PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 5 | 1 | 16-22
Article title

Probiotyki i prebiotyki w chorobach przewodu pokarmowego u dzieci

Content
Title variants
EN
Probiotics and prebiotics in gastrointestinal diseases in children
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Probiotics are viable microorganisms which being consumed in a proper dose exert beneficial effects on the host. Lactic acid bacteria Lactobacillus and Bifidobacterium and selected strains of Streptococcus, Bacillus, yeast Saccharomyces boulardii are most frequently used as probiotics. Dependently on the strain and the dose probiotic bacteria restore natural properly functioning system of intestinal flora, inhibit the development of numerous pathogenic microorganisms, alleviate the course and shorten the duration of bacterial and viral diarrhoea, prevent the occurrence or relieve antibiotic-associated diarrhoea, eliminate or diminish the symptoms of lactose intolerance as well as normalize intestinal motor activity disorders. Prebiotics are substances contained in food (or added to it) which selectively stimulate the growth and/or activity of some strains of probiotic bacteria found in the alimentary tract. Prebiotics improve the content of intestinal biocenosis, intestinal motor activity, regression of clinical symptoms of intestinal inflammatory diseases and have a beneficial effect on intestinal epithelial cells nourishment by stimulation and creation of conditions for the growth of probiotic strains. Probiotics, prebiotics as well as their combination – synbiotics improve in a natural way by multidirectional therapeutic effect of viable bacterial cultures, our health condition, contribute to pharmacological therapy and are more and more important in modern medicine. The study presents the share of probiotics and prebiotics in the formation of alimentary tract biocenosis and their application in the prophylaxis and treatment of selected gastrointestinal diseases.
PL
Probiotyki to żywe mikroorganizmy, które po spożyciu w odpowiedniej dawce wywierają korzystne działanie na organizm gospodarza. Najczęściej jako probiotyki stosowane są bakterie kwasu mlekowego Lactobacillus i Bifidobacterium oraz wybrane szczepy Streptococcus, Bacillus, jak również drożdże Saccharomyces boulardii. Zależnie od szczepu i dawki bakterie probiotyczne przywracają naturalny, właściwie funkcjonujący układ mikroflory jelitowej, hamują rozwój wielu mikroorganizmów chorobotwórczych, łagodzą przebieg oraz skracają czas trwania niektórych biegunek bakteryjnych i wirusowych, zapobiegają wystąpieniu lub łagodzą przebieg biegunek poantybiotykowych, likwidują lub zmniejszają objawy nietolerancji laktozy, a także normalizują zaburzenia motoryki jelit. Prebiotyki to substancje zawarte w żywności (bądź do niej dodawane), które selektywnie pobudzają wzrost i/lub aktywność wybranych szczepów bakterii probiotycznych obecnych w przewodzie pokarmowym. Prebiotyki przez stymulację i tworzenie warunków dla wzrostu szczepów probiotycznych poprawiają skład biocenozy jelitowej, motorykę jelit, powodują ustąpienie klinicznych objawów chorób zapalnych jelit oraz wpływają korzystnie na odżywienie komórek nabłonka jelitowego. Probiotyki, prebiotyki, jak również ich połączenie – synbiotyki, w sposób naturalny, przez wielokierunkowe oddziaływanie lecznicze żywych kultur baterii, poprawiają stan naszego zdrowia, wspomagają terapie farmakologiczne i mają coraz większe znaczenie w nowoczesnej medycynie. W pracy omówiono udział probiotyków i prebiotyków w kształtowaniu się biocenozy przewodu pokarmowego oraz ich zastosowanie w profilaktyce i leczeniu wybranych chorób przewodu pokarmowego.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
1
Pages
16-22
Physical description
Contributors
 • Zakład Żywienia w Chorobach Przewodu Pokarmowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Leokadia Bąk-Romaniszyn. Klinika Gastroenterologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, tel.: 042 271 20 64. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Elżbieta Czkwianianc
 • Klinika Pediatrii, Kardiologii Prewencyjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Piłsudskiego 71, 90-329 Łódź, tel.: 042 674 76 60.
References
 • 1. Kornacka M.K.: Flora bakteryjna pokarmu naturalnego. Pediatr. Pol. 2007; 82: 905-909.
 • 2. Libudzisz Z.: Probiotyki i prebiotyki w fermentowanych napojach mlecznych. Pediatria Współczesna 2002; 4: 19-25.
 • 3. Socha J., Stolarczyk A., Socha P.: Miejsce bifidobakte-rii w profilaktyce i leczeniu wybranych chorób wieku dziecięcego. Pediatria Współczesna 2002; 4: 43-47.
 • 4. Gewolb I.H., Schwalbe R.S., Taciak VL. i wsp.: Stool microflora in extremely low birthweight infants. Arch. Dis. Child. Fetal Neonatal Ed. 1999; 80: F167-F173.
 • 5. Hozyasz K.: Probiotyki i prebiotyki - nowe propozycje w żywieniu niemowląt. Nowa Pediatria 2004; 32: 1-5.
 • 6. Socha J.: Żywienie a rozwój dziecka w pierwszym roku życia. Akademia Gerber 2002: 4-11.
 • 7. Mitsuoka T., Kaneuchi C.: Ecology of the bifidobacteria. Am. J. Clin. Nutr. 1977; 30: 1799-1810.
 • 8. Fuller R.: Probiotics in human medicine. Gut 1991; 32: 439-442.
 • 9. McCracken VJ., Gaskins H.R.: Probiotics and the immune system. W: Tannock G. (red.): Probiotics: A Critical Review. Horizon Scientific Press, Norfolk 1999: 85-111.
 • 10. Vanderhoof J.A., Young R.J.: Use of probiotics in childhood gastrointestinal disorders. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 1998; 27: 323-332.
 • 11. Health and Nutritional Properties of Probiotics in Food including Powder Milk with Live Lactic Acid Bacteria. Report of a Joint FAO/WHO Expert Consultation, 2001, Copenhaga.
 • 12. Szajewska H., Setty M., Mrukowicz J., Guandalini S.: Probiotics in gastrointestinal diseases in children: hard and not-so-hard evidence of efficacy. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2006; 42: 454-475.
 • 13. Kim T.S., Hur J.W, Yu M.A. i wsp.: Antagonism of Helicobacter pylori by bacteriocins of lactic acid bacteria. J. Food Prot. 2003; 66: 3-12.
 • 14. Benno Y., He F., Hosoda M. i wsp.: Effects of Lactobacillus GG yogurt on human intestinal microecology in Japanese subjects. Nutr. Today 1996; 31: 9S-11S.
 • 15. Mack D.R., Michail S., Wei S. i wsp.: Probiotics inhibit enteropathogenic E. coli adherence in vitro by inducing intestinal mucin gene expression. Am. J. Physiol. 1999; 276: G941-G950.
 • 16. Buts J.P.: Les diarrhees aigues infectieuses de l’enfant. Le Pediatrie 1995; 31: 1-7.
 • 17. Gibson G.R., Roberfroid M.B.: Dietary modulation of the human colonic microbiota: introducing the concept of prebiotics. J. Nutr. 1995; 125: 1401-1412.
 • 18. Krawczyński M.: Probiotyki, prebiotyki i żywność funkcjonalna w praktyce pediatry i lekarza rodzinnego. Przew. Lek. 2003; 6: 110-115.
 • 19. Boehm G., Jelinek J., Knol J. i wsp.: Prebiotics and immune responses. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2004; 39 (supl. 3): S772-S773.
 • 20. Struś M., Pakosz K., Gościniak H. i wsp.: Antagonistyczne działanie bakterii z rodzaju Lactobacillus wobec beztlenowych i mikroaerofilnych czynników zakażeń przewodu pokarmowego (Helicobacterpylori, Campylobacter coli, Campylobacter jejuni, Clostridium difficile). Med. Dośw. Mikrobiol. 2001; 53: 133-142.
 • 21. Szymański H., Pejcz J., Jawień M. i wsp.: Treatment of acute infectious diarrhoea in infants and children with a mixture of three Lactobacillus rhamnosus strains - a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Aliment. Pharmacol. Ther. 2006; 23: 247-253.
 • 22. Deshpande G., Rao S., Patole S.: Probiotics for prevention of necrotising enterocolitis in preterm neonates with very low birthweight: a systematic review of randomised controlled trials. Lancet 2007; 369: 1614-1620.
 • 23. Bin-Nun A., Bromiker R., Wilschanski M. i wsp.: Oral probiotics prevent necrotizing enterocolitis in very low birth weight neonates. J. Pediatr. 2005; 147: 192-196.
 • 24. Bohm S.K., Kruis W: Probiotics: do they help to control intestinal inflammation? Ann. N. Y. Acad. Sci. 2006; 1072: 339-350.
 • 25. Fujimori S., Tatsuguchi A., Gudis K. i wsp.: High dose probiotic and prebiotic cotherapy for remission induction of active Crohn’s disease. J. Gastroenterol. Hepatol. 2007; 22: 1199-1204.
 • 26. Furrie E., Macfarlane S., Kennedy A. i wsp.: Synbiotic therapy (Bifidobacterium longum,/Synergy 1) initiates resolution of inflammation in patients with active ulcerative colitis: a randomised controlled pilot trial. Gut 2005; 54: 242-249.
 • 27. Gawrońska A., Dziechciarz P., Horvath A., Szajewska H.: A randomized double-blind placebo-controlled trial of Lactobacillus GG for abdominal pain disorders in children. Aliment. Pharmacol. Ther. 2007; 25: 177-184.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6d1904a4-73b6-47a4-ac25-7f06fd0dddf9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.