PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 11 | 2 | 21-27
Article title

Selected methods of conservative treatment in painful hallux valgus therapy

Content
Title variants
PL
Wybrane metody leczenia zachowawczego w terapii bolesnego palucha koślawego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Hallux valgus is one of the most common deformities within forefoot region. Reasons for this deformity are not entirely clear. The available literature lists both internal and external factors. Researchers dealing with hallux valgus emphasize that this deformation is accompanied by pain, reduced quality of life, changed foot statics, cosmetic problems and problems with buying the right footwear. The occurrence of pain may significantly affect the quality of everyday functioning and the broadly understood quality of life. The purpose of the following publication is to review selected interactions in the area of physiotherapy and orthopedic measures in the therapy of people reporting pain within the hallux valgus region.
PL
Paluch koślawy jest jedną z najczęstszych deformacji w obrębie przodostopia. Przyczyny powstawania tej deformacji nie są do końca wyjaśnione. W dostępnej literaturze wymienia się zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrze. Badacze zajmujący się tematyką palucha koślawego podkreślają, iż wspomnianej deformacji towarzyszą: dolegliwości bólowe, obniżona jakość życia, zmieniona statyka stopy, problemy natury kosmetycznej oraz problemy z zakupem właściwego obuwia. Pojawienie się dolegliwości bólowych może w istotny sposób wpłynąć na jakość codziennego funkcjonowania oraz na szeroko rozumianą jakość życia. Celem poniższej publikacji jest przegląd wybranych oddziaływań z zakresu fizjoterapii i zaopatrzenia ortopedycznego w terapii osób zgłaszających dolegliwości bólowe w obrębie palucha koślawego.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
2
Pages
21-27
Physical description
Contributors
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Wydział Ochrony Zdrowia University of Applied Sciences in Tarnów, Faculty of Health Sciences, Poland
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Wydział Ochrony Zdrowia University of Applied Sciences in Tarnów, Faculty of Health Sciences, Poland
author
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Wydział Ochrony Zdrowia University of Applied Sciences in Tarnów, Faculty of Health Sciences, Poland
author
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Wydział Ochrony Zdrowia University of Applied Sciences in Tarnów, Faculty of Health Sciences, Poland
References
 • [1] Dawson J, Thorogood M, Marks SA, et al. The prevalence of foot problems in older women: A cause for concern. J Public Health Med. 2002;24(2):77-84. doi:10.1093/pubmed/24.2.77
 • [2] Hagedorn TJ, Dufour AB, Riskowski JL, et al. Foot Disorders, Foot Posture, and Foot Function: The Framingham Foot Study. PLoS One. 2013;8(9):1-7. doi:10.1371/journal.pone.0074364
 • [3] Napiontek M. Stopa i Staw Skokowo-Goleniowy w Praktyce Ortopedycznej. Medipage, Warszawa; 2018.
 • [4] Coughlin MJ. Hallux Valgus " t. 1997:932-966.
 • [5] Glasoe WM, Nuckley DJ, Ludewig PM. Hallux Valgus and the First Metatarsal Arch Segment: A Theoretical Biomechanical Perspective. Phys Ther. 2010;90(1):110-120. doi:10.2522/ptj.20080298
 • [6] Nix S, Smith M, Vicenzino B. Prevalence of hallux valgus in the general population: A systematic review and meta-analysis. J Foot Ankle Res. 2010;3(1):1-9. doi:10.1186/1757-1146-3-21
 • [7] Nery Ciao, Coughlin Michael J., Baumfeld Daniel. Hallux Valgus in Males—Part 1: Demographics, Etiology, and Comparative Radiology. Foot&Ankle Int. 2013;34(5):629-635. doi:10.1177/1071100713475350
 • [8] Munuera P V., Polo J, Rebollo J. Length of the first metatarsal and hallux in hallux valgus in the initial stage. Int Orthop. 2008;32(4):489-495. doi:10.1007/s00264-007-0350-9
 • [9] Nguyen USDT, Hillstrom HJ, Li W, et al. Factors associated with hallux valgus in a population-based study of older women and men: the MOBILIZE Boston Study. Osteoarthr Cartil. 2010;18(1):41-46. doi:10.1016/j.joca.2009.07.008
 • [10] Kozakova J, Janura M, Svoboda Z, Elfmark M, Klugar M. The influence of hallux valgus on pelvis and lower extremity movement during gait. Acta Gymnica. 2011;41(4):49-54. doi:10.5507/ag.2011.026
 • [11] Nix SE, Vicenzino BT, Collins NJ, Smith MD. Gait parameters associated with hallux valgus: A systematic review. J Foot Ankle Res. 2013;6(1):1. doi:10.1186/1757-1146-6-9
 • [12] Steinberg N, Finestone A, Noff M, Zeev A, Dar G. Relationship Between Lower Extremity Alignment and Hallux Valgus in Women. Foot Ankle Int. 2013;34(6):824-831. doi:10.1177/1071100713478407
 • [13] Roddy E. Epidemiology and impact of hallux valgus: more than just bunions. J Foot Ankle Res. 2011;4(S1):2011. doi:10.1186/1757-1146-4-s1-a8
 • [14] Kaya D, Atay OA, Callaghan MJ, et al. Hallux valgus in patients with patellofemoral pain syndrome. Knee Surgery, Sport Traumatol Arthrosc. 2009;17(11):1364-1367. doi:10.1007/s00167-009-0775-3
 • [15] Ohi H, Iijima H, Aoyama T, Kaneda E, Ohi K, Abe K. Association of frontal plane knee alignment with foot posture in patients with medial knee osteoarthritis. BMC Musculoskelet Disord. 2017;18(1):1-10. doi:10.1186/s12891-017-1588-z
 • [16] Hurn SE, Vicenzino B, Smith MD. Functional impairments characterizing mild, moderate, and severe hallux valgus. Arthritis Care Res. 2015;67(1):80-88. doi:10.1002/acr.22380
 • [17] Walaszek R, Ridan T, Walaszek K, Burdacki M. Ocena stabilności posturalnej kobiet z deformacją stopy o charakterze palucha koślawego. Med Rev. 2016;14(1):48-60. doi:10.15584/medrev.2016.1.4
 • [18] Hogea LM, Hogea BG, Nussbaum LA, et al. Health-related quality of life in patients with hallux valgus. Rom J Morphol Embryol. 2017;58(1):175-179.
 • [19] Nagano K, Okuyama R, Taniguchi N, Yoshida T. Gender difference in factors affecting the medial longitudinal arch height of the foot in healthy young adults. J Phys Ther Sci. 2018;30(5):675-679. doi:10.1589/jpts.30.675
 • [20] Abhishek A, Roddy E, Zhang W, Doherty M. Are hallux valgus and big toe pain associated with impaired quality of life? A cross-sectional study. Osteoarthr Cartil. 2010;18(7):923-926. doi:10.1016/j.joca.2010.03.011
 • [21] Coşkun G, Talu B, Bek N, Bayramlar KY. Effects of hallux valgus deformity on rear foot position, pain, function, and quality of life of women. J Phys Ther Sci. 2016;28(3):781-787. doi:10.1589/jpts.28.781
 • [22] Nix SE, Vicenzino BT, Smith MD. Foot pain and functional limitation in healthy adults with hallux valgus: A cross-sectional study. BMC Musculoskelet Disord. 2012;13(1):1. doi:10.1186/1471-2474-13-197
 • [23] Arge A, Lenzner A, Gapeyeva H, Pääsuke M. Range of motion and pain intensity of the first metatarsophalangeal joint in women with hallux valgus deformation after two-month home exercise programme. Acta Kinesiol Univ Tartu. 2012;18:111. doi:10.12697/akut.2012.18.12
 • [24] Torkki M, Malmivaara A, Seitsalo S, Hoikka V, Laippala P, Paavolainen P. Surgery vs orthosis vs watchful waiting for hallux valgus: A randomized controlled trial. J Am Med Assoc. 2001;285(19):2474-2480. doi:10.1001/jama.285.19.2474
 • [25] Nakai K, Zeidan H, Suzuki Y, et al. Relationship between forefoot structure, including the transverse arch, and forefoot pain in patients with hallux valgus. J Phys Ther Sci. 2019;31(2):202-205. doi:10.1589/jpts.31.202
 • [26] Kocot-Kępska, M., Zajączkowska, R., Dobrogowski, J., & Przeklasa-Muszyńska, A. (2018). Ból przewlekły–koncepcja leczenia w oparciu o mechanizm powstawania. Ból, 1, 42–49. 10.5604/01.3001.0012.5319
 • [27] DiGiovanni C, Greisberg J. Stopa i Staw Skokowo-Goleniowy. Foot&Ankle. Elsevier Urban&Partner; 2017.
 • [28] Nix SE, Vicenzino BT, Collins NJ, Smith MD. Characteristics of foot structure and footwear associated with hallux valgus: A systematic review. Osteoarthr Cartil. 2012;20(10):1059-1074. doi:10.1016/j.joca.2012.06.007
 • [29] Cho NH, Kim S, Kwon D-J, Kim HA. The prevalence of hallux valgus and its association with foot pain and function in a rural Korean community. J Bone Joint Surg Br. 2009;91-B(4):494-498. doi:10.1302/0301-620X.91B4.21925
 • [30] Gronowska T. PALUCH KO Ś LAWY A JAKO ŚĆ Ż YCIA. 2013;3(49):169-175.
 • [31] Gilheany MF, Landorf KB, Robinson P. Hallux valgus and hallux rigidus: A comparison of impact on health-related quality of life in patients presenting to foot surgeons in Australia. J Foot Ankle Res. 2008;1(1):1-6. doi:10.1186/1757-1146-1-14
 • [32] McKeon PO, Hertel J, Bramble D, Davis I. The foot core system: A new paradigm for understanding intrinsic foot muscle function. Br J Sports Med. 2015;49(5):290. doi:10.1136/bjsports-2013-092690
 • [33] Mulligan EP, Cook PG. Effect of plantar intrinsic muscle training on medial longitudinal arch morphology and dynamic function. Man Ther. 2013;18(5):425-430. doi:10.1016/j.math.2013.02.007
 • [34] Chung KA, Lee E, Lee S. The effect of intrinsic foot muscle training on medial longitudinal arch and ankle stability in patients with chronic ankle sprain accompanied by foot pronation. Phys Ther Rehabil Sci. 2016;5(2):78-83. doi:10.14474/ptrs.2016.5.2.78
 • [35] Chen TLW, Sze LKY, Davis IS, Cheung RTH. Effects of training in minimalist shoes on the intrinsic and extrinsic foot muscle volume. Clin Biomech. 2016;36:8-13. doi:10.1016/j.clinbiomech.2016.05.010
 • [36] Sánchez-Gómez R, de Bengoa-Vallejo RB, Losa-Iglesias ME, et al. Heel height as an etiology of hallux abductus valgus development: An electromagnetic static and dynamic first metatarsophalangeal joint study. Sensors (Switzerland). 2019;19(6):1-18. doi:10.3390/s19061328
 • [37] Kato T. WS. The etiology of hallux valgus in Japan. Clin Orthop Relat Res. 1981;1(157):78-81.
 • [38] Menz HB, Lord SR. Gait Instability in Older People with Hallux Valgus. Foot Ankle Int. 2005;26(6):483-489. doi:10.1177/107110070502600610
 • [39] Kapandji AI. Anatomia Funkcjonalna Stawów, Kończyna Dolna, Tom 2. I. Elsevier Urban&Partner; 2009.
 • [40] Suzuki J, Tanaka Y, Takaoka T, Kadono K, Takakura Y. Axial radiographic evaluation in hallux valgus: Evaluation of the transverse arch in the forefoot. J Orthop Sci. 2004;9(5):446-451. doi:10.1007/s00776-004-0800-9
 • [41] Takakura JSTTK. Axial radiographic evaluation in hallux valgus: evaluation of the transverse arch in the forefootitle. J Orthop Sci. 2004;9(5):466-451.
 • [42] Arinci İncel N, Genç H, Erdem HR, Yorgancioglu ZR. Muscle Imbalance in Hallux Valgus. Am J Phys Med Rehabil. 2003;82(5):345-349. doi:10.1097/01.phm.0000064718.24109.26
 • [43] Lobo CC, Marn AG, Sanz DR, et al. Ultrasound evaluation of intrinsic plantar muscles and fascia in hallux valgus A case-control study. Med (United States). 2016;95(45):1-5. doi:10.1097/MD.0000000000005243
 • [44] Eustace S, Williamson D, Wilson M, et al. Tendon shift in hallux valgus: Observations at MR imaging. Skeletal Radiol. 1996;25(6):519-524. doi:10.1007/s002560050128
 • [45] Kim MH, Kwon OY, Kim SH, Jung DY. Comparison of muscle activities of abductor hallucis and adductor hallucis between the short foot and toe-spread-out exercises in subjects with mild hallux valgus. J Back Musculoskelet Rehabil. 2013;26(2):163-168. doi:10.3233/BMR-2012-00363
 • [46] Kim MH, Yi CH, Weon JH, Cynn HS, Jung DY, Kwon OY. Effect of toe-spread-out exercise on hallux valgus angle and cross-sectional area of abductor hallucis muscle in subjects with hallux valgus. J Phys Ther Sci. 2015;27(4):1019-1022. doi:10.1589/jpts.27.1019
 • [47] Glasoe WM. Treatment of progressive first metatarsophalangeal hallux valgus deformity: A biomechanically based muscle-strengthening approach. J Orthop Sports Phys Ther. 2016;46(7):596-605. doi:10.2519/jospt.2016.6704
 • [48] Bayar B, Erel S, Şi;mşek IE, Sümer E, Bayar K. Bantlama ve ayak egzersizlerinin halluks valguslu hastalar üzerine etkileri: Bir ön çalişma. Turkish J Med Sci. 2011;41(3):403-409. doi:10.3906/sag-0912-499
 • [49] du Plessis M, Zipfel B, Brantingham JW, et al. Manual and manipulative therapy compared to night splint for symptomatic hallux abducto valgus: An exploratory randomised clinical trial. Foot. 2011;21(2):71-78. doi:10.1016/j.foot.2010.11.006
 • [50] Plaass C, Karch A, Koch A, et al. Short term results of dynamic splinting for hallux valgus — A prospective randomized study. Foot Ankle Surg. 2019;(2018):1-5. doi:10.1016/j.fas.2019.01.002
 • [51] Tang SF, Chen CP, Pan JL, Chen JL, Leong CP, Chu NK. The effects of a new foot-toe orthosis in treating painful hallux valgus. Arch Phys Med Rehabil. 2002;83(12):1792-1795. doi:10.1053/apmr.2002.34835
 • [52] Tehraninasr A, Saeedi H, Forogh B, Bahramizadeh M, Keyhani MR. Effects of insole with toe-separator and night splint on patients with painful hallux valgus: A comparative study. Prosthet Orthot Int. 2008;32(1):79-83. doi:10.1080/03093640701669074
 • [53] Abdalbary SA. Foot Mobilization and Exercise Program Combined with Toe Separator Improves Outcomes in Women with Moderate Hallux Valgus at 1-Year Follow-up A Randomized Clinical Trial. J Am Podiatr Med Assoc. 2018;108(6):478-486. doi:10.7547/17-026
 • [54] Śliwiński Z, Krajczy M. Dynamiczne Plastrowanie Podręcznik Kinesiology Taping. Wrocław 2014: Wyd. Markmed Rehabilitacja; 2014.
 • [55] Lee SM, Lee JH. Effects of balance taping using kinesiology tape in a patient with moderate hallux valgus: A case report. Med (United States). 2016;95(46):12-14. doi:10.1097/MD.0000000000005357
 • [56] Jeon MY, Jeong HC, Jeong MS, et al. Effects of taping therapy on the deformed angle of the foot and pain in hallux valgus patients. Taehan Kanho Hakhoe Chi. 2004;34(5):685-692. doi:10.4040/jkan.2004.34.5.685
 • [57] Karabicak GO, Bek N, Tiftikci U. Short-term effects of kinesiotaping on pain and joint alignment in conservative treatment of hallux valgus. J Manipulative Physiol Ther. 2015;38(8):25-31.
 • [58] Radwan NL, Mohamed MA, Ibrahim AR. Conventional Tape versus Kinesiotape for Hallux Valgus Correction. Int J Med Res Heal. 2017;6(1):71-78.
 • [59] Piejko L, Nawrat-Szołtysik A, Polak A, Grzybowska-Ganszczyk D. Zastosowanie fizjoterapii w leczeniu paluchów koślawych. Rehabil w Prakt. 2016;(2):44-49.
 • [60] Załoga K, Brzuszkiewicz-Kuźmicka G, Kuźmicka A, Śliwiński Z. Wpływ zastosowania Kinesiotapingu na rozkład obciążeń stóp u osób po plastyce hallux valgus w ujęciu badań pedobaroskopowych. 6(3):50-57.
 • [61] Polastri M. Postoperative Rehabilitation after Hallux Valgus Surgery: A literature review. Foot Ankle Online J. 2011. doi:10.3827/faoj.2011.0406.0004
 • [62] Schuh R, Hofstaetter SG, Adams SB, Pichler F, Kristen K-H, Trnka H-J. Rehabilitation After Hallux Valgus Surgery: Importance of Physical Therapy to Restore Weight Bearing of the First Ray During the Stance Phase. Phys Ther. 2009;89(9):934-945. doi:10.2522/ptj.20080375
 • [63] Napiontek M. Paluch koślawy – od etiologii do leczenia , uwagi praktyczne. 2006;3(3):15-24.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6ed83ef3-7d0f-4364-ad9a-4c2e2601a651
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.