PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 14 | 1 | 37-42
Article title

Ból psychiczny a występowanie myśli i tendencji samobójczych

Content
Title variants
EN
Psychological pain and the occurrence of suicidal thoughts and tendencies
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Different ways of understanding the psychological pain, its causes and ways to measure this variable were described in the presented article. Special attention was paid to Edwin Shneidman’s concept, in which the psychological pain along with cognitive constriction in which death is seen as the only source of interruption of suffering, is the basic source of suicidal thoughts and behaviours. According to Shneidman’s concept, the source of pain lies in the frustration over important needs and without satisfying them man is not able to function. The most popular tools for the study of psychological pain were listed. The studies which show the relation between the psychological pain and suicidal tendencies and personality variables were overviewed. Most of them indicate that psychological pain has stronger relations with the occurrence of suicidal thoughts and attempts than the feeling of hopelessness and levels of depression. It was also shown that the most important factors contributing to suicidal attempts (namely feelings of hopelessness, depression and psychological pain) are highly correlated, but at the same time they retain their autonomy. In some studies, it was also found out that psychological pain plays a causal role in suicidal tendencies and that the change in suicidal thoughts is determined by changes in the level of psychological pain. The article also includes demands for further research on the psychological pain. It was pointed out that the research on psychological pain covered the period of the last decade, so it is something new. It is advisable to conduct research on psychological pain relations with other (than suicidal tendencies) self-destructive behaviours, such as, for example, psychoactive substance abuse and the factors that protect against suffering from it. It is also worth to explore the relationship between the experience of physical and psychological pain and suicidal tendencies.
PL
W artykule omówiono ujęcia bólu psychicznego i jego przyczyny oraz sposoby pomiaru tej zmiennej. Szczególną uwagę zwrócono na koncepcję Edwina Shneidmana. Według niej ból psychiczny – wraz z poznawczym zawężeniem, w którym śmierć jawi się jako jedyny sposób na przerwanie cierpienia – to podstawowe źródło myśli i zachowań samobójczych. Zgodnie z ujęciem Shneidmana źródło bólu tkwi we frustracji ważnych potrzeb. Bez ich zaspokojenia człowiek nie jest w stanie funkcjonować. W tekście wymieniono najpopularniejsze narzędzia do badania bólu psychicznego i dokonano przeglądu prac wskazujących na jego związki z myślami i zachowaniami samobójczymi. W badaniach wykazano, że najważniejsze czynniki zaangażowane w podejmowanie zachowań samobójczych, tj. poczucie beznadziejności, depresja i ból psychiczny, są ze sobą silnie skorelowane, ale jednocześnie zachowują odrębność. Okazało się również, iż ból psychiczny odgrywa przyczynową rolę w powstawaniu skłonności samobójczych, a zmiana w myślach samobójczych jest wyznaczana przez zmiany poziomu bólu psychicznego. W artykule zawarto też postulaty dotyczące dalszych kierunków badań nad bólem psychicznym. Zwrócono uwagę, że rozważania nad nim przypadają na ostatnią dekadę, są więc czymś nowym. Wskazane jest prowadzenie badań nad związkami bólu psychicznego z innymi niż tendencje samobójcze zachowaniami autodestrukcyjnymi, np. z nadużywaniem substancji psychoaktywnych, oraz nad czynnikami chroniącymi przed cierpieniem z powodu tego bólu. Warte poznania wydają się ponadto relacje między odczuwaniem bólu fizycznego i psychicznego a tendencjami suicydalnymi.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
1
Pages
37-42
Physical description
Contributors
 • Zakład Psychologii Zdrowia, Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki, ul. Smugowa 10/12, 91-433 Łódź, tel.: 605 346 935.
 • Zakład Psychologii Zdrowia, Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki
References
 • 1. WHO: World Health Organization suicide Prevention (SUPRE) 2010. Adres: www.who.int/mental_health/preven-tion/suicide/suicideprevent/en.
 • 2. Arsenault-Lapierre G., Kim C., Turecki G.: Psychiatric diagnoses in 3275 suicides: a meta-analysis. BMC Psychiatry 2004; 4: 37-47.
 • 3. Pużyński S.W.: Samobójstwa i depresje. W: Holyst B., Staniaszek M., Binczycka-Anholcer M. (red.): Samobójstwo. Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Warszawa 2002: 39-61.
 • 4. Pawlak J., Hauser J.: Czynniki związane z ryzykiem samobójstwa u osób z zaburzeniami nastroju. Now. Lek. 2007; 76: 430-435.
 • 5. Shneidman E.S.: Suicide as psychache. J. Nerv. Ment. Dis. 1993; 181: 145-147.
 • 6. Mee S., Bunney BG., Reist C. i wsp.: Psychological pain: a review of evidence. J. Psychiatr. Res. 2006; 40: 680-690.
 • 7. Tossani E.: The concept of mental pain. Psychother. Psycho-som. 2013; 82: 67-73.
 • 8. Shneidman E.S.: The Suicidal Mind. Oxford University Press, New York 1996.
 • 9. Shneidman E.S.: What do suicides have in common? Summary of the psychological approach. W: Bongar B. (red.): Suicide: Guidelines for Assessment, Management, and Treatment. Oxford University Press, New York 1992: 3-15.
 • 10. Shneidman E.S.: A possible classification of suicidal acts based on Murray’s need system. Suicide Life Threat. Behav. 1980; 10: 175-181.
 • 11. Baumeister R.F.: Suicide as escape from self. Psychol. Rev. 1990; 97: 90-113.
 • 12. O’Connor R.C.: Suicidal behavior as a cry of pain: test of a psychological model. Arch. Suicide Res. 2003; 7: 297-308.
 • 13. Shneidman E.S.: Perturbation and lethality. A psychological approach to assessment and intervention. W: Jacobs D.G. (red.): The Harvard Medical School Guide to Suicide Assessment and Intervention. Jossey-Bass, San Francisco 1999: 83-97.
 • 14. Shneidman E.S.: Anodyne psychotherapy for suicide: a psychological view of suicide. Clin. Neuropsych. 2005; 2: 7-12.
 • 15. Mee S., Bunney B.G., Bunney W.E. i wsp.: Assessment of psychological pain in major depressive episodes. J. Psychiatr. Res. 2011; 45: 1504-1510.
 • 16. Orbach I., Mikulincer M., Gilboa-Schechtman E., Sirota P.: Mental pain and its relationship to suicidality and life meaning. Suicide Life Threat. Behav. 2003; 33: 231-241.
 • 17. Orbach I., Mikulincer M., Sirota P., Gilboa-Schechtman E.: Mental pain: a multidimensional operationalization and definition. Suicide Life Threat. Behav. 2003; 33: 219-230.
 • 18. Shneidman E.S.: The psychological pain assessment scale. Suicide Life Threat. Behav. 1999; 29: 287-294.
 • 19. Holden R., Mehta K., Cunningham E.J., McLeod L.D.: Development and preliminary validation of a scale of psych-ache. Can. J. Behav. Sci. 2001; 33: 224-232.
 • 20. Berlim M.T., Mattevi B.S., Pavanello D.P. i wsp.: Psychache and suicidality in adult mood disordered outpatients in Brazil. Suicide Life Threat. Behav. 2003; 33: 242-248.
 • 21. Pompili M., Lester D., Leenaars A.A. i wsp.: Psychache and suicide: a preliminary investigation. Suicide Life Threat. Behav. 2008; 38: 116-121.
 • 22. Lester D.: Psychache, depression, and personality. Psychol. Rep. 2000; 87: 940.
 • 23. DeLisle M.M., Holden R.R.: Differentiating between depression, hopelessness, and psychache in university undergraduates. Meas. Eval. Couns. Dev. 2009; 42: 46-63.
 • 24. Pereira E.J., Kroner D.G., Holden R.R., Flamenbaum R.: Testing Shneidman’s model of suicidality in incarcerated offenders and in undergraduates. Pers. Indiv. Differ. 2010; 49: 912-917.
 • 25. Patterson A.A., Holden R.R.: Psychache and suicide ideation among men who are homeless: a test of Shneidman’s model. Suicide Life Threat. Behav. 2012; 42: 147-156.
 • 26. Troister T., Holden R.R.: Factorial differentiation among depression, hopelessness, and psychache in statistically predicting suicidality. Meas. Eval. Couns. Dev. 2013; 46: 50-63.
 • 27. Troister T., Holden R.: Comparing psychache, depression, and hopelessness in their associations with suicidality: a test of Shneidman’s theory of suicide. Pers. Indiv. Differ. 2010; 49: 689-693.
 • 28. Flamenbaum R.: Testing Shneidman’s Theory of Suicide: Psychache as a Prospective Predictor of Suicidality and Comparison with Hopelessness. Queen’s University, Kingston 2009.
 • 29. Troister T., Holden R.: A two-year prospective study of psych-ache and its relationship to suicidality among high-risk undergraduates. J. Clin. Psychol. 2012; 68: 1019-1027.
 • 30. Olié S., Guillaume I., Jaussent P. i wsp.: Higher psychological pain during a major depressive episode may be a factor of vulnerability to suicidal ideation and act. J. Affect. Disord. 2010; 120: 226-230.
 • 31. Levi Y., Horesh N., Fischel T. i wsp.: Mental pain and its communication in medically serious suicide attempts: an “impossible situation”. J. Affect. Disord. 2008; 111: 244-250.
 • 32. Meerwijk E.L., Ford J.M., Weiss S.J.: Brain regions associated with psychological pain: implications for a neural network and its relationship to physical pain. Brain Imaging Behav. 2013; 7: 1-14.
 • 33. Soumani A., Damigos D., Oulis P. i wsp.: Mental pain and suicide risk: application of the Greek version of the Mental Pain and the Tolerance of Mental Pain scale. Psychiatrike 2011; 22: 330-340.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6c2bbc72-3386-45b4-a0d3-9555fd652745
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.