S., Poziomska-Piątkowska E. Aktywność fizyczna w czasie wolnym studentów I roku nauki łódzkich uczelni. Kwartalnik Ortopedyczny. 2006; 4: 280-283.
 • NATPOL 2011. Prognoza sytuacji zdrowotnej Polaków na 2020 rok, http:/www.natpol.pl.
 • Niźnikowska E., Stępień E., Szczygielska E., Mandziuk M. Typ i rok studiów a aktywność fizyczna studentów Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej. Human and Health. 2012; 6 (1): 144-150.
 • Pańczyk W., Sądecka D. Aktywność fizyczna w stylu życia studentów a zdrowie. W: Edukacja zdrowotna szansą na poprawę jakości życia człowieka, (red.) M. Wolicki. KUL, Stalowa Wola 2009; 140-151.
 • Piątkowska M. Uczestnictwo Polaków w aktywności fizycznej w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej. W: Współczesne metody badań aktywności, sprawności i wydolności człowieka, (red.) K. Buśko. AWF, Warszawa 2010.
 • Sochocka L., Wojtyłko A. Aktywność fizyczna studentów studiów stacjonarnych kierunków medycznych i niemedycznych. Medycyna Środowiskowa. 2013; 16 (2): 53-58.
 • Sokołowski M. Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ) jako miernik oceny aktywności fizycznej studentów Akademii Wychowania Fizycznego. W: Aktywność fizyczna i odżywianie się, jako uwarunkowania promocji zdrowia, (red.) E. Szczepanowska. Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania. Poznań, 2008.
 • Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji w 2008 roku. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa 2009. Główny Urząd Statystyczny. http://www.stat.gov.pl.
 • Zadarko E., Barabasz Z., Nizioł E. Ocena poziomu aktywności fizycznej studentek wybranych kierunków medycznych na tle badań populacyjnych. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2011; 2: 188-194.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-70457c77-cdea-45c7-bd38-838b5bc215e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.