PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 5 | 1 | 23-26
Article title

Kiedy wprowadzać mleko krowie do diety młodszych dzieci?

Content
Title variants
EN
When cow's milk can be introduced to the diet of the infant and young children?
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Naczelne karmią wyłącznie piersią we wczesnym niemowlęctwie, po którym następuje okres częściowego karmienia piersią i wprowadzania tylko wybranych pokarmów z diety dorosłych osobników. Zależności pomiędzy sposobem odżywiania człowieka w pierwszych latach życia a stanem zdrowia w perspektywie krótkoi długoterminowej są coraz lepiej poznane. Rodzice muszą stale podejmować decyzje dotyczące wyboru pożywienia małego dziecka. Mleko krowie i przetwory mleczne mają duży udział w typowej diecie Polaków. Karmienie niemowląt niemodyfikowanym mlekiem krowim związane jest ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia niedoboru żelaza, alergii pokarmowej, zaburzeń wodno-elektrolitowych i ciężkiego odwodnienia, chorób autoimmunologicznych, otyłości, rezygnacji z podaży pokarmu kobiecego i mleka modyfikowanego. Pediatra i lekarz rodzinny podczas kontaktu z rodzicem pytającym, kiedy można wprowadzić pełne mleko krowie do diety, powinni mieć wizję schematu postępowania, który uwzględnia dane patofizjologiczne i epidemiologiczne oraz oficjalne zalecenia. W artykule dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego wyboru czasu wprowadzania mleka krowiego do diety oraz stosowania mleka odtłuszczonego. Lekarze i dietetycy, którzy podejmują decyzje odnośnie do wyboru diety, muszą uwzględniać liczne czynniki warunkujące harmonijny rozwój niemowląt i młodszych dzieci. Dla opracowania optymalnych rekomendacji dotyczących żywienia mlekiem krowim, które przyczyniałyby się do zmniejszania ryzyka rozwoju alergii i niedokrwistości z niedoboru żelaza oraz nie powodowały ograniczania karmienia piersią, niezbędne jest przeprowadzenie dalszych badań nad wdrażaniem różnych schematów żywienia. Wnioski: 1) Wprowadzeniu mleka krowiego do diety powinna towarzyszyć troska o równoczesne spożycie pokarmów zasobnych w żelazo. Eksperci z wielu krajów wskazują na celowość wprowadzania mleka krowiego po ukończeniu pierwszego roku życia. 2) Odtłuszczone mleko krowie może być stosowane u młodszych dzieci w przypadku ścisłego ustalenia wskazań. 3) Bardzo duża podaż mleka krowiego uniemożliwia przyzwyczajenie do stosowania zróżnicowanej diety.
EN
Exclusive breastfeeding in the early infancy, continued partial breastfeeding and timely transition to the only selected foods are reported in nonhuman primate infants. In humans there is growing body of evidence about short- and long-term consequences of feeding practices in the first years of life. Young child must be fed and decisions must be made about how this should be done. Cow’s milk and milk-derived products constitute a significant part of the Polish diet. The feeding of cow’s milk to infants has undesirable consequences in several areas, like iron deficiency, food allergy, high renal solute load and the risk of severe dehydration, autoimmunity, obesity, and displacement of breast-milk or formula consumption. Faced with a parent asking at what age the whole cow’s milk and milk products can be introduced to the diet, the GP or paediatrician has to integrate a reasonable schedule based on pathophysiological and epidemiological data mixed with evidence-based consensuses and expert guidelines. In this article a review of the evidence and guidelines data for the timing of the introduction of whole cow’s milk and use of skimmed milk is presented. Professionals who make decisions regarding feeding of infants and young children have to consider multiple variables. Further studies are now warranted to examine a broader range of feeding patterns to obtain the empirical information that will be needed to establish appropriate cow’s milk feeding recommendations and also to ensure decreased risk of allergy and iron deficiency development, as well as minimum displacement of breast-milk consumption. Conclusions: 1) When whole cow’s milk is introduced a sufficient iron intake should be secured. Experts from Poland and most other countries recommended introduction of cow’s milk not before the age of 12 months. 2) Cow’s milk with a reduced fat content may be an acceptable alternative for children between 12 months and 3 years with clearly recognised indications. 3) A huge intake of cow’s milk (in so called milkaholics) disturbs diversification of the diet.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
1
Pages
23-26
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa. Kierownik Kliniki: dr n. med. Barbara Radomyska
 • Klinika Pediatrii, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa. Kierownik Kliniki: dr n. med. Barbara Radomyska
 • Klinika Pediatrii, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa. Kierownik Kliniki: dr n. med. Barbara Radomyska
References
 • 1. Leung A.K., Sauve R.S.: Whole cow’s milk in infancy. Paediatr. Child Health 2003; 8: 419-421.
 • 2. Fiocchi A., Assa’ad A., Bahna S.: Food allergy and the introduction of solid foods to infants: a consensus document. Adverse Reactions to Foods Committee, American College of Allergy, Asthma and Immunology. Ann. Allergy Asthma Immunol. 2006; 97: 10-21.
 • 3. Tunnessen WW, Oski FA.: Consequences of starting whole cow milk at 6 months of age. J. Psdiatr. 1987; 111: 813-816.
 • 4. Ziegler E.E.: Adverse effects of cow’s milk in infants. Nestle Nutr. Workshop Ser. Pediatr. Program 2007; 60: 185-196.
 • 5. American Academy of Pediatrics, Committee on Nutrtion: The use of whole cow’s milk in infancy. Pediatrics 1992; 89: 1105-1109.
 • 6. ESPGHAN Committee on Nutrition. Complementary feeding: A commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition. J.PG.N. 2008; 46: 99-110.
 • 7. Książyk J.B., Weker H.: Nowe zalecenia żywienia niemowląt w Polsce od roku 2007. Pediatr. Wsp. Gastroenterol. Hepatol. Żyw. Dziec. 2007; 9: 9-14.
 • 8. Zagórecka E., Piotrowska-Jastrzębska J.: Żywienie niemowląt - wybrane aspekty. Pediatr. Pol. 2007; 82: 559-566.
 • 9. Stolarczyk A., Zagórecka E.: Wartość odżywcza i sposób żywienia niemowląt w 6. i 12. miesiącu życia w Polsce. Pediatr. Wsp. Gastroenterol. Hepatol. Żyw. Dziec. 2006; 8: 111-115.
 • 10. Freeman V, van’t Hof M., Haschke M.: Patterns of milk and food intake in infants from birth to age 36 months: The EURO-Growth Study. J.PG.N. 2000; 31: S76-S85.
 • 11. Michaelsen K.F., Hoppe C., Lauritzen L., Molgaard C.: Whole cow’s milk: why, what and when? Nestle Nutr. Workshop Ser. Pediatr. Program 2007; 60: 201-219.
 • 12. Wagner C.L., Greer F.R.: Prevention of rickets and vitamin D deficiency in infants, children, and adolescents. Pediatrics 2008; 122: 1142-1152.
 • 13. Binns C.W, Graham K.I., Scott J.A., Oddy WH.: Infants who drink cows milk: a cohort study. J. Paediatr. Child Health 2007; 43: 607-610.
 • 14. Davies D.P, O’Hare B.: Weaning: worry as old as time. Curr. Paediatr. 2004; 14: 83-96.
 • 15. Książyk J., Weker H.: Model żywienia niemowląt karmionych piersią i schemat żywienia niemowląt, które nie są karmione piersią. Aktualne (2001) zalecenia Instytutu Matki i Dziecka. Med. Prakt. Pediatr. 2002 (wyd. specjalne); 2: 39-40.
 • 16. Dang S., Yan H., Yamamoto S., Wang X., Zeng L.: Feeding practice among younger Tibetan children living at high altitudes. Eur. J. Clin. Nutr. 2005; 59: 1022-1029.
 • 17. Allen R.E., Myers A.L.: Nutrition in toddlers. Am. Fam. Physician 2006; 74: 1527-1534.
 • 18. Bloch C.E.: Klinische Untersuchungen toer Dystrophie und Xerophthalmie bei jungen Kindern Jahrbuch Kinderheilkd. 1919; 89: 409-441.
 • 19. Daniels S.R., Greer F.R.: Lipid screening and cardiovascular health in childhood. Pediatrics 2008; 122: 198-208.
 • 20. Agget PJ., Haschke F., Heine W: Committee Report: childhood diet and prevention of coronary heart disease. J.PG.N. 1994; 19: 261-269.
 • 21. Leiber F., Kreuzer M., Nigg D. i wsp.: A study on the causes for the elevated n-3 fatty acids in cow’s milk of alpine origin. Lipids 2005; 40: 191-202.
 • 22. Campanella L., Martini E., Tomassetti M.: New immunosensor for lactoferrin determination in human milk and several pharmaceutical dairy milk products recommended for the unweaned diet. J. Pharm. Biomed. Anal. 2008; 48:278-287.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6d27098b-d0de-4cab-abad-8d9c3bab9105
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.