PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 10 | 1 | 1-6
Article title

Philosophy of marathon runs

Authors
Content
Title variants
EN
Filozofia biegów maratońskich
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The inquiry concerns the role of philosophy in the modern sport. It brings the heritage of great philosophers closer and emphasizes their relationships with people practicing running. It describes the mental zone of participants in marathon races, their motives and feelings, about the sport. The purpose of this study, was to investigate Does sport and philosophy may have something in common? Two totally different branches at first sight, gives us a chance to have a closer look on themselves. A wider perspective on sport by philosopher, on one hand and on the other, – chance to deep search in the mental zone of the athlete. Surprisingly running and philosophy have a lot in common. Both of branches are recognized as difficult, but results achieved may be very satisfying. In both disciplines patience and commitment is needed, and success comes very slowly. Every man is a philosopher, cause every one of us believes in natural law. We all as a mankind can conclude which kind of life is the best for us. Therefore, many of people decided to consciously engage in physical activity. As a way to enrich their personality, the way to discover their own self. As a way to response to the stresses of everyday life. Below we can find short comparison of two worlds – one which covers human mind, and other human body.
PL
Praca ma na celu zaprezentowanie roli filozofii we współczesnym sporcie. Przybliżenie dziedzictwa wielkich filozofów oraz akcentowanie ich sposobu pojmowania świata, na tle ludzi ćwiczących bieganie. Założeniem było opisanie strefy mentalnej uczestników biegów maratońskich, ich motywy i odczucia wobec sportu. Celem tego badania była próba uzyskania odpowiedzi na pytanie Czy sport i filozofia mogą mieć coś wspólnego? Dwie zupełnie różne gałęzie na pierwszy rzut oka, dają nam szansę, aby przyjrzeć się bliżej sobie. Szersze spojrzenie na sport przez filozofa, z jednej strony, a z drugiej – szansa na zbadanie strefy psychicznej sportowca. Obydwie dziedziny są trudne, lecz ich rezultat może być bardzo satysfakcjonujący. Każda z nich wymaga ogromnego zaangażowania i cierpliwości, budowania sukcesu powoli, krok po kroku. W obu dyscyplinach potrzebna jest cierpliwość i zaangażowanie. Każdy z nas jest na swój sposób filozofem, każdy z nas wierzy w prawa natury. Jako istota myśląca, potrafimy wydedukować, jaki rodzaj życia jest najlepszy dla nas samych. Dlatego wiele osób postanowiło świadomie zaangażować się w aktywność fizyczną. Znaleźli w tym sposób na wzbogacenie ich osobowości, sposób na odkrycie własnego ja. Przyczyniło się również do odreagowania codziennego stresu. Poniżej zaprezentowano krótkie porównanie, zdawało by się dwóch odległych światów – pierwszego, którego przedmiotem jest sfera ludzkiego umysłu i drugiego traktującego jego ciało.
Keywords
Discipline
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
1-6
Physical description
Contributors
author
 • brak
References
 • [1] Blackburn S. The Oxford Dictionary of Philosophy. New York: Oxford University Press; 1996.
 • [2] Legowicz J. Zarys historii filozofii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 1991.
 • [3] Lipiec J. Kalokagatia. Szkice z filozofii sportu. Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN; 1988.
 • [4] de Coubertin P. La philosophie de la culture physique. [in:] Textes choisis, vol. 1:Revelation. Zurich: Heldesheim; 1986:393–396.
 • [5] Austin MW. Running & Philosophy: a marathon for the mind. Malden: MA: Blac-kwell Pub; 2007.
 • [6] Lipoński W. Historia Sportu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2013.
 • [7] Baggini J., Maccaro A. Filozof na kozetce. Warszawa: Grupa Wydawnicza Foksal; 2014.
 • [8] Morris T. True success. A new philosophy of excellence. New York: 1994.
 • [9] Emerson RW. Circles w: Self-Reliance [in:] Essays: First Series; 1841.
 • [10] Slusher H. Man, Sport and Existence: A Critical Analysis. Philadelphia: 1967.
 • [11] Weiss P. The Challenge of the Body, w Philosophy Inquiry in Sport. Southern Illinois University Press: Carbondale; 1971.
 • [12] Lenk H. Zadania filozofii sport. [in:] Filozofia kultury fizycznej. Koncepcje i pro-blemy, red. Z. Krawczyk, J. Kosiewicz; 1990:(2)27-28.
 • [13] Lipiec J. Filozofia olimpizmu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Sportowe SPRINT; 1999.
 • [14] Krawczyk Z. Społeczno-kulturowe wartości sportu w świetle badań empirycz-nych. Wych Fiz Sport. 1983;3:46.
 • [15] Godlewski P. Podmiotowość sportu a procesy globalizacyjne. [in:] Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego. red. K. Pająk, A. Zduniak. Warszawa – Poznań; 2004:323–327.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6de57ed9-21a8-4001-b683-86791176a8ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.