PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 9 | 4 | 404–407
Article title

Zastosowanie liofilizatu drożdżakow (CANDIVAC ) u kobiet z nawracającą kandydozą pochwy i sromu: wyniki badań klinicznych

Content
Title variants
EN
Use of the CANDIVAC cps. yeast plant lyophilisate in females with recurrent vulvovaginal candidiasis: clinical study results
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problem w przypadku nawracającej kandydozy pochwy i sromu stanowi nie tyle infekcja nowymi drożdżakami, ile skłonność do infekcji drożdżakami pochodzenia endogennego. Pomocna w tym przypadku może być immunomodulacja lizatami z drożdży (CANDIVAC), które – przyjmowane w dawce 10 kapsułek miesięcznie przez okres pół roku – istotnie statystycznie zmniejszyły występowanie nawrotów choroby i intensywność subiektywnie odczuwanych dolegliwości przez pacjentki. Nie istnieje bezpośrednia zależność między ilością drożdżaków w pochwie, stopniem morfotypów bakterii z rodzaju Lactobacillus (ang. lactobacillary grading) a dotkliwością symptomów klinicznych.
EN
The problem of the relapsing vulvovaginal candidiasis is not due to the infection with a new yeast plant, it lies in susceptibility to being infected by one’s own yeast plant. Help can be provided through immunomodulation by CANDIVAC cps. yeast lysates, which in a dose of 10 tablets per month for a period of six months brought a statistically significant reduction in the relapse occurrence as well as intensity of patients’ subjective complaints. There is no direct relation between the amount of yeast in the vagina, the quality of lactobacillary grading and the degree of seriousness of clinical symptoms.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
4
Pages
404–407
Physical description
Contributors
author
  • Centrum ambulantní gynekologie o primární peče, Brno, Czechy, Gynekologicko-porodnická klinika MU a FN, Brno, Czechy
  • Gynekologická ambulanse, Praga, Czechy
  • Gynekologická ambulanse, Kolín, Czechy
author
  • Gynekologická ambulanse, Pilzno, Czechy
References
  • 1. Ledger W.J., Witkin S.S.: Vulvaginal infections. Manson Publish, London 2007.
  • 2. Mårdh P.A., Rodrigues A.G., Genç M. i wsp.: Facts and myths on recurrent vulvaginal candidosis: a review on epidemiology, clinical manifestations, diagnosis, pathogenesis and therapy. Int. J. STD AIDS 2002; 13: 522–539.
  • 3. Unzeitig V., Kestřánek J., Špaček J.: Podání transfer-faktoru (IMUNOR) u žen s chronickým vulvaginálním diskomfortem: výsledky klinické studie. Prakt. Gyn. 2012; 16: 3–6.
  • 4. Fidel P.L., Sobel J.D.: Immunopathogenesis of recurrent vulvaginal candidasis. Clin. Microbiol. Rev. 1996; 9: 335–348.
  • 5. Šíma P.: Bakteriální lyzáty jako imunostimulátory v prevenci onemocnění dýchacích cest. Tempus Medicorum 2011; 20: 18–22.
  • 6. Koukalová D., Bystroň J., Heřmanová Z. i wsp.: Imunologický profil pacientek s recidivujícími mykotickými kolpitidami před a po vakcinoterapii. Alergie 2001; 18: 117–119.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6e9c50ab-43cd-49c2-90aa-f5c58f1c11e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.