PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 4 | 46-54
Article title

Stanisław Bonifacy Jundziłł i meteoryt Brahin

Content
Title variants
EN
Stanisław Bonifacy Jundziłł and Brahin meteorite
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the person Stanisław Jundziłł, the professor of the natural history at The University of Vilnius. Stanisław Jundziłł was interested in meteorites. First in Polish of the catalogue falls of meteorites published in year 1805. He occupied the also important place in the investigations of the meteorite Brahin.
Year
Volume
4
Pages
46-54
Physical description
Contributors
References
 • Bartnicka K., 1988, Formowanie się wileńskiego uniwersyteckiego ośrodka badań przyrodniczych [w:] J. Babicz, W. Grębecka (red.), Wkład wileńskiego ośrodka naukowego w przyrodnicze poznanie kraju 1781–1842, Monografie z dziejów nauki i techniki CXLI, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wyd. PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.
 • Bieliński J., 1899, Uniwersytet Wileński (1579–1831), tom 1, Kraków.
 • Ciechanowicz J., 2012, Poczet profesorów wileńskich, Wilno.
 • Grębecka W., 1993, Stanisław Bonifacy Jundziłł – wybitny uczony polskiego Oświecenia (1761–1847) [w:] I. Stasiewicz-Jasiukowa (red.), Wkład pijarów do nauki i kultury w Polsce XVII–XIX w., Zakład Historii Nauk Społecznych IHNOiT PAN / Polska Prowincja Pijarów, Warszawa-Kraków.
 • Jundziłł S., 1805, Kamienie meteoryczne. Wypis pierwszy, Dziennik Wileński, 2, s. 23-48; Kamienie meteoryczne. Wypis drugi, Dziennik Wileński, 3, s. 1–15.
 • Jundziłł S., 1821, O żelezie meteorycznem, spadłem w dobrach Hrabi Rokickiego, doniesienie Radzie Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego, przez Xdza Stanisława Jundziłła, prof. w tymże uniwersytecie, d. 15 listopada 1821 uczynione, Dziennik Wileński, 3, z. 4, s. 486–489.
 • Jundziłł J., 1850, Wiadomości o życiu i pracach naukowych księdza Stanisława Jundziłła, Biblioteka Warszawska, XXXVII, 1, s. 15–38.
 • Jundziłł S., 1850, Gabinet historyi naturalnej i ogród botaniczny Wileńskiego Uniwersytetu, Biblioteka Warszawska, XXXVII, 1, s. 39–59.
 • Kosiński J.W., 2012, Teorie pochodzenia meteorytów w Polsce w I połowie XIX w., Acta Societatis Metheoriticae Polonorum, 3, s. 48–54.
 • Kosiński J.W., 2013, Ignacy Horodecki – zapomniany pionier meteorytyki, Acta Societatis Metheoriticae Polonorum, 4, s. …….
 • Ramoniené D., Tuméniené N., 1986, Vilniaus Universitetas dailéje, Vilnius.
 • Sławiński W., 1947, X. Stanisław Bonifacy Jundziłł, profesor Historii Naturalnej Wszechnicy Wileńskiej, Annales Universitas Mariae Curie-Skłodowska, Sec. E., Suplementum I – UMCS Lublin.
 • Śniadecki J., 1822, O żelazie meteorycznym Rzeczyckim, Dziennik Wileński, 1, z. 1, s. 481–506.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6ecfb5bd-564d-43cc-bf2e-2462c3ac319a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.