PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 13 | 1 | 79–92
Article title

Monakolina i atorwastatyna w prewencji zdarzeń sercowo-naczyniowych – próba pozycjonowania

Authors
Content
Title variants
EN
Monacolin and atorvastatin in cardiovascular prevention – an attempt at positioning
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Choroby układu sercowo-naczyniowego są główną przyczyną przedwczesnych zgonów na świecie. Z kolei dyslipidemia to najczęściej występujący modyfikowalny czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego. Według badania NATPOL 2011 hipercholesterolemię definiowaną jako stężenie cholesterolu całkowitego co najmniej 190 mg/dl rozpoznaje się u 61% dorosłych Polaków. Podstawą interwencji służącej normalizacji stężenia cholesterolu jest postępowanie niefarmakologiczne – modyfikacja stylu życia, w tym przede wszystkim aktywność fizyczna i odpowiednia dieta. Statyny są najważniejszą i najczęściej stosowaną grupą leków w terapii zaburzeń lipidowych, a dowody na redukcję stężeń lipidów i poprawę rokowania dzięki kuracji tymi lekami są silne i jednoznaczne. Statyny należą do leków dobrze tolerowanych i bezpiecznych, o doskonale udokumentowanej w badaniach klinicznych skuteczności w zakresie prewencji pierwotnej i wtórnej chorób układu sercowo- -naczyniowego. Pośrednim etapem między postępowaniem niefarmakologicznym a leczeniem statynami może być zastosowanie suplementu diety w postaci monakoliny K, zawartej w czerwonym ryżu drożdżowym, której skuteczność w obniżaniu stężenia cholesterolu potwierdzono w wielu randomizowanych badaniach klinicznych. W codziennej praktyce niejednokrotnie spotyka się pacjentów, którzy nie kwalifikują się do agresywnego leczenia hipolipemizującego, ale leczenie behawioralne nie przynosi u nich spodziewanego rezultatu. Wydaje się, że w takim przypadku może znaleźć zastosowanie terapia monakoliną K. Trzeba jednak z całą siłą podkreślić, iż monakolina K może być jedynie adiuwantem, a nie zastępstwem leczenia behawioralnego. W niniejszym opracowaniu przedstawiono potencjalne miejsce monakoliny K i atorwastatyny w nowoczesnej farmakoterapii kardiologicznej oraz podjęto próbę zdefiniowania docelowych grup pacjentów dla obu substancji.
EN
Cardiovascular diseases are the leading cause of premature death worldwide. Dyslipidemia, in turn, is the most common modifiable cardiovascular risk factor. According to NATPOL 2011, hypercholesterolaemia defined as total cholesterol of at least 190 mg/dL is diagnosed in 61% of adult Poles. Non-pharmacological management, i.e. lifestyle modification, including, in the first place, physical activity and a proper diet, is the basis of intervention aimed to normalise cholesterol levels. Statins are the most important and the most common class of agents in the treatment of lipid disorders and there is strong and clear evidence supporting their effects on lipid reduction and prognosis improvement. These agents are well tolerated and safe, and their efficacy in primary and secondary cardiovascular prevention was well-documented in clinical trials. The use of a dietary supplement in the form of monacolin K contained in the red yeast rice, whose efficacy in reducing cholesterol levels has been demonstrated in a number of randomised clinical trials, may be an intermediate stage between non-pharmacological treatment and statin therapy. In everyday practice, patients who do not qualify for aggressive lipidlowering therapy, but show no desired effects when on behavioural therapy, are often encountered. It seems that monacolin K therapy may be used in such cases. However, it should be strongly emphasised that monacolin K may be only an adjuvant, and not a substitute for behavioural therapy. This paper presents the potential place of monacolin K and atorvastatin in modern cardiovascular pharmacotherapy, attempting to define target patient populations for both these substances.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
1
Pages
79–92
Physical description
Contributors
 • Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
References
 • 1. Zdrojewski T, Solnica B, Cybulska B et al.: Prevalence of lipid abnormalities in Poland. The NATPOL 2011 survey. Kardiol Pol 2016; 74: 213–223.
 • 2. Zdrojewski T, Jankowski P, Bandosz P et al.: Nowa wersja systemu oceny ryzyka sercowo-naczyniowego i tablic SCORE dla populacji Polski. Kardiol Pol 2015; 73: 958–961.
 • 3. Catapano AL, Graham I, De Backer G et al.; Authors/Task Force Members; Additional Contributor: 2016 ESC/EAS guidelines for the management of dyslipidaemias. Eur Heart J 2016; 37: 2999–3058.
 • 4. Endo A: The discovery and development of HMG-CoA reductase inhibitors. J Lipid Res 1992; 33: 1569–1582.
 • 5. Banach M, Filipiak KJ, Opolski G: Historia statyn. In: Banach M, Filipiak KJ, Opolski G (eds.): Aktualny stan wiedzy na temat statyn. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2008.
 • 6. Endo A: The origin of the statins. 2004. Atheroscler Suppl 2004; 5: 125–130.
 • 7. Williams O, Jacks AM, Davis J et al.: Case 10: Merck (A): Mevacor. In: Afuah A (ed.). Innovation Management – Strategies, Implementation, and Profits. Oxford University Press, New York 1998.
 • 8. Cunningham E: Is red yeast rice safe and effective for lowering serum cholesterol? J Am Diet Assoc 2011; 111: 324.
 • 9. Heber D, Yip I, Ashley JM et al.: Cholesterol-lowering effects of a proprietary Chinese red-yeast-rice dietary supplement. Am J Clin Nutr 1999; 69: 231–236.
 • 10. Lin CC, Li TC, Lai MM: Efficacy and safety of Monascus purpureus Went rice in subjects with hyperlipidemia. Eur J Endocrinol 2005; 153: 679–686.
 • 11. Gerards MC, Terlou RJ, Yu H et al.: Traditional Chinese lipidlowering agent red yeast rice results in significant LDL reduction but safety is uncertain – a systematic review and meta-analysis. Atherosclerosis 2015; 240: 415–423.
 • 12. Liu J, Zhang J, Shi Y et al.: Chinese red yeast rice (Monascus purpureus) for primary hyperlipidemia: a meta-analysis of randomized controlled trials. Chin Med 2006; 1: 4.
 • 13. Halbert SC, French B, Gordon RY et al.: Tolerability of red yeast rice (2,400 mg twice daily) versus pravastatin (20 mg twice daily) in patients with previous statin intolerance. Am J Cardiol 2010; 105: 198–204.
 • 14. Mueller PS: Symptomatic myopathy due to red yeast rice. Ann Intern Med 2006; 145: 474–475.
 • 15. European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation; Reiner Z, Catapano AL, De Backer G et al.; ESC Committee for Practice Guidelines (CPG) 2008–2010 and 2010–2012 Committees: ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: the Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS). Eur Heart J 2011; 32: 1769–1818.
 • 16. Wożakowska-Kapłon B, Filipiak KJ, Mamcarz A et al.: Aktualne problemy terapii dyslipidemii w Polsce – II Deklaracja Sopocka. Stanowisko grupy ekspertów wsparte przez Sekcję Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kardiol Pol 2014; 72: 847–853.
 • 17. LaRosa JC, Grundy SM, Waters DD et al.; Treating to New Targets (TNT) Investigators: Intensive lipid lowering with atorvastatin in patients with stable coronary disease. N Engl J Med 2005; 352: 1425–1435.
 • 18. Pitt B, Waters D, Brown WV et al.; Atorvastatin versus Revascularization Treatment Investigators: Aggressive lipid-lowering therapy compared with angioplasty in stable coronary artery disease. N Engl J Med 1999; 341: 70–76.
 • 19. Koren MJ, Hunninghake DB; ALLIANCE Investigators: Clinical outcomes in managed-care patients with coronary heart disease treated aggressively in lipid-lowering disease management clinics: the alliance study. J Am Coll Cardiol 2004; 44: 1772–1779.
 • 20. Olsson AG, Schwartz GG, Szarek M et al.: High-density lipoprotein, but not low-density lipoprotein cholesterol levels influence short-term prognosis after acute coronary syndrome: results from the MIRACL trial. Eur Heart J 2005; 26: 890–896.
 • 21. Ray KK, Cannon CP, McCabe CH et al.; PROVE IT-TIMI 22 Investigators: Early and late benefits of high-dose atorvastatin in patients with acute coronary syndromes: results from the PROVE IT-TIMI 22 trial. J Am Coll Cardiol 2005; 46: 1405–1410.
 • 22. Colhoun HM, Betteridge DJ, Durrington PN et al.; CARDS investigators: Primary prevention of cardiovascular disease with atorvastatin in type 2 diabetes in the Collaborative Atorvastatin Diabetes Study (CARDS): multicentre randomised placebo-controlled trial. Lancet 2004; 364: 685–696.
 • 23. Sever PS, Dahlöf B, Poulter NR et al.; ASCOT investigators: Prevention of coronary and stroke events with atorvastatin in hypertensive patients who have average or lower-than-average cholesterol concentrations, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial – Lipid Lowering Arm (ASCOT-LLA): a multicentre randomised controlled trial. Lancet 2003; 361: 1149–1158.
 • 24. Amarenco P, Bogousslavsky J, Callahan A 3rd et al.; Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels (SPARCL) Investigators: High-dose atorvastatin after stroke or transient ischemic attack. N Engl J Med 2006; 355: 549–559.
 • 25. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA): Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to monacolin K from red yeast rice and maintenance of normal blood LDL-cholesterol concentrations (ID 1648, 1700) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006. EFSA J 2011; 9: 2304.
 • 26. Sobień B, Kopeć G, Podolec P: Statyny. In: Podolec P (ed.): Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki. Tom 2. Medycyna Praktyczna, Kraków 2010: 659–666.
 • 27. de Zeeuw D: Different renal protective effects of atorvastatin and rosuvastatin in diabetic and non-diabetic renal patients with proteinuria. Results of the PLANET trials. 2010 European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association Congress; June 27, 2010; Munich, Germany.
 • 28. Nicholls SJ, Ballantyne CM, Barter PJ et al.: Effect of two intensive statin regimens on progression of coronary disease. N Engl J Med 2011; 365: 2078–2087.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6e67d582-af35-41cd-a426-ce3b0f7ef1e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.