PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 14 | 2 | 89–96
Article title

Możliwości radiochemioterapii przedoperacyjnej w zaawansowanym raku sromu

Content
Title variants
EN
Neoadjuvant chemoradiotherapy in advanced vulvar carcinoma
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: In advanced vulvar carcinoma with unresectable lesions, permanent curing is rare. In the past, extensive exenteration surgeries offered a chance for improvement but led to considerable mutilation and impairment of functioning. An alternative method of treating advanced vulvar carcinoma is neoadjuvant chemoradiotherapy or sole chemoradiotherapy. At present, chemosensitivity of vulvar carcinoma is well-documented. The application of synchronous chemotherapy with total dosage reduction by 15–20% in relation to radiotherapy allows for obtaining a favorable diagnostic index. The aim of the study was to determine the position of chemoradiotherapy in preoperative treatment of vulvar carcinoma. Material and methods: From 2005 to 2013, radiation therapy was applied in 24 patients aged 48–81 (mean age was 64) with squamous cell carcinoma of the vulva in FIGO stage III and IV. The therapies were conducted in the Department of Gynecologic Oncology of the Marie Skłodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology in Warsaw (Poland). The patients’ vulvar region as well as inguinal and pelvic lymph nodes were irradiated with 15 MeV photons and/or 9–15 MeV electrons. The total doses used on vulva ranged from 54 to 65 Gy depending on the extensiveness of the infiltration. The dose used on the pelvic and inguinal lymph nodes ranged from 45 to 65 Gy. Chemotherapy: 750–1,000 mg/m2 of 5-FU administered as a 96-hour infusion and 50–75 mg/m2 of cisplatin on day 1 administered in the 1st and 5th weeks of radiotherapy. Results: Complete regression was obtained in 11 (46%) patients, partial regression in 12 (50%) patients and in 1 (4%) case, disease progression was observed. After the surgery, no carcinoma was detected in 3 (25%) out of 12 patients with partial regression; merely post-radiation damage was found. The instances of relapse were treated surgically and when the patient had not given consent or when the progression of the disease prevented surgery, systemic treatment was applied. Conclusions: In advanced vulvar carcinoma, neoadjuvant chemoradiotherapy with a high proportion of response should be a method of choice. Regression of carcinoma after irradiation allows for performing less mutilating surgeries. For optimal treatment selection, a decision concerning qualification for treatment in advanced vulvar carcinoma should be made together by a gynecologic oncologist and radiotherapist.
PL
Wstęp: W zaawansowanym raku sromu przy nieresekowalnych zmianach trwałe wyleczenie jest rzadkością. W przeszłości szansą na poprawę wyleczalności były rozległe zabiegi egzenteracyjne, prowadzące do znacznego okaleczenia i upośledzenia funkcjonowania chorych. Alternatywnym sposobem leczenia zaawansowanego raka sromu stała się przedoperacyjna lub samodzielna radiochemioterapia. Chemiowrażliwość raka sromu jest dość dobrze udokumentowana. Zastosowanie synchronicznej chemioterapii nasila co prawda wczesne odczyny popromienne, ale redukcja dawek całkowitych o 15–20% w stosunku do tych, jakie należy podawać w przypadku samodzielnego napromieniania, pozwala na uzyskanie korzystnego indeksu terapeutycznego. Celem pracy było ustalenie miejsca radiochemioterapii w przedoperacyjnym leczeniu zaawansowanego raka sromu. Materiał i metoda: Od 2005 do 2013 roku w Klinice Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie leczono napromienianiem 24 chore w wieku 48–81 lat (średnia: 64 lata) z płaskonabłonkowym rakiem sromu o zaawansowaniu FIGO III i IV. Pacjentki były napromieniane fotonami X 15 MeV i (lub) elektronami o energiach 9–15 MeV na obszar sromu oraz węzłów chłonnych pachwinowych i miednicy. Dawki całkowite na srom to 54–65 Gy (w zależności od rozległości nacieku), na węzły chłonne miednicy i pachwinowe – 45–65 Gy. Chemioterapia: 5-fluorouracyl w 96-godzinnym wlewie w dobowej dawce 750–1000 mg/m2 i cisplatyna w dawce 50–75 mg/m2 w 1. dniu, podawane w 1. i 5. tygodniu napromieniania. Wyniki: Całkowitą regresję guza uzyskano u 11 (46%) pacjentek, częściową – u 12 (50%); u 1 (4%) chorej stwierdzono progresję choroby. U 12 kobiet z częściową regresją po operacji nie stwierdzono raka, u 3 (25%) – jedynie popromienne uszkodzenia. Nawroty choroby leczono operacyjnie, a w przypadku braku zgody pacjentki albo zaawansowania uniemożliwiającego operację wdrażano leczenie systemowe. Wnioski: W zaawansowanym raku sromu radiochemioterapia przedoperacyjna z wysokim odsetkiem odpowiedzi powinna być metodą z wyboru. Regresja nowotworu po napromienianiu pozwala na wykonanie mniej okaleczającego zabiegu chirurgicznego. Decyzję o kwalifikacji do leczenia w zaawansowanym raku sromu powinni podejmować wspólnie ginekolodzy onkolodzy i radioterapeuci – sprzyja to wyborowi optymalnej metody.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
2
Pages
89–96
Physical description
Contributors
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Warszawa, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Beata Śpiewankiewicz
 • Zakład Teleradioterapii, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Warszawa, Polska. Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Zbigniew Szutkowski
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Warszawa, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Beata Śpiewankiewicz
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Warszawa, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Beata Śpiewankiewicz
References
 • 1. IV Ogólnopolska Konferencja „Nowe trendy w ginekologii onkologicznej”, Dolina Charlotty Resort k. Słupska, 20–21.09.2013 r.
 • 2. Tombolini V, Raffetto N, Santarelli M et al.: Carcinoma of the vulva: clinical results of exclusive and adjuvant radiotherapy. Anticancer Res 2005; 25: 3089–3094.
 • 3. Eifel PJ, Morris M, Burke TW et al.: Prolonged continuous infusion cisplatin and 5-fluorouracil with radiation for locally advanced carcinoma of the vulva. Gynecol Oncol 1995; 59: 51–56.
 • 4. Landoni F, Maneo A, Zanetta G et al.: Concurrent preoperative chemotherapy with 5-fluorouracil and mitomycin C and radiotherapy (FUMIR) followed by limited surgery in locally advanced and recurrent vulvar carcinoma. Gynecol Oncol 1996; 61: 321–327.
 • 5. Montana GS, Thomas GM, Moore DH et al.: Preoperative chemo-radiation for carcinoma of the vulva with N2/N3 nodes: a Gynecologic Oncology Group study. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2000; 48: 1007–1013.
 • 6. Stehman FB, Look KY: Carcinoma of the vulva. Obstet Gynecol 2006; 107: 719–733.
 • 7. Gadducci A, Ciocini L, Romanini A et al.: Old and new perspectives in the management of high-risk, locally advanced or recurrent, and metastatic vulvar cancer. Crit Rev Oncol Hematol 2006; 60: 227–241.
 • 8. Blake P: Radiotherapy and chemoradiotherapy for carcinoma of the vulva. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2003; 17: 649–661.
 • 9. Beriwal S, Heron DE, Kim H et al.: Intensity-modulated radiotherapy for the treatment of vulvar carcinoma: a comparative dosimetric study with early clinical outcome. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2006; 64: 1395–1400.
 • 10. Dhar KK, Woolas RP: Changes in the management of vulval cancer. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2003; 17: 529–542.
 • 11. Hyde SE, Ansink AC, Burger MP et al.: The impact of performance status on survival in patients of 80 years and older with vulvar cancer. Gynecol Oncol 2002; 84: 388–393.
 • 12. Perez CA, Grigsby PW, Chao C et al.: Irradiation in carcinoma of the vulva: factors affecting outcome. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1998; 42: 335–344.
 • 13. Cunningham MJ, Goyer RP, Gibbons SK et al.: Primary radiation, cisplatin, and 5-fluorouracil for advanced squamous carcinoma of the vulva. Gynecol Oncol 1997; 66: 258–261.
 • 14. Berek JS, Heaps JM, Fu YS et al.: Concurrent cisplatin and 5-fluorouracil chemotherapy and radiation therapy for advancedstage squamous carcinoma of the vulva. Gynecol Oncol 1991; 42: 197–201.
 • 15. Koh WJ, Wallace HJ 3rd, Greer BE et al.: Combined radiotherapy and chemotherapy in the management of local-regionally advanced vulvar cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1993; 26: 809–816.
 • 16. Tamura N, Aoki Y, Fujita K et al.: Stage IVa squamous cell carcinoma of the vulva managed with primary chemoradiation. Int J Clin Oncol 2005; 10: 148–151.
 • 17. Gerszten K, Selvaraj RN, Kelley J et al.: Preoperative chemoradiation for locally advanced carcinoma of the vulva. Gynecol Oncol 2005; 99: 640–644.
 • 18. Wahlen SA, Slater JD, Wagner RJ et al.: Concurrent radiation therapy and chemotherapy in the treatment of primary squamous cell carcinoma of the vulva. Cancer 1995; 75: 2289–2294.
 • 19. Moore DH, Thomas GM, Montana GS et al.: Preoperative chemoradiation for advanced vulvar cancer: a phase II study of the Gynecologic Oncology Group. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1998; 42: 79–85.
 • 20. Russell AH, Mesic JB, Scudder SA et al.: Synchronous radiation and cytotoxic chemotherapy for locally advanced or recurrent squamous cancer of the vulva. Gynecol Oncol 1992; 47: 14–20.
 • 21. Gaffney DK, Du Bois A, Narayan K et al.: Patterns of care for radiotherapy in vulvar cancer: a Gynecologic Cancer Intergroup study. Int J Gynecol Cancer 2009; 19: 163–167.
 • 22. Shylasree TS, Bryant A, Howells RE: Chemoradiation for advanced primary vulval cancer. Cochrane Database Syst Rev 2011; (4): CD003752.
 • 23. Woelber L, Trillsch F, Kock L et al.: Management of patients with vulvar cancer: a perspective review according to tumour stage. Ther Adv Med Oncol 2013; 5: 183–192.
 • 24. Beriwal S, Shukla G, Shinde A et al.: Preoperative intensity modulated radiation therapy and chemotherapy for locally advanced vulvar carcinoma: analysis of pattern of relapse. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2013; 85: 1269–1274.
 • 25. Gaudineau A, Weitbruch D, Quetin P et al.: Neoadjuvant chemoradiotherapy followed by surgery in locally advanced squamous cell carcinoma of the vulva. Oncol Lett 2012; 4: 719–722.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6c886296-61a8-40a8-8f1f-163b3915211c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.