PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 66 | 2 | 7–12
Article title

Pierwotne i wtórne amputacje kończyn dolnych w materiale jednego ośrodka

Content
Title variants
EN
Primary and secondary amputations of lower limbs in the material from a single medical institution
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP Krytyczne niedokrwienie oraz martwica kończyny dolnej stanowią wskazanie do amputacji, której poziom zależy od nasilenia zmian niedokrwiennych, rozległości procesu miażdżycowego naczyń oraz możliwości leczenia rewaskularyzacyjnego. Pomimo prób rewaskularyzacji, pewna grupa pacjentów wymaga późniejszej amputacji kończyny operowanej. Najistotniejszymi czynnikami ryzyka utraty kończyny są: miażdżyca naczyń obwodowych kończyn dolnych, cukrzyca i zarostowo-zakrzepowe zapalenie naczyń. Celem pracy była analiza wskazań do amputacji kończyny dolnej, ocena wpływu BMI i wieku pacjenta oraz wyjściowej wartości hematokrytu na wybór metody postępowania oraz porównanie liczby i łącznej długości hospitalizacji pacjentów poddanych amputacji pierwotnej oraz pacjentów poddanych amputacji wtórnej. MATERIAŁ I METODY Przeanalizowano dokumentację medyczną 88 chorych, u których w latach 2004–2009 przeprowadzono amputacje pierwotne oraz wtórne. Grupa liczyła 64 (72,7%) mężczyzn i 24 (27,3%) kobiety. Amputację pierwotną wykonano u 59 pacjentów: u 41 (69,5%) dużą, u 18 (30,5%) małą. Amputację wtórną wykonano u 38 chorych: u 15 (39,5%) dużą, u 23 (60,5%) małą. Reamputacji wymagało 14 pacjentów, 9 (17,3%) po amputacji pierwotnej i 5 (15,2%) po amputacji wtórnej. Do analizy statystycznej zastosowano test U Manna-Whitneya. Przyjęto poziom istotności p(􀄮) ≤ 0,05. WYNIKI Pacjenci z zakrzepowo-zarostowym zapaleniem naczyń, miażdżycą naczyń obwodowych kończyn dolnych oraz cukrzycą istotnie częściej wymagali amputacji pierwotnej (p = 0,01). Wyjściowa wartość hematokrytu, wiek oraz BMI chorego nie wpływają na wybór metody postępowania (odpowiednio: p = 0,28; p = 0,53; p = 0,93). Grupa pacjentów, u których przeprowadzono amputacje pierwotne, nie różni się istotnie pod względem długości i liczby hospitalizacji od grupy, u której przeprowadzono amputacje wtórne (odpowiednio: p = 0,09; p = 0,95). WNIOSKI Najczęstszymi wskazaniami do amputacji były: powikłania w przebiegu miażdżycy zarostowej tętnic kończyn dolnych oraz zakrzepowo-zarostowego zapalenia naczyń. Wiek chorego, wyjściowa wartość hematokrytu oraz wskaźnik BMI nie powinny mieć decydującego wpływu na wybór metody postępowania. Pacjenci poddawani amputacji pierwotnej nie różnią się istotnie pod względem łącznej długości oraz liczby hospitalizacji od pacjentów po amputacji wtórnej.
EN
INTRODUCTION Critical ischaemia and necrosis of the lower limb are reasons for amputation, whose level depends on the intensity of ischaemia, extend of atherosclerotic changes and possibilities of revscularisation. Despite undertaking revaskularisation a group of patients needs amputation of the operated limb. The main risk factors of limb loss are: atherosclerosis of blood-vessles of the lower limb, diabetes mellitus and arteriosclerosis obliterans. The aim of the study was to analyse reasons for lower limb amputation and to evaluate the infl uence of age, BMI and the level of hematocrit on choosing the method of treatment. We also analysed the diff erence between the group of patients with primary amputation and the group of patients with secondary amputation when it comes to the lenght and the number of hospital stays. MATERIAL AND METHODS A group of 88 patients, who have undergone amputation between 2004 and 2009 was analised. The group consisted 64 (72.7%) mens and 24 (27.3%) woman. The primary amputation was performed on 59 patients – on 41 (69.5%) patients a major amputation, on 18 (30.5%) patients a minor amputation. The secondary amputation was performed on 38 patients – on 15 (39.5%) patients a major amputation; on 23 (60.5%) patients a minor amputation. It was necessary to perform reamputation on 14 patients, on 9 (17.3%) patients after the primary amputation, on 5 (15.2%) patients after the secondary amputation. The statistical analysis was performed with the use of U Mann-Whitney’s test. RESULTS Patients with arteriosclerosis obliterans, atherosclerosis of blood-vessles of the lower limb and diabetes mallitus needed primary amputation more frequently (p = 0.01). The level of hematocrit, age and BMI do not aff ect the method of treatment (p = 0.28; p = 0.53; p = 0.93). There is no diff erence between the group of patients with primary amputation and the group of patients with secondary amputation, when it comes to the lenght and the number of hospital stays (p = 0.09; p = 0.95). CONCLUSIONS The most common reasons for amputation were: atherosclerosis of blood-vessles of the lower limb and arteriosclerosis obliterans. The level of hematocrit, age and BMI do not aff ect the method of treatment. There is no diff erence between the group of patients with primary amputation and the group of patients with secondary amputation, when it comes to the lenght and the number of hospital stays.
Discipline
Year
Volume
66
Issue
2
Pages
7–12
Physical description
Contributors
 • ul. Mieszka I 15/175 40-877 Katowice tel. 664 064 708
 • Koło STN przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
 • Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Dillingham T.R., Pezzin L.E., MacKenzie E.J. Racial Diff erences in the Incidence of Limb Loss Secondary to Peripheral Vascular Disease: A Population-Based Study. Arch. Phys. Med. Rehabil. 2002; 83: 1252– 1257.
 • 2. Ebskov B., Ebskov L. Major lower limb amputation in diabetic patients: development during 1982 to 1993. Diabetologia 1996; 39: 1607–1610.
 • 3. Ebskov L.B. Lower limb amputations for vascular insuffi ciency. Int. J. Rehabil. Res. 1991; 14: 59–64.
 • 4. Feinglass J., Kaushik S., Handel D., Kosifas A., Martin G.J., Pearce W.H. Peripheral bypass surgery and amputation: northern Illinois demographics, 1993 to 1997. Arch. Surg. 2000; 135: 75–80.
 • 5. Lavery L.A., Ashry H.R., van Houtum W., Pugh J.A., Harkless L.B., Basu S. Variation in the incidence and proportion of diabetesrelated amputations in minorities. Diabetes Care 1996; 19: 48–52.
 • 6. Lavery L.A., van Houtum W.H., Ashry H.R., Armstrong D.G., Pugh J.A. Diabetes- related Lower extremity amputations disproportionately aff ect Blacks and Mexican Americans. South Med J. 1999; 92: 593–599.
 • 7. Most R.S., Sinnock P. The epidemiology of lower extremity amputations in diabetic individuals. Diabetes Care 1983; 6: 87–91.
 • 8. van Houtum W.H., Lavery L.A. Outcomes associated with diabetesrelated amputations in The Netherlands and in the state of California,USA. J. Intern. Med. 1996; 240: 227–231.
 • 9. VanBuskirk A., Barta P.J., Schlossbach N.J. Lower extremity amputations in New Jersey. N. J. Med. 1994; 91: 260–263.
 • 10. Dillingham T.R., Pezzin L.E., MacKenzie E.J. Incidence, acute care length of stay, and discharge to rehabilitation of traumatic amputee patients: an epidemiologic study. Arch. Phys. Med. Rehabil. 1998; 79: 279–287.
 • 11. Pohjolainen T., Alaranta H. Lower limb amputations in southern Finland 1984–1985. Prosthet Orthot Int. 1988; 12: 9–18.
 • 12. Pohjolainen T., Alaranta H. Epidemiology of lower limb amputees in Southern Finland in 1995 and trends since 1984. Prosthet. Orthot. Int. 1999; 23: 88–92.
 • 13. Ebskov L.B. Trauma-related major lower limb amputations: an epidemiologic study. J. Trauma. 1994; 36: 778–83.
 • 14. Laaperi T., Pohjolainen T., Alaranta H., Karkkainen M. Lower-limb amputations. Ann. Chir. Gynaecol. 1993; 82: 183–187.
 • 15. Lee J.S., Lu M., Lee V.S., Russell D., Bahr C., Lee E.T. Lowerextremity amputation. Incidence, risk factors, and mortality in the Oklahoma Indian Diabetes Study. Diabetes 1993; 42: 876–882.
 • 16. Miller A.D., Van Buskirk A., Verhoek- -Oftedahl W., Miller E.R. Diabetes-related lower extremity amputations in New Jersey, 1979 to 1981. J. Med. Soc. N. J. 1985; 82: 723–726.
 • 17. Wetterhall S.F., Olson D.R., DeStefano F. i wsp. Trends in diabetes and diabetic complications, 1980-1987. Diabetes Care 1992; 15: 960–967.
 • 18. Nelson R.G., Gohdes D.M., Everhart J.E. i wsp. Lower-extremity amputations in NIDDM. 12-yr follow-up study in Pima Indians. Diabetes Care 1988; 11: 8–16.
 • 19. Schraer C.D., Bulkow L.R., Murphy N.J., Lanier A.P. Diabetes prevalence, incidence, and complications among Alaska Natives, 1987. Diabetes Care 1993; 16: 257–259.
 • 20. Dillingham T.R., Pezzin L.E., Shore A.D. Reamputation, Mortality, and Health Care Costs Among Persons With Dysvascular Lower-Limb Amputations. Arch. Phys. Med. Rehabil. 2005; 86: 480–486.
 • 21. Pedersen A.E., Olsen B.B., Krasnik M., Ebskov L.B. i wsp. Halving the number of leg amputations: the infl uence of infrapopliteal bypass. Eur. J. Vasc. Surg. 1994; 8: 26–30.
 • 22. Eickhoff J.K. Changes In the number of lower limb amputations Turing a period of increasing vascular surgical activity. Results of a nation-wide study, Denmark 1977–1990. Eur. J. Surg. 1993; 159: 469–473.
 • 23. Lindhardt J.S., Břvling S., Fasting H., Henneberg E.W. Vascular surgery reduces the frequency of lower limb major amputations. Eur. J. Vasc. Surg. 1994; 8: 31–35.
 • 24. Luther M. The infl uence of arterial reconstruction surgery on the outcome of critical leg ischaemia. Eur. J. Vasc. Surg. 1994; 8: 682–689.
 • 25. Ebskov L.B., Schroeder T.V., Holstein P. Epidemiology of leg amputations. The infl uence of vascular surgery. Br. J. Surg. 1994; 81: 1600–1604.
 • 26. Holstein P., Ellitsgaard N., Sřrensen S., Olsen B.B. i wsp. The number of amputations has decreased. Nord. Med. 1996; 5: 142–144.
 • 27. Mattes E., Norman P.E., Jamrozik K. Falling incidence of amputations for peripheral occlusive arterial disease in Western Australia between 1980 and 1992. Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg. 1997; 13: 14–22.
 • 28. Thomsen N.O.B., Sře-Nielsen N.H., Jensen C.M., Noer H.H. i wsp. Quality assurance in the lower limb amputation. Nord. Med. 1995; 110: 258–260.
 • 29. Norgren L., Hiatt W.R., Dormandy J.A., Nehler M.R,. Harris K.A oraz F.G.R. Fowkes w imieniu Grupy Roboczej TASC II. Konsensus dotyczący postępowania w chorobie tętnic obwodowych (TASC II). Acta. Angiol. 2007; 13 (Supl. D): D1-D80.
 • 30. Ebskov L.B. Internosocomielle forskelle ved vasculćr insuffi ciensamputationer. Nord Med. 1992; 107: 40–41.
 • 31. Feinglass J., Brown J.L., LoSasso A. i wsp. Rates of lower-extremity amputation and arterial reconstruction in the United States, 1979 to 1996. Am. J. Public. Health 1999; 89: 1222–1227.
 • 32. Tunis S.R., Bass E.B., Steinberg E.P. The use of angioplasty, bypass surgery, and amputation in the management of periphperipheral vascular disease [see comments]. N. Engl. J. Med. 1991; 325: 556–562.
 • 33. Cook T.A., Davies A.H., Horrocks M., Baird R.N. Amputation level is not ad- versely aff ected by previous femorodistal bypass surgery. Eur. J. Vasc. Surg. 1992; 6: 599–601.
 • 34. Wooster D.L., Provan J.L. Fate of the limb after failed femoropopliteal recon- struction. Canadian J. Surg. 1982; 25: 393–397.
 • 35. Schlenker J.D., Wolkoff J.S. Major am- putation after femoropopliteal bypass pro- cedures. Am. J. Surg. 1975; 129: 495–499.
 • 36. Thomas W.E.G., Byfi eld D.M., Ring N.P., Sheard S.C. i wsp. Vascular surgical audit – arterial reconstruction and amputation for Lower limb ischaemia. Acta Chir. Scand. 1983; 149: 127–132.
 • 37. Tsang G.M.K., Crowson M.C., Hickey N.C., Simms M.H. Failed femoro-crural re- construction does not prejudice amputation level. Br. J. Surg. 1991; 78: 1479–1481.
 • 38. Gregg R.O. Bypass or amputation? Am. J. Surg. 1985; 149: 397–402.
 • 39. Samson R.H., Gupta S.K., Scher L.A., Veith F.J. Level of amputation after fail- ure of limb salvage procedures. Surg. Gyn. Obst. 1982; 154: 56–58.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6d3da879-f8c8-4b31-87c2-709625ade4ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.