PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 16 | 2 | 104–109
Article title

Dietoterapia doustna u pacjentów z anoreksją

Content
Title variants
EN
Diet therapy in patients with anorexia
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Anorexia nervosa is a multi-aetiological specific eating disorder with psychological, sociological and somatic symptoms and complications. Apart from psychotherapy and pharmacotherapy, concomitant nutritional rehabilitation plays an important role in the treatment of anorexia nervosa. According to well-established specialists in the treatment of eating disorders, the multidisciplinary treatment team should include a qualified dietician who will be responsible for planning, conducting and controlling the nutritional therapy and nutritional re-education of patients and their family members. The course of diet therapy in the management of anorexia is phased, tailored to each case and must be adapted to the current physiological and psychological state of the patient. Diet therapy must take into account multiple factors such as: the patient’s current clinical status, eating habits and preferences as well as their motivation to cooperate in treatment. The latter is extremely important in the management of anorexia nervosa. The aim of this study is to present the role and the goal of nutrition therapy in the treatment of anorexia nervosa and to describe possible benefits of a reliable diet therapy. A detailed characteristics of diet therapy including planning and the description of changes in the dietary scheme in the course of treatment is provided. The study also presents practical guidelines for nutritionists which can help improve the nutritional therapy.
PL
Anorexia nervosa jest polietiologicznym specyficznym zaburzeniem odżywiania, którego objawy i powikłania mają charakter psychologiczny, społeczny i somatyczny. W leczeniu, obok psychoterapii i ewentualnej farmakoterapii, ważną rolę odgrywa prowadzona równolegle terapia żywieniowa. Zdaniem autorytetów w dziedzinie leczenia zaburzeń odżywiania w skład interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego powinien wchodzić wykwalifikowany dietetyk, odpowiedzialny za zaplanowanie, przeprowadzenie i kontrolowanie leczenia żywieniowego oraz reedukacji żywieniowej pacjentów i członków ich rodzin. Przebieg dietoterapii w omawianej jednostce chorobowej jest fazowy i zindywidualizowany, zmienia się wraz z poprawą stanu somatycznego i psychicznego osoby chorej. Prowadzenie dietoterapii wymaga uwzględnienia wielu czynników, takich jak aktualny stan kliniczny pacjenta, jego preferencje i postawy żywieniowe oraz – niezwykle istotna w anoreksji – motywacja chorego do współpracy w procesie terapeutycznym. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie roli i zadań leczenia żywieniowego w jadłowstręcie psychicznym, a także rozmiaru potencjalnych korzyści wynikających z wprowadzenia rzetelnej terapii żywieniowej. W pracy scharakteryzowano dietoterapię z uwzględnieniem etapu planowania diety doustnej, jak również zmian branych pod uwagę podczas przygotowywania jadłospisów na kolejnych etapach leczenia. Podano praktyczne wskazówki dla osób prowadzących dietoterapię, mogące usprawnić leczenie.
Discipline
Year
Volume
16
Issue
2
Pages
104–109
Physical description
Contributors
 • Zakład Biologii Chorób Cywilizacyjnych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, Polska
 • Zakład Biologii Chorób Cywilizacyjnych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, Polska
References
 • Bator E, Bronkowska M, Ślepecki D et al.: Anoreksja – przyczyny, przebieg, leczenie. Now Lekarskie 2011; 80: 184–191.
 • Ciborowska H: Żywienie w wychudzeniu. In: Ciborowska H, Rudnicka A (eds.): Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.
 • Czarnewicz-Kamińska A, Gronowska-Senger A: Effectiveness of nutritional education in patients with anorexia and bulimia nervosa. Pol J Food Nutr Sci 2007; 57: 3–5.
 • Gawęcki J (ed.): Żywienie człowieka: podstawy nauki o żywieniu. Vol. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • Gentile MG: Enteral nutrition for feeding severely underfed patients with anorexia nervosa. Nutrients 2012; 4: 1293–1303.
 • Gentile MG, Lessa C, Cattaneo M: Metabolic and nutritional needs to normalize Body Mass Index by doubling the admission body weight in severe anorexia nervosa. Clin Med Insights Case Rep 2013; 6: 51–56.
 • Halmi KA: Istotne komponenty kompleksowego systemu leczenia zaburzeń odżywiania. Postępy Psychiatr Neurol 2010; 19: 5–24.
 • Jáuregui Lobera I, Bolaños Ríos P: Choice of diet in patients with anorexia nervosa. Nutr Hosp 2009; 24: 682–687.
 • Lewitt A, Brzęczek K, Krupienicz A: Interwencje żywieniowe w leczeniu anoreksji – wskazówki dietetyczne. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2008; 4: 128–136.
 • Marzola E, Nasser JA, Hashim SA et al.: Nutritional rehabilitation in anorexia nervosa: review of the literature and implications for treatment. BMC Psychiatry 2013; 13: 290.
 • Mehler PS, Winkelman AB, Andersen DM et al.: Nutritional rehabilitation: Practical guidelines for refeeding the anorectic patient. J Nutr Metab 2010; 2010: 625782.
 • Milos G, Kuenzli C, Soelch CM et al.: How much should I eat? Estimation of meal portions in anorexia nervosa. Appetite 2013; 63: 42–47.
 • Misra M, Tsai P, Anderson EJ et al.: Nutrient intake in communitydwelling adolescent girls with anorexia nervosa and in healthy adolescents. J Clin Nutr 2006; 84: 698–706.
 • Myszkowska-Ryciak J, Karwowska D: Analiza wybranych cech sposobu żywienia i stanu odżywienia w grupie dziewcząt z anoreksją psychiczną. Bromatol Chem Toksykol 2008; 41: 745–749.
 • Ozier AD, Henry BW; American Dietetic Association: Position of the American Dietetic Association: nutrition intervention in the treatment of eating disorders. J Am Diet Assoc 2011; 111: 1236–1241.
 • Rigaud D, Boulier A, Tallonneau I et al.: Body fluid retention and body weight change in anorexia nervosa patients during refeeding. Clin Nutr 2010; 29: 749–755.
 • Rogulska A: Postępowanie dietetyczne w niedożywieniu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.
 • Schebendach JE, Mayer LE, Devlin MJ et al.: Food choice and diet variety in weight-restored patients with anorexia nervosa. J Am Diet Assoc 2011; 111: 732–736.
 • Schebendach J, Mayer LE, Devlin MJ et al.: Dietary energy density and diet variety as risk factors for relapse in anorexia nervosa: a replication. Int J Eat Disord 2012; 45: 79–84.
 • Smink FR, van Hoeken D, Hoek HW: Epidemiology of eating disorders: incidence, prevalence and mortality rates. Curr Psychiatry Rep 2011; 14: 406–414.
 • Szady-Grad M, Klawe JJ, Szczepańska B et al.: Profil odżywienia dziewcząt zagrożonych zaburzeniami łaknienia. Probl Hig Epidemiol 2011; 92: 828–831.
 • Szczygieł B: Leczenie żywieniowe. In: Grzymisławski M, Gawęcki J (eds.): Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Vol. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • Wójciak RW, Krejpcio Z, Mojs E et al.: Ocena biopierwiastkowego stanu odżywienia kobiet z zaburzeniami odżywiania. Żyw Człow Metab 2007; 34: 873–877.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6df2966f-ee47-4d9d-8fb1-1b3eaa99706e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.