PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2007 | 7 | 1 | 40-44
Article title

Analiza kwalifikacji chorych z chorobą Parkinsona do leczenia operacyjnego

Content
Title variants
EN
Analysis of qualification of patients with Parkinson’s disease for surgical treatment
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Background and objective: Pharmacotherapy of Parkinson’s disease not always enables controlling the symptoms. As the results there is growing interest in stereotactic surgery, which is permanent (after ablation) or temporary (after stimulator implantation) inhibition of too exhibited structures of extrapyramidal system due to development of the disease. The aim of this paper was the analysis of the causes of disqualification from surgical treatment of patients with Parkinson’s disease, who were directed to Neurosurgical Department of Milinatary Clinical Hospital in Bydgoszcz. Recommendations for an operation were verified during the diagnostic stay of the patients in the Department of Neurology. Material and methods: From January 2003 to December 2004, 86 patients (59 male and 27 female), from the age of 29 to 81, were admitted to Department of Neurology in order to be qualified for surgical treatment. The qualification criteria included: 1. Diagnosis of idiopathic Parkinson’s disease. 2. At least 5 years since the onset of symptoms. 3. Good responsiveness to levodopa. 4. Exclusion of severe dementia and depression (MMSE and MADRS). 5. Good results of neuroimaging (MRI/CT). 6. Optimal pharmacological therapy before surgery. Results: 45 patients were disqualified from surgical treatment (52%). The most common reason for disqualification was deficient pharmacological therapy before surgery and significantly increased depression – the same number of 19 patients (42%) in both groups. In 16 patients (35.5%), the diagnosis of idiopathic Parkinson’s disease was not confirmed. In 28% (13 patients) the reason for disqualification was dementia. Nine patients (20%) did not qualify since they been ill for less than 5 years. Conclusions: The decisions to send patients to hospital for surgery were often made even though the pharmacological therapy was incomplete. A doctor should never get pressurized by patients, but always clearly present acceptable recommendations for surgical treatment, its advantages and disadvantages.
PL
Wstęp i cel pracy: Leczenie farmakologiczne choroby Parkinsona nie zawsze pozwala osiągnąć kontrolę objawów. Stąd zainteresowanie zabiegami stereotaktycznymi polegającymi na trwałym (w wyniku ablacji) lub czasowym (po wszczepieniu stymulatora) zahamowaniu nadmiernie odhamowanych przez proces chorobowy struktur układu pozapiramidowego. Celem pracy była analiza przyczyn wykluczenia z leczenia operacyjnego chorych kierowanych do Kliniki Neurochirurgii 10. WSKzP w Bydgoszczy. Wskazania do zabiegu były weryfikowane w czasie pobytu diagnostycznego pacjentów w Klinice Neurologii. Materiał i metody: Od stycznia 2003 do grudnia 2004 roku w Klinice Neurologii hospitalizowano w celu kwalifikacji do leczenia operacyjnego 86 chorych (59 mężczyzn i 27 kobiet) w wieku od 29 do 81 lat. Kwalifikację opierano na następujących kryteriach: 1. Rozpoznanie idiopatycznej choroby Parkinsona. 2. Czas trwania choroby powyżej 5 lat. 3. Dobra odpowiedź na leczenie preparatami lewodopy. 4. Wykluczenie otępienia i depresji (MMSE i MADRS). 5. Brak znaczących odchyleń w badaniu neuroobrazowym (MR/TK). 6. Wykorzystanie możliwości leczenia zachowawczego. Wyniki: Z leczenia operacyjnego wyłączono 45 pacjentów (52%). Najczęstszymi przyczynami wykluczenia z leczenia było niewykorzystanie możliwości leczenia zachowawczego i znacznie nasilona depresja - odpowiednio po 19 chorych (42%). U 16 chorych (35.5%) nie potwierdzono rozpoznania idiopatycznej choroby Parkinsona. W 28% (13 pacjentów) przyczyną dyskwalifikacji było otępienie. Dziewięciu chorych (20%) chorowało krócej niż 5 lat. Wnioski: Decyzję o skierowaniu pacjenta na zabieg operacyjny podejmowano często mimo możliwości leczenia zachowawczego. Lekarz prowadzący nie powinien ulegać presji chorego, lecz jednoznacznie przedstawić wskazania do leczenia operacyjnego, jego zalety i ograniczenia.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
1
Pages
40-44
Physical description
Contributors
 • Klinika Neurologii, 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-915 Bydgoszcz, tel.: 052 378 70 87
author
 • Klinika Neurologii 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Zdzisław Maciejek
References
 • 1. Ziv I., Melamed E.: Role of apoptosis in the pathogenesis of Parkinson’s disease: a novel therapeutic opportunity? Mov. Disord. 1998; 6: 865-870.
 • 2. Chapuis S., Ouchchane L., Metz O. i wsp.: Impact of the motor complications of Parkinson’s disease on the quality of life. Mov. Disord 2005; 2: 224-230.
 • 3. Goetz Ch.G., Poewe W., Rascol O. iwsp.: Evidence-based medical review update: Pharmacological and surgical treatments of Parkinson’s disease: 2001-2004. Mov. Disord. 2005; 5: 523-539.
 • 4. Olanow S.W, Watts R.L., Koller WC.: An algorithm <decision tree) for the management of Parkinson’s disease <2001): Treatment Guidelines. Neurology 2001; 56 <supl. 5): 1-88.
 • 5. Laitinen L.V: Pallidotomy for Parkinson’s disease. Neurosurg. Clin. N. Am. 1995; 6: 105-112.
 • 6. Jankovic J., Rajput A.H., McDermott M.P. i wsp.: The evolution of diagnosis in early Parkinson’s disease - Parkinson Group Study. Arch. Neurol. 2000; 57: 369-372.
 • 7. Vitek J.L., Bakay RA, Freeman A. i wsp.: Randomized trial of pallidotomy versus medical therapy for Parkinson’s disease. Ann. Neurol. 2003; 53: 558-569.
 • 8. Ząbek M.: Operacyjne leczenie choroby Parkinsona. W: Friedman A. [red.]: Choroba Parkinsona: mechanizmy, rozpoznawanie, leczenie. Czelej, Lublin 2005.
 • 9. Ostergaard K., Sunde N., Dupont E.: Effects of bilateral stimulation of the subthalamic nucleus in patients with severe Parkinson’s disease and motor fluctuations. Mov. Disord. 2002; 17: 693-700.
 • 10. Friedman A., Harat M., Opala G. i wsp.: Konsensus w zakresie wskazań do leczenia operacyjnego choroby Parkinsona. Neurol. Neurochir. Pol. 2003; 37 <supl. 5): 11-17.
 • 11. Jankovic J.: Surgery for Parkinson’s disease and other movement disorders. Arch. Neurol. 2001; 58: 1970-1972.
 • 12. Hughes A.J., Danile S.E., Kilford L. i wsp.: Accuracy of clinical diagnosis of idiopathic Parkinson’s disease: a cli-nico-pathologigal study of 100 cases. J. Neurol. Neuro-surg. Psychiatry 1992; 55: 181-184.
 • 13. D’Costa D.F., Sheehan L.J., Philips PA. i wsp.: Levodopa test in Parkinson’s disease. Age Agening 1995; 24: 210-212.
 • 14. Kazumata K., Antonini A., Dhawan V i wsp.: Preoperative indicators of clinical outcome following stereotaxic pallidotomy. Neurology 1997; 49: 1083-1090.
 • 15. Parkinson Study Group: A randomized placebo-controlled trial of rasagiline in levodopa-treated patients with Parkinson’s disease and motor fluctuations: the PRESTO study. Arch. Neurol. 2005; 62: 241-248.
 • 16. Rascol O., Brooks D.J., Melamed E. i wsp.: Rasagiline as an adjunct to levodopa in patients with Parkinson’s disease and motor fluctuations (LARGO, Lasting effects in Adjunct therapy with Rasagiline Given Once daily study): a randomized, double-blind, parallel-group trial. Lancet 2005; 365: 947-954.
 • 17. Lieberman A., Olanow C.W, Sethi K. i wsp.: A multicenter trial of ropinirole as adjunct treatment for Parkinson’s disease. Ropinirole Study Group. Neurology 1998; 51: 1057-1062.
 • 18. Snow B.J., Macdonald L., McAuley D. i wsp.: The effects of amantadine on levodopa-induced dyskinesias in Parkinson’s disease: a double-blind, placebo-controlled study. Clin. Neuropharmacol. 2000; 23: 82-85.
 • 19. Sławek J., Derejko M.: Depresja i otępienie - najczęstsze pozaruchowe objawy choroby Parkinsona. Neurol. Neurochir. Pol. 2003; 37 (supl. 5): 103-115.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6c45874e-58a5-496c-b62b-ddca4c07fd78
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.