Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2009 | 10 | 2 |

Article title

Regional Anaesthesia in thoracic surgery – how far?

Title variants

PL
Anestezja Regionalna w torakochirurgii – jak daleko?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Ciągły, dynamiczny rozwój technik zarówno chirurgicznych, jak i anestezjologicznych wymaga od anestezjologa ciągłej weryfikacji poglądów nad miejscem anestezji regionalnej we współczesnej torakochirurgii. Blokady centralne w odcinku piersiowym zapewniają skuteczną analgezję, blokadę współczulną i ograniczają odpowiedź stresową na bodziec chirurgiczny. Dlatego też jest to technika znieczulenia stosowana powszechnie przy zabiegach torakochirurgicznych. Anestezja regionalna poprawia wydolność układu oddechowego w okresie okołooperacyjnym poprzez skuteczną analgezję oraz zmniejszenie całkowitego zapotrzebowania na opioidowe leki przeciwbólowe. Połączenie znieczulenia ogólnego i regionalnego jest złotym standardem współczesnego multimodalnego leczenia bólu. Najczęściej stosowanymi w torakochirurgii blokadami są: znieczulenie zewnątrzoponowe w odcinku piersiowym, znieczulenie podpajęczynówkowe, blokada przykręgowa, znieczulenie doopłucnowe oraz blokada nerwów międzyżebrowych.
EN
Continuous, dynamic progress in both surgical and anaesthesiological techniques requires a verification of a role that a regional anaesthesia plays in modern thoracic surgery. Thoracic central neuraxial blocks not only assure a proper analgesia and sympathetic block but also limit a stress response to surgical stimulation. That is why this technique is widely used for thoracic surgery. Regional anaesthesia improves respiratory system capacity in the perioperation time due to proper analgesia and decreases an opioids demand. A combination of general and regional anaesthesia is a gold standard of a modern multimodal pain control. The most often used blocks in thoracic surgery are: thoracic epidural anaesthesia, spinal anaesthesia, paravertebral block, interpleural block, intercostals nerve block.

Discipline

Journal

Year

Volume

10

Issue

2

Physical description

Contributors

References

Document Type

undetermined

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-6e249bc6-2f1b-4e4f-a173-2f2c0b48250d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.