PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 8 | 4 | 251-255
Article title

Rola węzła wartowniczego w leczeniu raka sromu

Content
Title variants
EN
Clinical significance of sentinel node in the treatment of vulvar cancer
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Surgical treatment still remains the cornerstone of treatment of vulvar cancer. Several large-scale studies indicate that prognosis in vulvar cancer patients depends on depth of infiltration and invasion of regional inguinal-femoral lymph nodes. Due to considerable radicality of surgical procedures in vulvar cancer, women undergoing such procedures experience early and delayed complications, resulting in prolonged hospital stay and psychosexual alterations, stemming from the sense of mutilation. For the past few years, we are witnessing attempts at limiting the extent of surgical resection. Introduction of the concept of sentinel node in the treatment of vulvar cancer to oncologic gynecology will hopefully contribute to reduction of extent of surgical procedures in the future, i.e. refrain from inguinal-femoral lymphadenectomy, as metastatic lesions are not universally present in this part of the lymphatic system. The paper presents techniques enabling identification of a sentinel node. Based on quoted papers reporting on two multicenter studies encompassing patients with vulvar cancer, in a selected group of patients with negative sentinel node, departure from inguinal-femoral lymphadenectomy is justified. Contrariwise, detection of tumor cells in sentinel nodes warrants radical excision of regional inguinal-femoral lymphatic system, independent of the size of metastatic lesions (micro- or macroscopic). To date, departure from inguinal-femoral lymphadenectomy in vulvar cancer is permissible only if stromal invasion does not exceed 1 mm and tumor diameter is less than 2 cm (FIGO IA1, T1AN0M0).
PL
W leczeniu raka sromu niezmiennie obowiązuje zasada operacyjnego postępowania. Na podstawie bogatej literatury autorzy wykazali, że rokowanie u chorych na raka sromu uzależnione jest od głębokości inwazji, a także od zajęcia regionalnych węzłów pachwinowo-udowych. Z uwagi na dużą radykalność zabiegów operacyjnych w raku sromu u operowanych kobiet występują wczesne i późne powikłania, które są powodem długiej hospitalizacji, jak również zmian psychoseksualnych czy poczucia okaleczenia. W ostatnich latach zaczęto poszukiwać sposobów ograniczenia radykalności w postępowaniu operacyjnym. Wprowadzenie do ginekologii onkologicznej koncepcji węzła wartownika w leczeniu raka sromu daje nadzieję, że w przyszłości będzie można ograniczyć rozległość zabiegu operacyjnego, czyli zrezygnować z limfadenektomii pachwinowo-udowej, gdyż w tym regionie układu limfatycznego nie zawsze występują zmiany przerzutowe. W pracy przedstawiono sposoby identyfikacji węzła wartownika. Na podstawie cytowanej literatury omawiającej dwa wieloośrodkowe badania obejmujące chore na raka sromu wykazano, że w wybranej grupie pacjentek przy negatywnym węźle wartowniczym można odstąpić od usuwania węzłów pachwinowo-udowych. Z kolei przy stwierdzeniu obecności przerzutów nowotworowych w węzłach wartowniczych obowiązuje zasada usuwania regionalnego układu limfatycznego pachwinowo-udowego bez względu na wielkość zmian przerzutowych (mikro- czy makroskopowych). Jak dotąd odstąpienie od usuwania węzłów chłonnych pachwinowo-udowych w raku sromu możliwe jest przy inwazji podścieliska poniżej 1 mm i wielkości guza mniejszej lub równej 2 cm (FIGO IA1, T1AN0M0).
Discipline
Year
Volume
8
Issue
4
Pages
251-255
Physical description
Contributors
 • Oddział Ginekologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka, ul. Prof. Lotha 26, 76-200 Słupsk
 • Katedra Perinatologii, Klinika Położnictwa, Gdański Uniwersytet Medyczny. Kierownik: Krzysztof Preis, prof. ndzw. GUMed
 • Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny. Kierownik Kliniki: p.o. dr hab. n. med. Dariusz Wydra
 • Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny. Kierownik Kliniki: p.o. dr hab. n. med. Dariusz Wydra
References
 • 1. Berek J.S., Hacker N.F: Practical Gynecologic Oncology. Williams & Wilkins, Baltimore 1996; 11: 408-409.
 • 2. Emerich J., Sznurkowski J.: Leczenie chirurgiczne raka sromu. W: Markowska J. (red.): Ginekologia onkologiczna. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2006: 419.
 • 3. Gould E.A., Winship T., Philbin PH., Kerr H.H.: Observations on a “sentinel node” in cancer of the parotid. Cancer 1960; 13: 77-78.
 • 4. Cabanas R.M.: An approach for the treatment of penile carcinoma. Cancer 1977; 39: 456-466.
 • 5. Levenback C., Burke T.W, Morris M.L. i wsp.: Potential applications of intraoperative lymphatic mapping in vulvar cancer. Gynecol. Oncol. 1995; 59: 216-220.
 • 6. Levenback C., Coleman R.L., Burke T.W i wsp.: Lymphatic mapping and sentinel node identification in patients with cervix cancer undergoing radical hysterectomy and pelvic lymphadenectomy. J. Clin. Oncol. 2002; 20: 688-693.
 • 7. van der Zee A.G., Oonk M.H., De Hullu J.A. i wsp.: Sentinel node dissection is safe in the treatment of early-stage vulvar cancer. J. Clin. Oncol. 2008; 26: 884-889.
 • 8. Oonk M.H., van Hemel B.M., Hollema H. i wsp.: Size of sentinel-node metastasis and chances of non-sentinel-node involvement and survival in early stage vulvar cancer: results from GROINSS-V a multicentre observational study. Lancet Oncol. 2010; 11: 646-652.
 • 9. Wilkinson E.J.: The 1989 presidential address. International Society for the Study of Vulvar Disease. J. Reprod. Med. 1990; 35: 981-991.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-702700a2-83a2-46d0-86ae-a4a72d132953
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.