PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 15 | 3 | 137–140
Article title

Czynniki kliniczne wpływające na zachowania samobójcze w wybranych zaburzeniach psychicznych

Content
Title variants
EN
Clinical factors affecting suicidal behaviours in selected mental disorders
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Suicidal behaviours associated with mental disorders have been the subject of investigation for many years. Suicide is a serious social and medical problem. The World Health Organization estimates that it is the third most common cause of death in people aged 15–44. Suicide is a complex process influenced by multiple factors, both interconnected and independent from one another. This paper discusses clinical factors that can occur in certain mental disorders, usually identified with suicidal behaviours. Mental disorders that cause a high suicidal risk include: depression, personality disorders, alcohol addiction and paranoid schizophrenia. The search for the factors conductive to suicidal decisions in patients with these disorders is highly significant. The studies and observations of patients at risk of suicide indicate certain common characteristic signs and behaviours, irrespective of the mental disorder. In light of the studies conducted, it is believed that the following factors have a significant influence on suicidal behaviours in patients with the above-mentioned mental disorders: history of suicide attempts, impulsiveness and aggression, persistent insomnia, chronic depression and sub-depression as well as psychotic symptoms (persecutory and/or depressive delusions, imperative hallucinations). The risk of suicide can be reduced considerably by skilful diagnostic management and appropriate assessment of clinical factors.
PL
Zachowania samobójcze mające związek z występującymi zaburzeniami psychicznymi są od wielu lat przedmiotem badań naukowych. Samobójstwa stanowią poważny problem społeczny oraz medyczny. Światowa Organizacja Zdrowia ocenia, że w grupie wiekowej 15–44 lata jest to trzecia najczęstsza przyczyna zgonów. Samobójstwo to proces złożony, na który ma wpływ wiele czynników, zarówno powiązanych ze sobą, jak i niemających bezpośredniego związku. W pracy omówiono jedynie czynniki kliniczne, jakie mogą wystąpić w niektórych zaburzeniach psychicznych, najczęściej identyfikowanych z zachowaniami samobójczymi. Wśród zaburzeń psychicznych powodujących wysokie ryzyko suicydalne wymienia się depresję, zaburzenia osobowości, uzależnienie od alkoholu i schizofrenię paranoidalną. Poszukiwanie czynników sprzyjających decyzjom samobójczym u pacjentów z tymi schorzeniami jest niezwykle ważne. Badania i obserwacje osób zagrożonych samobójstwem wskazują na pewne powtarzające się u nich charakterystyczne objawy oraz zachowania, niezależnie od rozpoznawanego zaburzenia psychicznego. W świetle przeprowadzonych badań uważa się, że istotny wpływ na wystąpienie zachowań samobójczych u osób z wymienionymi zaburzeniami psychicznymi mają następujące czynniki: próby samobójcze w wywiadzie, impulsywność i agresja, uporczywa bezsenność, przewlekłe stany depresyjne i subdepresyjne, objawy psychotyczne (urojenia prześladowcze i/lub depresyjne, omamy imperatywne). Można znacznie ograniczyć ryzyko samobójstwa poprzez umiejętne postępowanie diagnostyczne oraz właściwą ocenę czynników klinicznych.
Discipline
Year
Volume
15
Issue
3
Pages
137–140
Physical description
Contributors
 • Instytut Nauk o Zdrowiu, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Polska
References
 • Akiskal HS, Benazzi F, Perugi G et al.: Agitated “unipolar” depression reconceptualized as a depressive mixed state: implications for the antidepressant-suicide controversy. J Affect Disord 2005; 85: 245–258.
 • Alexopoulos GS, Bruce ML, Hull J et al.: Clinical determinants of suicidal ideation and behavior in geriatric depression. Arch Gen Psychiatry 1999; 56: 1048–1053.
 • Arsenault-Lapierre G, Kim C, Turecki G: Psychiatric diagnoses in 3275 suicides: a meta-analysis. BMC Psychiatry 2004; 4: 37.
 • Baca-Garcia E, Perez-Rodriguez MM, Diaz Sastre C et al.: Suicidal behavior in schizophrenia and depression: a comparison. Schizophr Res 2005; 75: 77–81.
 • Coryell W, Haley J, Endicott J et al.: The prospectively observed course of illness among depressed patients who commit suicide. Acta Psychiatr Scand 2002; 105: 218–223.
 • De Bruijn G: Problem samobójstwa. N. Speijer: Het zelfmoordvraagstuk. Een samenvattend overzicht van de verschillende aspecten van de zelfmoord. Znak 1970; 22: 515–519.
 • Gmitrowicz A: Uwarunkowania zachowań samobójczych młodzieży. Suicydologia 2005; 1: 71–76.
 • Gmitrowicz A, Szymczak W, Kropiwnicki P et al.: Gender influence in suicidal behaviour of Polish adolescents. Eur Child Adolesc Psychiatry 2003; 12: 205–213.
 • Goodman M, Roiff T, Oakes AH et al.: Suicidal risk and management in borderline personality disorder. Curr Psychiatry Rep 2012; 14: 79–85.
 • Grunebaum MF, Oquendo MA, Harkavy-Friedman JM et al.: Delusions and suicidality. Am J Psychiatry 2001; 158: 742–747.
 • Hołyst B: Zainteresowania psychiatrii samobójstwem. Suicydologia 2015; 7: 31–48.
 • http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/samobojstwa.
 • Jarosz M: Samobójstwa w czasach kryzysu. Suicydologia 2015; 7: 5–17.
 • Johnson SL, McMurrich SL, Yates M: Suicidality in bipolar I disorder. Suicide Life Threat Behav 2005; 35: 681–689.
 • Khalsa HM, Salvatore P, Hennen J et al.: Suicidal events and accidents in 216 first-episode bipolar I disorder patients: predictive factors. J Affect Disord 2008; 106: 179–184.
 • Makara-Studzińska M, Morylowska J: Zachowania samobójcze w przebiegu schizofrenii – przegląd aktualnego piśmiennictwa. Suicydologia 2007; 3: 79–82.
 • Mann JJ: Neurobiology of suicidal behaviour. Nat Rev Neurosci 2003; 4: 819–828.
 • McGirr A, Tousignant M, Routhier D et al.: Risk factors for completed suicide in schizophrenia and other chronic psychotic disorders: a case-control study. Schizophr Res 2006; 84: 132–143.
 • Murphy GE, Wetzel RD, Robins E et al.: Multiple risk factors predict suicide in alcoholism. Arch Gen Psychiatry 1992; 49: 459–463.
 • Oquendo MA, Waternaux C, Brodsky B et al.: Suicidal behavior in bipolar mood disorder: clinical characteristics of attempters and nonattempters. J Affect Disord 2000; 59: 107–117.
 • Patterson WM, Dohn HH, Bird J et al.: Evaluation of suicidal patients: the SAD PERSONS scale. Psychosomatics 1983; 24: 343–345.
 • Pużyński S: Depresja i zaburzenia afektywne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2004.
 • Raja M, Azzoni A: Suicide attempts: differences between unipolar and bipolar patients and among groups with different lethality risk. J Affect Disord 2004; 82: 437–442.
 • Rucci P, Frank E, Kostelnik B et al.: Suicide attempts in patients with bipolar I disorder during acute and maintenance phases of intensive treatment with pharmacotherapy and adjunctive psychotherapy. Am J Psychiatry 2002; 159: 1160–1164.
 • Schaffer A, Flint AJ, Smith E et al.: Correlates of suicidality among patients with psychotic depression. Suicide Life Threat Behav 2008; 38: 403–414.
 • Schuckit MA, Tipp JE, Bergman M et al.: Comparison of induced and independent major depressive disorders in 2,945 alcoholics. Am J Psychiatry 1997; 154: 948–957.
 • Sher L: Alcoholism and suicidal behavior: a clinical overview. Acta Psychiatr Scand 2006; 113: 13–22.
 • Sher L: The role of brain-derived neurotrophic factor in the pathophysiology of adolescent suicidal behavior. Int J Adolesc Med Health 2011; 23: 181–185.
 • Walsh E, Hervey K, White J et al.: Suicidal behaviour in psychosis: prevalence and predictors from a randomised controlled trial of case management: report from the UK700 trial. Br J Psychiatry 2001; 178: 255–260.
 • Wojnar M, Ilgen MA, Czyz E et al.: Impulsive and non-impulsive suicide attempts in patients treated for alcohol dependence. J Affect Disord 2009; 115: 131–139.
 • World Health Organization: The World Health Report 2001 – Mental Health: New Understanding, New Hope. WHO, Geneva 2001.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6ed4b50a-dc7f-48f4-a1f1-9785ea69ad29
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.