PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2007 | XII | 1 | 80–92
Article title

Emiotional Intelligence and the Types of Behavior and Experience Connected with Work in the Group of Professional Soldiers

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Last time we have noticed still more studies confirming the relation between emotional intelligence and various aspects of human behavior. Professional soldiers are a group which includes primarily commanders of various levels. Commanding need not only special kind of military knowledge, but suitable social skills as well. Goal of the study: Does and how the emotional intelligence influence the types of behavior and experience connected with occupational stress among the professional soldiers? The research was conducted using two questionnaires: INTE Questionnaire describing the emotional intelligence and AVEM Questionnaire describing four types of behavior and experience connected with job. The sample consisted of 141 professional soldiers. The results show the correlation between emotional intelligence and the types of behavior and experience connected with job in the group of professional soldiers: higher level of emotional intelligence is connected with the healthy behavior – Type G, but lower level of emotional intelligence is connected with the burnt-out behavior – Type B.
Keywords
Year
Volume
XII
Issue
1
Pages
80–92
Physical description
Contributors
 • Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz
 • Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Świecie n/Wisłą
 • Zakłady Lotnicze Bydgoszcz
References
 • Andruszkiewicz, A., Basińska, M. A. (w druku). Inteligencja emocjonalna pielęgniarek a typy zachowań i przeżyć w pracy.
 • Bartkowiak, G. (1997). Psychologia zarządzania. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Basińska, M. A., Andruszkiewicz, A. (2006). Poczucie koherencji jako predyktor zdrowego funkcjonowania w pracy – badania pracowników socjalnych. Referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Aksjologiczne i psychologiczne aspekty doświadczenia indywidualnego (18-20 X 2006 Kraków).
 • Beisert, M. (2004). Przejawy, mechanizmy i przyczyny wypalenia się pielęgniarek. W: H. Sęk (red.) Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie (s. 182-215). Warszawa: PWN.
 • Florkowski, A. (2000). Promocja zdrowia psychicznego w wojsku. W: J. Cz. Czabała (red.) Zdrowie psychiczne, zagrożenia i promocja (s. 389-395). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
 • Gerits, L., Derksen, J. J., Verbruggen, A. B. (2004). Emotional Intelligence and Adaptive Success of Nurses Caring for People With Mental Retardation and Severe Behavior Problems. Mental Retard, 42, 106-121.
 • Goleman, D. (1997). Inteligencja emocjonalna. Poznań: Media Rodzina.
 • Jaworowska, A., Matczak, A. (2001). Kwestionariusz inteligencji emocjonalnej INTE. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Kanarski, L. (2002). Dowódca w sytuacjach społecznych. Warszawa: Wydawnictwo KONJAN, Sp. z o.o.
 • Lazarus, R., Folkman, S. (1987). Transactional theory and research on emotions and coping. European Journal of Personality, 1, 141-169.
 • LePage-Lees, P. (1997). Exploring patterns of achievement and intellectual development among academically successful women from disadvantaged backgrounds. Journal of College Student Development, 38, 468-478.
 • Majewski, T. (2003). Kierownik — dowódca w organizacji. Zadania, czynności, umiejętności. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 • Maliszewski, W. J. (2002). Mapa inteligencji emocjonalnej dowódcy pododdziału. W: L. Kanarski, B. Rokicki (red.) Teoria i praktyka przywództwa wobec wyzwań edukacyjnych (s. 178-184). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 • Martinez-Pons, M. (1997). The relation of emotional intelligence with selected areas of personal functioning. Imagination Cognition and Personality, 17, 3-13.
 • Maslach, C. (1994). Wypalenie zawodowe. W: P. G. Zimbardo, F. L. Ruch (red.) Psychologia i życie (s. 623-628). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mayer, J. D., Salovey, P. (1999). Czym jest inteligencja emocjonalna? W: P. Salovey, D. J. Sluyter (red.) Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna (s. 21-69). Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Maynard, M. L. (2003). Emotional intelligence and perceived employability for internship curriculum. Psychological Reports, 93, 791-792.
 • Papadatou, D., Anagnostopoulos, F., Monos, D. (1994). Factors contributing to the development of burnout in oncology nursing. British Journal of Medical Psychology, 67 (2), 187-199.
 • Parker, J. D. A., Taylor, G. J., Bagby, R. M. (2001). The relationship between emotional intelligence and Aleksytymia. Personality and Individual Differences, 30, 107-115.
 • Pellitteri, J. (2002). The relationship between emotional intelligence and ego defense mechanisms. Journal of Psychology, 136, 182-194.
 • Rongińska, T., Gaida, W. A. (2001). Strategie radzenia sobie z obciążeniem psychicznym w pracy zawodowej. Zielona Góra: WSP im. T. Kotarbińskiego.
 • Sęk, H. (2004). Wypalenie zawodowe u nauczycieli. W: H. Sęk (red.) Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie (s. 149-167). Warszawa: PWN.
 • Stein, S., Sitarenios, G. (1997). EQ more important than IQ for Work Success. Press release December. Materiał niepublikowany. Abstrakt.
 • Stępień, R. (2002). Inteligencja emocjonalna dowódców oddziałów i związków taktycznych. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 • Waszkowska, M., Dudek, B. (2001). Poczucie koherencji a zdrowotne następstwa stresu zawodowego. W: H. Sęk, T. Pasikowski (red.) Zdrowie — stres — zasoby (s. 201-212). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6edca3c5-0f0d-451a-aa1e-d40be7031e24
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.