PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 6 | 4 | 287-290, 297
Article title

Zaburzenia oddychania u noworodków urodzonych „blisko terminu”

Content
Title variants
EN
Respiratory disorders in the near term newborns
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The survival rate and quality of life in extremely low birth weight infants remains one of the main challenges of modern neonatology. Therefore preterm children born after 32 weeks of gestational age, are a relatively minor medical problem in comparison to newborns with low and extremely low birth weight. However, current literature frequently underlines medical problems in more mature newborns, born after 34 weeks of gestational age and before 37 weeks of gestational age, so called near term infants or late preterm neonates. The loss of the unique intra-amniotic environment combined with major differences in the adaptation to extra-uterine life in infants born prematurely leads to specific clinical conditions. This is mainly caused by the fact that the adaptation period in late preterm infants is significantly longer than in term infants. Recently the percentage of late preterm neonates in the population of live born children has increased (7.3% according to the latest US data). In our study, which was carried out in years 2008-2009 in Department of Neonatology and Neonatal Intensive Care Warsaw Medical University, we included 725 neonates. These infants have a higher risk of transient tachypnea of neonates, respiratory distress syndrome, persistent pulmonary hypertension of the neonate, and jaundice. The percentage of late preterm infants reached 11.37% in our study. Respiratory distress syndrome (24.55%) and jaundice (71.72%) are among most frequently diagnosed diseases.
PL
Wzrost przeżywalności i poprawa jakości życia noworodków z ekstremalnie małą masą ciała stanowi najważniejsze wyzwanie neonatologii. Dzieci urodzone po 32. tygodniu ciąży wydają się w tym świetle mniejszym problem. Doniesienia z piśmiennictwa coraz częściej zwracają uwagę na problemy podgrupy bardziej dojrzałych wcześniaków, urodzonych po 34., a przed 37. tygodniem ciąży, nazywanych noworodkami urodzonymi „blisko terminu” porodu lub „późnymi wcześniakami”. W ostatnich latach odsetek urodzeń takich dzieci wzrasta. W latach 90. w USA wynosił on 7,3%. Utrata środowiska wewnątrzmacicznego i okres adaptacji do życia pozamacicznego przebiega inaczej u noworodków donoszonych i przedwcześnie urodzonych. U tych pierwszych jest on krótkotrwały i mimo zmian dokonujących się w wielu narządach nie manifestuje się klinicznie. U noworodków urodzonych przedwcześnie okres adaptacji trwa znacznie dłużej i charakteryzuje się określonymi objawami klinicznymi. U tych dzieci częściej niż u noworodków donoszonych występują zaburzenia oddychania, takie jak: przejściowe przyspieszenie oddechów, zespół zaburzeń oddychania czy przetrwałe nadciśnienie płucne. W opublikowanych w 2010 roku naszych badaniach dotyczących 6375 noworodków urodzonych w latach 2008-2009 w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka szczegółowej analizie poddano 725 noworodków urodzonych między 34. i 37. tygodniem ciąży. Odsetek późnych wcześniaków był wysoki i wyniósł 11,37%. Najczęstszym powikłaniem okresu adaptacyjnego w tej grupie dzieci była żółtaczka patologiczna, która wystąpiła w 71,72% przypadków, a najpoważniejszym – zaburzenia oddychania zdiagnozowane u 24,55% dzieci.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
4
Pages
287-290, 297
Physical description
Contributors
 • Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
References
 • 1. Wang M.L., Dover D.J., Fleming M.P. i wsp.: Clinical outcomes of near-term infants. Pediatrics 2004; 114: 372-376.
 • 2. Engle WA., Tomashek KM., Wallman C.; Committee on Fetus and Newborn, American Academy of Pediatrics: “Late-preterm” infants: a population at risk. Pediatrics 2007; 120: 1390-1401.
 • 3. Pulver L.S., Guest-Warnick G., Stoddard G.J. i wsp.: Weight for gestational age affects the mortality of late preterm infants. Pediatrics 2009; 123: 1072-1077.
 • 4. Escobar G.J., Clark R.H., Greene J.D.: Short-term outcomes of infants born at 35 and 36 weeks gestation: we need to ask more questions. Semin. Perinatol. 2006; 30: 28-33.
 • 5. Tołłoczko J., Kornacka M.K, Sonczyk A., Zapała Ł.: Late preterm neonates - a significant neonatal problem? Ginekol. Pol. 2010; 81: 693-698.
 • 6. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego: cięcie cesarskie. Ginekol. Pol. 2008; 79: 378-384.
 • 7. Troszyński M., Niemiec T, Wilczyńska A.: Ocena funkcjonowania selektywnej trójstopniowej opieki perinatalnej na podstawie analizy umieralności okołoporodowej wczesnej i cięć cesarskich w 2008 roku. Ginekol. Pol. 2009; 80: 670-677.
 • 8. Davidoff M.J., Dias T, Damus K i wsp.: Changes in the gestational age distribution among U.S. singleton births: impact on rates of late preterm birth, 1992-2002. Semin. Perinatol. 2006; 30: 8-15.
 • 9. De Luca R., Boulvain M., Irion O. i wsp.: Incidence of early neonatal mortality and morbidity after late-preterm and term cesarean delivery. Pediatrics 2009; 123: 1064-1071.
 • 10. Reddy U.M., Chia-Wen K., Tonse N.K i wsp.: Delivery indications at late-preterm gestations and infant mortality rates in the United States. Pediatrics 2009; 124: 234-240.
 • 11. Guidelines for Perinatal Care. Wyd. 5, American College of Obstetricians and Gynecology, Keraneysville (WV) 2002: 148.
 • 12. Raju T.N., Higgins R.D., Stark A.R., Leveno K.J.: Optimizing care and outcome for late-preterm (near-term) infants: a summary of the workshop sponsored by the National Institute of Child Health and Human Development. Pediatrics 2006; 118: 1207-1214.
 • 13. Santos I.S., Matijasevich A., Silveira M.F. i wsp.: Associated factors and consequences of late preterm births: results from the 2004 Pelotas birth cohort. Paediatr. Perinat. Epidemiol. 2008; 22: 350-359.
 • 14. McIntire D.D., Leveno K.J.: Neonatal mortality and morbidity rates in late preterm births compared with births at term. Obstet. Gynecol. 2008; 111: 35-41.
 • 15. Mercer J.S., Skovgaard R.L.: Neonatal transitional physiology: a new paradigm. J. Perinat. Neonatal Nurs. 2002; 15: 56-75.
 • 16. Bland R.D., Carlton D.P., Jain L.: Lung fluid balance during development and in neonatal lung disease. W: Bancalari E. (red.): The Newborn Lung. Saunders, New York 2008: 141-165.
 • 17. Jost A., Policard A.: Contribution experimentale a l’etude du developpement prenatal du poumon chez le lapin. Arch. Anat. Microsc. Morphol. Exp. 1948; 37: 323-332.
 • 18. Developmental physiology: a tribute to the influence of Alfred Jost. Biol. Neonate 1989; 55: 321-389.
 • 19. Dudell G.G., Jain L.: Hypoxic respiratory failure in the late preterm infant. Clin. Perinatol. 2006; 33: 803-830.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6c1e9e0b-2572-4112-ab99-565293baaa4f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.