PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 3 | 48-54
Article title

Teorie pochodzenia meteorytów w Polsce w I połowie XIX w.

Content
Title variants
EN
Theories of the origin of meteorites in Poland in first half 19th century
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The theories of the origin of meteorites were introduced in the article present in science in first half 19th century. Present their perceptions in Poland and take down the main works on this subject.
Year
Volume
3
Pages
48-54
Physical description
Contributors
References
 • A.B., 1837. Kamienie z powietrza spadające. Pamiętnik Naukowy, III, 2, s. 235–252.
 • Arystoteles, 1990. Dzieła wszystkie, tom 2: Fizyka – O niebie – O powstawaniu i niszczeniu – Meteorologika – O świecie – Metafizyka. PWN, Warszawa.
 • Biała J., 2009. Pierwszy polski doktorat z meteorytyki. Acta Societatis Metheoriticae Polonorum, 1, s. 16–20.
 • Dembowski J.S., 1826. Rosprawa o meteorytach czyli Aerolitach to jest o deszczu kamiennym. rękopis przygotowany dla Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, s. 1–20 [wydana drukiem w 2011 r. przez autora niniejszego artykułu].
 • Drzewiński F., 1816. Początki mineralogii podług Wernera dla słuchaczów akademickich. Wilno.
 • Drzewiński F., 1825. O kamieniach meteorycznych, i przyczynach mogących je tworzyć. Dziennik Wileński, III, 9, s. 47–75.
 • F.R., 1840. O kamieniach meteorycznych. Magazyn Powszechny, 7, 2, s. 44–53.
 • Jakowicki I., 1827. Wykład oryktognozyi i początków geognozyi. Wilno.
 • Jastrzębowski W., 1851. Historja naturalna zastosowana do potrzeb życia praktycznego i do rzeczy krajowych. Część III. Mineralogja. Warszawa.
 • Jundziłł S., 1805. Kamienie meteoryczne. Wypis pierwszy. Dziennik Wileński, 2, s. 23–48; Wypis drugi, Dziennik Wileński, 3, s. 1–15.
 • Kluk K., 1802. Rzeczy kopalnych, osobliwie zdatnieyszych, szukanie, poznanie i zażycie. Tom II. O kamieniach w powszechności, o kleynotach, kruszcach, ich kopaniu i o górnictwie. Warszawa.
 • Kortum K., 1805. Uwagi nad kamieniami meteorycznymi, z przytoczonym opisem kamienia, który spaść miał na Ukrainie pod Białą Cerkwią w roku 1797. Pamiętnik Warszawski. Seria nowa, 18, s. 336–354.
 • Kosiński J.W., 2009. Meteorytyka w wybranych pozycjach polskiej literatury XIX i na początku XX w. Acta Societatis Metheoriticae Polonorum, 1, s. 67–81.
 • Kumelski N.A., 1826. Krótki wykład mineralogii podług zasad Wernera. cz. 2, Wilno.
 • Ł., 1826. Opisanie ciał z atmosfery spadłych, znaydujących się w zbiorze P. Chladni. Dziennik Wileński – Umiejętności i Sztuki, I, listopad, s. 297–319.
 • Ładowski R., 1783. Historya naturalna Królestwa Polskiego. Kraków.
 • Ładowski R., 1804. Historya naturalna kraiu polskiego. tom 2, Kraków.
 • Makólski F., 1820. Rosprawa o aerolitach czyli deszczu kamiennym. Kielce.
 • Marvin U., 2006. Meteorites in history: an overview from the Renaissance to the 20th century. [w:] G.J.H. McCall, A.J. Bowden, R.J. Howart (red.), The History of Meteoritics and Key Meteorite Collections: Fireballs, Falls and Finds. Geological Society, Specjal Publications 256, London, s. 15–71.
 • Rolbiecki W., 1972. Towarzystwa naukowe w Polsce. WP, Warszawa.
 • Rzączyński G., 1721. Historia naturalis curiosa Regni Poloniae, Magni Ducatus Litvaniae annexarumque; provinciarum, in tractatus XX divisa. Sandomierz.
 • Sapalski J., 1847. Aerolity. [w:] Alexander Humboldt i jego „Kosmos”. Biblioteka Warszawska, 26, 2, s. 487–492.
 • Skubała-Tokarska Z., Tokarski Z., 1972. Uniwersytety w Polsce. Rys historyczny. WP, Warszawa.
 • Staszic S., 1815. O Ziemiorodztwie Karpatow, i innych gor i rownin Polski. Warszawa.
 • Suchodolski B., 1953. Nauka polska w okresie Oświecenia. PWN, Warszawa.
 • Śniadecki J., 1822. O żelazie meteorycznem Rzeczyckiem. Dziennik Wileński, I, 4, s. 481–506.
 • Waga A., 1826. Wiadomości z astronomii, fizyki, chimii i mineralogii. Warszawa.
 • Witowski H., 1851. Historya naturalna. Tom III – Dział kopalin (Mineralogia). Opisanie skał (Petrografia). Ziemioznawstwo (Gieognozja). Lwów.
 • Żyszkiewicz A., 1838. Kamienie meteoryczne. Magazyn Powszechny, 5, 17, s. 133–134; 5, 19, s. 146–150; 5, 20, s. 154–157.
 • 1816. O Kamieniach z powietrza na ziemię spadających. Pamiętnik Warszawski, IV, 2, s. 200–206.
 • 1839. O meteorach, gwiazdach, kamieniach spadających i kulach ognistych. Przyjaciel Ludu, 6, 20, s. 158–159.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6dd4fb04-55ba-4cf7-b1f8-b9030019818d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.