PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 15 | 63 | 377-387
Article title

Standards of ultrasound imaging of the adrenal glands

Content
Title variants
PL
Standardy badania ultrasonograficznego nadnerczy
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Adrenal glands are paired endocrine glands located over the upper renal poles. Adrenal pathologies have various clinical presentations. They can coexist with the hyperfunction of individual cortical zones or the medulla, insufficiency of the adrenal cortex or retained normal hormonal function. The most common adrenal masses are tumors incidentally detected in imaging examinations (ultrasound, tomography, magnetic resonance imaging), referred to as incidentalomas. They include a range of histopathological entities but cortical adenomas without hormonal hyperfunction are the most common. Each abdominal ultrasound scan of a child or adult should include the assessment of the suprarenal areas. If a previously non-reported, incidental solid focal lesion exceeding 1 cm (incidentaloma) is detected in the suprarenal area, computed tomography or magnetic resonance imaging should be conducted to confirm its presence and for differentiation and the tumor functional status should be determined. Ultrasound imaging is also used to monitor adrenal incidentaloma that is not eligible for a surgery. The paper presents recommendations concerning the performance and assessment of ultrasound examinations of the adrenal glands and their pathological lesions. The article includes new ultrasound techniques, such as tissue harmonic imaging, spatial compound imaging, three-dimensional ultrasound, elastography, contrast-enhanced ultrasound and parametric imaging. The guidelines presented above are consistent with the recommendations of the Polish Ultrasound Society.
PL
Nadnercze to parzysty gruczoł endokrynny położony nad górnymi biegunami nerek. Choroby nadnerczy prezentują różne obrazy kliniczne. Mogą przebiegać z nadczynnością w zakresie poszczególnych warstw kory nadnercza albo rdzenia, niedoczynnością kory nadnercza lub z zachowaną prawidłową czynnością hormonalną. Najczęściej spotykanymi zmianami nadnerczy są przypadkowo stwierdzane w badaniach obrazowych (ultrasonografia, tomografia, rezonans magnetyczny) guzy, określane terminem incydentaloma. Obejmują one szereg jednostek histopatologicznych, jednak najczęściej są to gruczolaki kory nadnerczy bez nadmiernej czynności hormonalnej. Każde badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej dziecka albo osoby dorosłej powinno obejmować ocenę pól nadnerczowych. W przypadku uwidocznienia w polu nadnerczowym wcześniej nieopisywanej, przypadkowej litej zmiany ogniskowej o średnicy >1 cm (incydentaloma) konieczne jest jej potwierdzenie i różnicowanie za pomocą badania tomografii komputerowej lub obrazowania rezonansu magnetycznego oraz określenie stanu czynnościowego guza. Badanie ultrasonograficzne wykorzystywane jest również do kontrolowania przypadków incydentaloma nadnerczy niezakwalifikowanych do leczenia operacyjnego. W pracy przedstawiono zalecenia dotyczące wykonywania i oceny badań ultrasonograficznych nadnerczy oraz ich zmian patologicznych. Opracowanie uwzględnia nowe techniki ultrasonograficzne, takie jak tkankowe obrazowanie harmoniczne, obrazowanie złożone przestrzennie, ultrasonografia trójwymiarowa, elastografia oraz obrazowanie z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących i obrazowanie parametryczne. Zawarte w publikacji wytyczne są przedstawione zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.
Discipline
Year
Volume
15
Issue
63
Pages
377-387
Physical description
Contributors
 • Department of Diagnostic Imaging, the Second Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
 • Department of Diagnostic Imaging, the Second Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
 • Ultrasound Department, Institute of Fundamental Technological Research of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland
 • Clinic of Endocrinology, Medical Centre for Postgraduate Education, Department of Endocrine Diagnostics, Bielański Hospital, Warsaw, Poland
References
 • Kasperlik-Załuska AA, Otto M, Cichocki A, Rosłonowska E, Słowińska-Srzednicka J, Jeske W et al.: Incidentally discovered adrenal tumors: a lesson from observation of 1,444 patients. Horm Metab Res 2008; 40: 338–141.
 • Kasperlik-Załuska AA, Otto M, Cichocki A, Rosłonowska E, Słowińska-Srzednicka J, Zgliczyński W et al.: 1,161 patients with adrenal incidentalomas: indications for surgery. Langenbecks Arch Surg 2008; 393: 121–126.
 • Słapa RZ, Jakubowski W (eds.): Ultrasonografia i inne metody obrazowania w diagnostyce nadnerczy. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Warszawa–Zamość 2003.
 • Dietrich CF, Wehrmann T, Hoffmann C, Herrmann G, Caspary WF, Seifert H: Detection of the adrenal glands by endoscopic or transabdominal ultrasound. Endoscopy 1997; 29: 859–864.
 • Słapa RZ, Kasperlik-Załuska AA, Migda B, Jakubowski WS: Shear wave elastography of adrenal masses is feasible and may help to differentiate between solid and cystic lesions – an initial report. Endokrynol Pol 2014; 65: 119–124.
 • Dietrich CF, Ignee A, Barreiros AP, Schreiber-Dietrich D, Sienz M, Bojunga J et al.: Contrast-enhanced ultrasound for imaging of adrenal masses. Ultraschall Med 2010; 31: 163–168.
 • Slapa RZ, Kasperlik-Zaluska AA, Migda B, Otto M, Jakubowski WS: Application of parametric ultrasound contrast agent perfusion studies for differentiation of hyperplastic adrenal nodules from adenomas-Initial study. Eur J Radiol 2015; 84: 1432–1435.
 • Jenssen C, Dietrich CF: [Ultrasound and endoscopic ultrasound of the adrenal glands]. Ultraschall Med 2010; 31: 228–247.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6f25ca7f-653f-4545-86b0-3a668a1e39f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.