PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 16 | 1 | 57–63
Article title

Wodobrzusze w przebiegu hipereozynofilii – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Content
Title variants
EN
Eosinophilic ascites: a case report and literature review
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wodobrzusze z towarzyszącą antygenemią CA-125 przy jednoczesnym braku onkologicznie podejrzanych zmian w obrębie jajnika jest trudnym problemem diagnostycznym. W toku diagnostyki różnicowej u pacjentek pomiędzy 20. a 50. rokiem życia z wodobrzuszem, aby uniknąć niepotrzebnej interwencji chirurgicznej, należy wziąć pod uwagę rzadkie przyczyny tego objawu, m.in. zespół hipereozynofilowy. Trzydziestosiedmioletnia pacjentka została skierowana do Poradni Ginekologii Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z powodu szybko narastającego wodobrzusza z towarzyszącym wzrostem stężenia markera CA-125 powyżej wartości referencyjnych. W szczegółowej diagnostyce obrazowej wykluczono nowotworowe pochodzenie wodobrzusza, a laboratoryjnie stwierdzono hipereozynofilię. Po wykluczeniu innych przyczyn eozynofilii pierwotnej i reaktywnej rozpoznano zespół hipereozynofilowy. Po włączeniu steroidoterapii doustnej zaobserwowano całkowite ustąpienie objawów (w tym wodobrzusza) i unormowanie stężenia CA-125. Obecnie pacjentka nie ma żadnych objawów, pozostaje pod opieką Poradni Chorób Immunologicznych.
EN
Ascites with elevated serum CA-125 but without suspicious adnexal masses is a diagnostic challenge. The differential diagnosis of patients aged 20–50 years old presenting with ascites should account for rare etiologies, such as the hypereosinophilic syndrome. A 37-year-old patient was referred to the Gynecologic Oncology Outpatient Clinic of the University Hospital in Krakow due to rapidly progressing ascites with serum CA-125 above the normal limit. Thorough imaging studies showed no evidence of malignant ascites, whilst hypereosinophilia was detected in laboratory tests. After ruling out other causes of primary and reactive hypereosinophilia, the diagnosis of the hypereosinophilic syndrome was made. After the administration of oral corticosteroid therapy, complete resolution of symptoms (including ascites) was achieved, and CA-125 level returned to normal. Currently, the patient is asymptomatic and is followed up at the Autoimmune Diseases Outpatient Clinic.
Discipline
Year
Volume
16
Issue
1
Pages
57–63
Physical description
Contributors
 • Katedra Położnictwa i Ginekologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków, Polska
 • Katedra Położnictwa i Ginekologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków, Polska
 • Katedra Położnictwa i Ginekologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków, Polska
 • Katedra Położnictwa i Ginekologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków, Polska
author
 • Katedra Położnictwa i Ginekologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków, Polska
References
 • 1. Nolen BM, Lokshin AE: Protein biomarkers of ovarian cancer: the forest and the trees. Future Oncol 2012; 8: 55–71.
 • 2. Grim A, Komosińska-Vassev K, Olczyk P: [Different types of autoantibodies in rheumatic diseases and methods of their determination]. Diagn Lab 2015; 51: 235–250.
 • 3. Kahn JE, Groh M, Lefèvre G: (A critical appraisal of) classification of hypereosinophilic disorders. Front Med (Lausanne) 2017; 4: 216.
 • 4. Zhang L, Duan L, Ding S et al.: Eosinophilic gastroenteritis: clinical manifestations and morphological characteristics, a retrospective study of 42 patients. Scand J Gastroenterol 2011; 46: 1074–1080.
 • 5. Agrawal S, Vohra S, Rawat S et al.: Eosinophilic ascites: a diagnostic and therapeutic challenge. World J Gastrointest Surg 2016; 8: 656–659.
 • 6. Rutkowski P, Nowecki ZI: Aspekty molekularno-kliniczne nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego. Onkol Prakt Klin 2009; 5: 219–228.
 • 7. Stefanini M, Claustro JC, Motos RA et al.: Blood and bone marrow eosinophilia in malignant tumors. Role and nature of blood and tissue eosinophil colony-stimulating factor(s) in two patients. Cancer 1991; 68: 543–548.
 • 8. Kodan P, Shetty MA, Pavan MR et al.: Acute eosinophilic ascites: an unusual form of an unusual case. Trop Doct 2015; 45: 39–41.
 • 9. Elliott JA, McCormack O, Tchrakian N et al.: Eosinophilic ascites with marked peripheral eosinophilia: a diagnostic challenge. Eur J Gastroenterol Hepatol 2014; 26: 478–484.
 • 10. Cichy Ł, Orlicka A, Fyderek K: Charakterystyka eozynofilowych zapaleń przewodu pokarmowego u dzieci – analiza retrospektywna własnego materiału klinicznego z przeglądem piśmiennictwa. Przegl Lek 2013; 70: 1011–1014.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6cb960be-9d35-42ee-ae57-7f8dccc6e385
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.