PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 17 | 3 | 112-117
Article title

Ocena skuteczności, bezpieczeństwa i satysfakcji rodziców z użycia aspiratorów nosowych u dzieci

Content
Title variants
EN
Efficacy, safety and parents’ satisfaction with the use of nasal aspirators in children
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wprowadzenie. Aspiratory nosowe ułatwiają oczyszczanie nosa u dzieci. Literatura dotycząca skuteczności i bezpieczeń- stwa ich stosowania u najmłodszych dzieci jest bardzo skąpa. Cel pracy. Porównanie skuteczności, bezpieczeństwa i satysfakcji z użycia dwóch aspiratorów nosowych dostępnych na polskim rynku – Katarek Complete oraz NoseFrida w leczeniu ostrych infekcji górnych dróg oddechowych u dzieci. Materiał i metoda. Badanie miało charakter prospektywny obserwacyjny. Objęło 60 dzieci w wieku od urodzenia do końca 3. roku życia leczonych z powodu ostrej infekcji górnych dróg oddechowych. Połowa pacjentów (30) miała zalecone użycie aspiratora nosowego Katarek Complete, druga połowa (30) aspiratora NoseFrida. Ocenę parametrów skuteczności, bezpieczeństwa i satysfakcji przeprowadzono w oparciu o prowadzony przez rodziców w ciągu 7 dni dzienniczek leczenia. Zebrane dane były analizowane statystycznie w programie SPSS. Wyniki. Brak było istotnych różnic pomiędzy pacjentami stosującymi aspirator Katarek Complete i NoseFrida w parametrach wywiadu i badania przedmiotowego ocenianych podczas wizyt lekarskich (początkowej i kontrolnej), oraz nasilenia zatkania nosa i kataru ocenianych przez rodzica podczas pierwszych 5 dni leczenia. Zaobserwowano natomiast mniejsze nasilenie blokady nosa i kataru w 6. i 7. dniu leczenia u dzieci stosujących aspirator Katarek Complete. Uwagi rodziców do aspiratora Katarek Complete dotyczyły kwestii technicznych – hałasu oraz uciążliwego podłączenia do odkurzacza, a do aspiratora NoseFrida – przedostawanie się aspirowanej od dziecka wydzieliny do ich ust oraz małej i niestałej mocy ssącej urządzenia. Wnioski. Użycie obu aspiratorów nosowych jest łatwe i nie nastręcza trudności technicznych. Aspirator Katarek Complete w subiektywnej ocenie rodziców uznany był za bardziej skuteczny; oba aspiratory był uznane za bezpieczne i cechowała je mała liczba działań niepożądanych.
EN
Introduction. Nasal aspirators facilitate cleaning of the nose in children. Literature regarding the effectiveness and safety of their use in the youngest children is very scant. Aim. To compare efficacy, safety and parents’ satisfaction with two nasal aspirators availabe in Poland – Katarek Complete and NoseFrida. Material and methods. The study was prospective and observational. 60 children with an acute rhinitis from 0 to 3 y-o were included in the study. Children were evaluated by the ENT specialist before and one week after the onset of the treatment. 30 patients were provided with the Katarek Complete and 30 with the NoseFrida nasal aspirators, in addition to the standard anti-inflammatory regimen. Parents were filling-in the one-week treatment questionnaire evaluating nasal patency and nasal discharge, side effects and their satisfaction with the aspirator they used. The data were collected and analyzed with the SPSS statistical software. Results. Comparison of both groups showed no significant differences in regards to the history, and physical exam results, both pre- and post-treatment. There were also no differences in symptoms severity of nasal blockage and nasal discharge in the first 5 days reported by parents nor in the side effects frequency between groups. Decrease in nasal blockage and nasal discharge were observed in the 6th and 7th day of treatment in patients using Katarek Complete. Parents’ remarks concerning Katarek Complete were mainly technical issues – noise and the connection to the vacuum-cleaner and in the case of NoseFrida – the passage of the aspired discharge into their mouths and small and unstable aspiration power of the device. Conclusions. The use of both nasal aspirators is easy and does not cause major technical issues. Katarek Complete aspirator was considered more efficient in parents’ subjective evaluation. Both aspirators were considered to be safe with only minor side effects reported.
Discipline
Publisher
Year
Volume
17
Issue
3
Pages
112-117
Physical description
Contributors
  • Klinika Otolaryngologii, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie
References
  • 1. Casati M, Picca M, Marinello R, Quartarone G. Safety of use, efficacy and degree of parental satisfaction with the nasal aspirator Narhinel in the treatment of nasal congestion in babies. Minerva Pediatr [Internet] 2007; 59: 315-25.
  • 2. Montanari G, Ceschin F, Masotti S, Bravi F, Chinea B, Quartarone G. Observational study on the performance of the Narhinel method (nasal aspirator and physiological saline solution) versus physiological saline solution in the prevention of recurrences of viral rhinitis and associated complications of the upper respiratory. Minerva Pediatr Italy 2010; 62(1): 9-16, 17-21.
  • 3. Pizzulli A, Perna S, Bennewiz A, Roeblitz H, Tripodi S, Florack J, et al. The impact of nasal aspiration with an automatic device on upper and lower respiratory symptoms in wheezing children: a pilot case-control study. Ital J Pediatr [Internet] 2018 [cited 2018 Aug 28]; 44(1): 68. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/29898751.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6d3036dc-5ccc-42a6-9373-96d999339787
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.