PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 4 | 1 | 38-45
Article title

Guz pęcherzyka żółtkowego – charakterystyka grupy chorych oraz wyniki leczenia

Content
Title variants
EN
Yolk sac tumour – characteristics of patient’s group and treatment outcome
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: Yolk sac tumour is a very rare, highly aggressive germ cell neoplasm of ovaries. The aim of the paper: The aim of this paper is to present the group of patients, diagnosed with EST, treated in Department of Gynaecological Oncology, Cancer Centre, Warsaw, between 1994-2001. Material and methods: 11 patients were involved into the analysis. Yolk sac tumour was diagnosed in 13.25% of all patients with malignant germ cell tumours of reproductive organs. All patients were operated primarily outside our Centre. Results: The patients age varied from 16 to 44 years of age. Stage I according to FIGO classification was diagnosed in 6 patients (54.5%), 1 patient was with stage II, 2 patients in stage III and 2 patients in IV. All patients received 3 to 7 cycles of chemotherapy based on BEP regimen. I line therapy allowed to obtain 9 complete remissions, 1 stabilization of disease, and 1 case of progression. Recurrence of disease was found in 2 patients after about 6 months from first line treatment. Treatment failures (disease progression or recurrence) was reported in 3 patients that is in 27.7%. 3 patients were lost to follow-up during the first 4 months from prior chemotherapy. Within the rest of the group, no deaths were reported during observation period lasting from 2.6 to more than 10 years. In 3 patients the conservative surgery was performed; one successful pregnancy with delivery of healthy neonate was reported. Conclusions: The cure of the patients with yolk sac tumour is possible nowadays. Also it is possible to preserve fertility. But such outcome require to introduce the therapy as soon as possible, meaning optimal and proper staging surgery as well as intensive and early introduced chemotherapy.
PL
Wstęp: Guz pęcherzyka żółtkowego jest bardzo rzadko występującym, bardzo agresywnym nowotworem germinalnym jajników. Cel pracy: Celem pracy jest przedstawienie grupy chorych z tym rozpoznaniem, leczonych w Klinice Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych w Warszawie w latach 1994-2001. Materiał i metody: Analizie poddano 11 pacjentek. Guz pęcherzyka żółtkowego został rozpoznany u 13,25% chorych z guzami germinalnymi narządu rodnego. Wszystkie pacjentki miały przeprowadzony pierwotny zabieg operacyjny poza naszym ośrodkiem. Wyniki: Wiek chorych mieścił się w przedziale 16-44 lata. Pierwszy stopień zaawansowania według FIGO zdiagnozowano u 6 chorych (54,5%), drugi u jednej kobiety, stopień trzeci – u dwóch i czwarty u kolejnych dwóch kobiet. Wszystkie chore otrzymały od 3 do 7 cykli chemioterapii według schematu BEP. Na zakończenie leczenia pierwszorzutowego uzyskano 9 odpowiedzi całkowitych, jedną stabilizację choroby i jedną progresję. Wznowa wystąpiła u dwóch pacjentek po około pół roku od zakończenia leczenia. Łącznie niepowodzenia, czyli progresję choroby lub też jej wznowę, odnotowano u 3 chorych, co stanowiło 27,7%. Trzy chore znikły z obserwacji w okresie do 4 miesięcy od zakończenia chemioterapii. U pozostałych pacjentek nie odnotowano zgonów podczas obserwacji trwającej od 2,6 roku do powyżej 10 lat. Z trzech chorych, które miały wykonany zabieg operacyjny oszczędzający narząd rodny, jedna zaszła w ciążę i urodziła zdrowe dziecko. Wnioski: Wyleczenie pacjentki z guzem pęcherzyka żółtkowego jest obecnie możliwe. Możliwe jest także zachowanie u niej płodności. Wymaga to jednak szybkiego zastosowania leczenia składającego się z radykalnego i poprawnie wykonanego pod względem diagnostycznym zabiegu operacyjnego oraz intensywnej, wcześnie wdrożonej chemioterapii.
Discipline
Year
Volume
4
Issue
1
Pages
38-45
Physical description
Contributors
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. M. Bidziński. Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, ul. W. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. M. Bidziński
References
 • 1. Teilum G.: Endodermal sinus tumours of the ovary and testis. Comparative morphogenesis of the so-called meso-ephroma ovarii (Schiller) and extraembryonic (yolk sac-allantoic) structures of the rat’s placenta. Cancer 1959; 12: 1092-1105.
 • 2. Kurman R.J., Norris H.J.: Endodermal sinus tumour of the ovary: a clinical and pathologic analysis of 71 cases. Cancer 1976; 38: 2404-2419.
 • 3. Lai Ch.H., Chang T.Ch., Hsueh S. i wsp.: Outcome and prognostic factors in ovarian germ cell malignancies. Gynecol. Oncol. 2005; 96: 784-791.
 • 4. Ayhan A., Taskiran C., Bozdag G. i wsp.: Endodermal sinus tumour of the ovary: the Hacettepe University experience. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 2005; 123: 230-234.
 • 5. Chow S.N., Yang J.H., Lin Y.H. i wsp.: Malignant ovarian germ cell tumours. Int. J. Gynecol. Obstet. 1996; 53: 151-158.
 • 6. Tangir J., Zelterman D., Ma W, Schwarzt P.E.: Reproductive function after conservative surgery and chemotherapy for malignant germ cell tumours of the ovary. Obstet. Gynecol. 2003; 101:251-257.
 • 7. Tewari K., Cappuccini F., Disaia PJ. i wsp.: Malignant germ cell tumours of the ovary. Obstet. Gynecol. 2000: 95: 128-133.
 • 8. Romero R., Schwartz P.E.: Alpha fetoprotein determinations in the management of endodermal sinus tumours and mixed germ cell tumours of the ovary. Am. J. Obstet. Gynecol. 1981; 141: 126-131.
 • 9. Yan M., Ghorab Z., Nadji M.: Renal cell carcinoma antigen is expressed by yolk sac tumours and yolk sac elements of embryonal carcinomas. Appl. Immunohistochem. Mol. Morphol. 2003; 11: 113-115.
 • 10. Hanigan M.H., Frierson H.E Jr., Abeler VM. i wsp.: Human germ cell tumours: expression of gamma-glutamyl transpeptidase and sensitivity to cisplatin. Br. J. Cancer 1999; 81: 75-79.
 • 11. Gitsch G.: Management of ovarian germ cell tumours. 3rd European Conference: Perspectives in Gynaecologic Oncology. Nice, France, 2006: 93-98.
 • 12. Lu K.H., GershensonD.M.: Update on the management of ovarian germ cell tumours. J. Rep. Med. 2005; 50:417-425.
 • 13. Gershenson D.M., Kavanagh J.J., Copeland L.J. i wsp.: Treatment of malignant nondysgerminomatous germ dell tumours of the ovary with vinblastine, bleomycin and cis-platin. Cancer 1986; 57: 1731-1737.
 • 14. Tay S .K., Tan L.K.: Experience of a 2-day BEP regimen in postsurgical adjuvant chemotheraphy of ovarian germ cell tumours. Int. J. Gynecol. Cancer 2000; 10: 13-18.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6ea6372a-c725-4e0c-bce1-80feb6a7b8d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.