PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 15 | 63 | 398-409
Article title

The role of ultrasound and nuclear medicine methods in the preoperative diagnostics of primary hyperparathyroidism

Content
Title variants
PL
Rola badania ultrasonograficznego i metod medycyny nuklearnej w przedoperacyjnej diagnostyce pierwotnej nadczynności przytarczyc
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Primary hyperparathyroidism (PH) represents one of the most common endocrine diseases. In most cases, the disorder is caused by parathyroid adenomas. Bilateral neck exploration has been a widely used treatment method for adenomas since the 20’s of the twentieth century. In the last decade, however, it has been increasingly replaced by a minimally invasive surgical treatment. Smaller extent, shorter duration and lower complication rate of such a procedure are emphasized. Its efficacy depends on a precise location of parathyroid tissue during the preoperative imaging. Scintigraphy and ultrasound play a major role in the diagnostic algorithms. The efficacy of both methods has been repeatedly verified and compared. The still-current guidelines of the European Association of Nuclear Medicine (2009) emphasize the complementary role of scintigraphy and ultrasonography in the preoperative diagnostics in patients with primary hyperparathyroidism. At the same time, attempts are made to improve both these techniques by implementing new study protocols or innovative technologies. Publications have emerged in the recent years in the field of ultrasonography, whose authors pointed out the usefulness of elastography and contrast media. Nuclear medicine studies, on the other hand, focus mainly on the assessment of new radiotracers used in the positron emission tomography (PET). The aim of this article is to present, based on literature data, the possibilities of ultrasound and scintigraphy in the preoperative diagnostics in patients with primary hyperparathyroidism. Furthermore, the main directions in the development of imaging techniques in PH patients were evaluated.
PL
Pierwotna nadczynność przytarczyc jest jednym z najczęstszych schorzeń układu endokrynnego. Przyczyną większości przypadków tej choroby są gruczolaki przytarczyc. Od lat dwudziestych XX wieku powszechnie stosowaną metodą ich leczenia jest obustronna eksploracja szyi. W ostatniej dekadzie zastępowana jest ona jednak coraz częściej przez operacje wykonywane metodą mało inwazyjną. Podkreśla się mniejszą rozległość, krótszy czas trwania oraz niższy odsetek powikłań takiej procedury. Jej skuteczność uwarunkowana jest precyzyjną lokalizacją tkanki przytarczyc w przedoperacyjnych badaniach obrazowych. Główną rolę w algorytmach diagnostycznych odgrywają scyntygrafia i badanie ultrasonograficzne. Skuteczność obu metod była wielokrotnie weryfikowana oraz porównywana. Wciąż aktualne wytyczne Europejskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej z 2009 roku podkreślają komplementarną rolę scyntygrafii i badania ultrasonograficznego w przedoperacyjnej diagnostyce pacjentów z pierwotną nadczynnością przytarczyc. Jednocześnie podejmowane są próby udoskonalenia obu metod, poprzez zastosowanie nowych protokołów badań lub wykorzystanie innowacyjnych technologii. W dziedzinie ultrasonografii w ostatnich latach pojawiły się publikacje, których autorzy zwracali uwagę na przydatność elastografii oraz środków kontrastowych. Natomiast prace z zakresu medycyny nuklearnej koncentrują się głównie na ocenie nowych radioznaczników stosowanych w pozytonowej tomografii emisyjnej. Celem tego artykułu jest przedstawienie, na podstawie danych z literatury, możliwości badania ultrasonograficznego i scyntygrafii w przedoperacyjnej diagnostyce pacjentów z pierwotną nadczynnością przytarczyc. Dodatkowo analizowano główne kierunki rozwoju metod obrazowania chorych z opisywanym schorzeniem.
Discipline
Year
Volume
15
Issue
63
Pages
398-409
Physical description
Contributors
 • Department of Diagnostic Imaging, Mazovian Bródno Hospital, Warsaw, Poland
author
 • Department of Diagnostic Imaging, Mazovian Bródno Hospital, Warsaw, Poland
 • Department of Diagnostic Imaging, Mazovian Bródno Hospital, Warsaw, Poland. Department of Nuclear Medicine, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
References
 • Hindié E, Zanotti-Fregonara P, Tabarin A, Rubello D, Morelec I, Wagner T et al.: The role of radionuclide imaging in the surgical management of primary hyperparathyroidism. J Nucl Med 2015; 56: 737–744.
 • Yeh MW, Ituarte PH, Zhou HC, Nishimoto S, Liu IL, Harari A et al.: Incidence and prevalence of primary hyperparathyroidism in a racially mixed population. J Clin Endocrinol Metab 2013; 98: 1122–1129.
 • al Zahrani A, Levine MA: Primary hyperparathyroidism. Lancet 1997; 349: 1233–1238.
 • Bilezikian JP: Primary Hyperparathyroidism. Updated 2012, Feb 28. Available from: www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK278923/.
 • Bilezikian JP, Brandi ML, Eastell R, Shonni JS, Udelsman R, Marcocci C et al.: Guidelines for the management of asymptomatic primary hyperparathyroidism: summary statement from the fourth international workshop. J Clin Endocrinol Metab 2014; 99: 3561–3569.
 • Mandl F: [Therapeutic attempt of osteitis fibrosa generalisata by excision of an epithelial-corpuscle tumors]. Wien Klin Wochenschr 1925; 195: 1343–1344.
 • Minisola S, Cipriani C, Diacinti D, Tartaglia F, Scillitani A, Pepe J et al.: Imaging of the parathyroid glands in primary hyperparathyroidism. Eur J Endocrinol 2015. DOI: 10.1530/EJE-15-0565 [Epub Ahead of print].
 • Hindié E, Ugur Ö, Fuster D, O’Doherty M, Grassetto G, Ureña P et al.: 2009 EANM parathyroid guidelines. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2009; 36: 1201–1216.
 • Westerdahl J, Bergenfelz A: Unilateral versus bilateral neck exploration for primary hyperparathyroidism: five-year follow-up of a randomized controlled trial. Ann Surg 2007; 246: 976–981.
 • Rumack CM, Wilson SR, Charboneau JW, Levine D: Diagnostic Ultrasound, 4th edition. Elsevier Mosby, Philadelphia 2011.
 • American Institute of Ultrasound in Medicine; American College of Radiology; Society for Pediatric Radiology; Society of Radiologists in Ultrasound: AIUM practice guideline for the performance of a thyroid and parathyroid ultrasound examination. J Ultrasound Med 2013; 32: 1319–1329.
 • Ziessman HA, O’Malley JP, Thrall JH, Fahey FH (eds.): Nuclear Medicine: The Requisites, 4th edition. Elsevier Saunders, Philadelphia 2014.
 • Reading CC, Charboneau JW, James EM, Karsell PR, Purnell DC, Grant CS et al.: High-resolution parathyroid sonography. AJR Am J Roentgenol 1982; 139: 539–546.
 • Acar T, Ozbek SS, Ertan Y, Kavukcu G, Tuncyurek M, Icoz RG et al.: Variable sonographic spectrum of parathyroid adenoma with a novel ultrasound finding: dual concentric echo sign. Med Ultrason 2015; 17: 139–146.
 • Haber RS, Kim CK, Inabnet WB: Ultrasonography for preoperative localization of enlarged parathyroid glands in primary hyperparathyroidism: comparison with 99mtechnetium sestamibi scintigraphy. Clin Endocrinol (Oxf) 2002; 57: 241–249.
 • Miller DL, Doppman JL, Shawker TH, Krudy AG, Norton JA, Vucich JJ et al.: Localization of parathyroid adenomas in patients who have undergone surgery. Part I: Noninvasive imaging methods. Radiology 1987; 162: 133–137.
 • McIntyre RC Jr, Eisenach JH, Pearlman NW, Ridgeway CE, Liechty RD: Intrathyroidal parathyroid glands can be a cause of failed cervical exploration for hyperparathyroidism. Am J Surg 1997; 174: 750–754.
 • Goodman P, Politz D, Lopez J, Norman J: Intrathyroid parathyroid adenoma: incidence and location – the case against thyroid lobectomy. Otolaryngol Head Neck Surg 2011; 144: 867–871.
 • Owens CL, Rekhtman N, Sokoll L, Ali SZ: Parathyroid hormone assay in fine-needle aspirate is useful in differentiating inadvertently sampled parathyroid tissue from thyroid lesions. Diagn Cytopathol 2008; 36: 227–231.
 • Lane MJ, Desser TS, Weigel RJ, Jeffrey RB: Use of color and power Doppler sonography to identify feeding arteries associated with parathyroid adenomas. AJR Am J Roentgenol 1998; 171: 819–823.
 • Keane DF, Roberts G, Smith R, Martin J, Peacey S, Bem C et al.: Planar parathyroid localization scintigraphy: a comparison of subtraction and 1-, 2- and 3-h washout protocols. Nucl Med Commun 2013; 34: 582–589.
 • Wei WJ, Shen CT, Song HJ, Qiu ZL, Luo QY: Comparison of SPET/CT, SPET and planar imaging using 99mTc-MIBI as independent techniques to support minimally invasive parathyroidectomy in primary hyperparathyroidism: a meta-analysis. Hell J Nucl Med 2015; 18: 127–135.
 • Spanu A, Falchi A, Manca A, Marongiu P, Cossu A, Pisu N et al.: The usefulness of neck pinhole SPECT as a complementary tool to planar scintigraphy in primary and secondary hyperparathyroidism. J Nucl Med 2004; 45: 40–48.
 • Carlier T, Oudoux A, Mirallié E, Seret A, Daumy I, Leux C et al.: 99mTc-MIBI pinhole SPECT in primary hyperparathyroidism: comparison with conventional SPECT, planar scintigraphy and ultrasonography. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2008; 35: 637–643.
 • Roy M, Mazeh H, Chen H, Sippel RS: Incidence and localization of ectopic parathyroid adenomas in previously unexplored patients. World J Surg 2013; 37: 102–106.
 • Saaristo RA, Salmi JJ, Kööbi T, Turjanmaa V, Sand JA, Nordback IH: Intraoperative localization of parathyroid glands with gamma counter probe in primary hyperparathyroidism: a prospective study. J Am Coll Surg 2002; 195: 19–22.
 • Norman JG: Minimally invasive radioguided parathyroidectomy: an endocrine surgeon’s perspective. J Nucl Med 1998; 39: 15N, 24N.
 • Casara D, Rubello D, Piotto A, Pelizzo MR: 99mTc-MIBI radio-guided minimally invasive parathyroid surgery planned on the basis of a preoperative combined 99mTc-pertechnetate/99mTc-MIBI and ultrasound imaging protocol. Eur J Nucl Med 2000; 27: 1300–1304.
 • de Feo ML, Colagrande S, Biagini C, Tonarelli A, Bisi G, Vaggelli L et al.: Parathyroid glands: combination of 99mTc-MIBI scintigraphy and US for demonstration of parathyroid glands and nodules. Radiology 2000; 214: 393–402.
 • Ozkaya M, Elboga U, Sahin E, Kalender E, Korkmaz H, Demir HD et al.: Evaluation of conventional imaging techniques on preoperative localization in primary hyperparathyroidism. Bosn J Basic Med Sci 2015; 15: 61–66.
 • Patel CN, Salahudeen HM, Lansdown M, Scarsbrook AF: Clinical utility of ultrasound and 99mTc sestamibi SPECT/CT for preoperative localization of parathyroid adenoma in patients with primary hyperparathyroidism. Clin Radiol 2010; 65: 278–287.
 • Bluemel C, Kirchner P, Kajdi GW, Werner RA, Herrmann K: Localization of parathyroid adenoma with real-time ultrasound: freehand SPECT fusion. Clin Nucl Med 2015 [Epub ahead of print].
 • Michaud L, Burgess A, Huchet V, Lefèvre M, Tassart M, Ohnona J et al.: Is 18F-fluorocholine-positron emission tomography/computerized tomography a new imaging tool for detecting hyperfunctioning parathyroid glands in primary or secondary hyperparathyroidism? J Clin Endocrinol Metab 2014; 99: 4531–4536.
 • Lezaic L, Rep S, Sever MJ, Kocjan T, Hocevar M, Fettich J: 18F-fluorocholine PET/CT for localization of hyperfunctioning parathyroid tissue in primary hyperparathyroidism : a pilot study. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2014; 41: 2083–2089.
 • Hayakawa N, Nakamoto Y, Kurihara K, Yasoda A, Kanamoto N, Miura M et al.: A comparison between 11C-methionine PET/CT and MIBI SPECT/CT for localization of parathyroid adenomas/hyperplasia. Nucl Med Commun 2015; 36: 53–59.
 • Traub-Weidinger T, Mayerhoefer ME, Koperek O, Mitterhauser M, Duan H, Karanikas G et al.: 11C-methionine PET/CT imaging of 99mTc-MIBISPECT/CT-negative patients with primary hyperparathyroidism and previous neck surgery. J Clin Endocrinol Metab 2014; 99: 4199–4205.
 • Herrmann K, Takei T, Kanegae K, Shiga T, Buck AK, Altomonte J et al.: Clinical value and limitations of 11C-methionine PET for detection and localization of suspected parathyroid adenomas. Mol Imaging Biol 2009; 11: 356–363.
 • Ünlütürk U, Erdoğan MF, Demir Ö, Çulha C, Güllü S, Başkal N: The role of ultrasound elastography in preoperative localization of parathyroid lesions: a new assisting method to preoperative parathyroid ultrasonography. Clin Endocrinol (Oxf) 2012; 76: 492–498.
 • Agha A, Hornung M, Schlitt HJ, Stroszczynski C, Jung EM: The role of contrast-enhancend ultrasonography (CEUS) in comparison with 99mTechnetium-sestamibi scintigraphy for localization diagnostic of primary hyperparathyroidism. Clin Hemorheol Microcirc 2014; 58: 515–520.
 • 40. Kovatcheva R, Vlahov J, Stoinov J, Lacoste F, Ortuno C, Zaletel K: US-guided high-intensity focused ultrasound as a promising non-invasive method for treatment of primary hyperparathyroidism. Eur Radiol 2014; 24: 2052–2058.
 • Day KM, Elsayed M, Beland MD, Monchik JM: The utility of 4-dimensional computed tomography for preoperative localization of primary hyperparathyroidism in patients not localized by sestamibi or ultrasonography. Surgery 2015; 157: 534–539.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6c4415a2-bb2d-4814-b5f8-dbf3554710a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.