PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 9 | 4 | 374–378
Article title

Rożnorodność manifestacji klinicznych zakażeń Mycoplasma pneumoniae. Obserwacje kliniczne

Content
Title variants
EN
Variety of clinical manifestations of Mycoplasma pneumoniae infection. Case report
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zakażenie Mycoplasma pneumoniae stanowi złożony problem kliniczny. Jego najczęstszą manifestacją jest tzw. Atypowe zapalenie płuc, charakteryzujące się łagodnym przebiegiem, umiarkowanie podwyższoną temperaturą ciała oraz obecnością niewielkich zmian osłuchowych nad polami płucnymi. Nasilenie objawów zależne jest od wieku pacjenta. U starszych dzieci choroba może przebiegać pod postacią śródmiąższowego lub płatowego zapalenia płuc, czasem z zapaleniem opłucnej, a stany gorączkowe mogą osiągać wyższe wartości. Wspólnym i najbardziej charakterystycznym objawem zakażenia jest suchy, męczący kaszel, utrzymujący się od 4 do 6 tygodni. Poza układem oddechowym zakażenie M. pneumoniae może manifestować się objawami z niemal każdego narządu ludzkiego organizmu. Obserwuje się powikłania neurologiczne, sercowo-naczyniowe, ze strony przewodu pokarmowego, kostno-stawowe i skórne. Mnogość manifestacji klinicznych wynika z faktu, że obok bezpośredniego uszkadzania komórek nabłonkowych bakteria ma zdolność do stymulowania procesów autoimmunologicznych i prozakrzepowych. Diagnostyka zakażenia opiera się głównie na metodach serologicznych. W leczeniu stosuje się makrolidy, a czas trwania terapii wynosi minimum 2 tygodnie. W artykule przedstawiliśmy dwa przypadki zakażenia M. pneumoniae, znacznie różniące się przebiegiem klinicznym. U pierwszego pacjenta główną manifestacją zakażenia było zapalenie płuc, które długo przebiegało z wysoką gorączką, zapaleniem opłucnej oraz obecnością licznych zmian osłuchowych nad polami płucnymi. Dodatkowo występowały objawy ze strony przewodu pokarmowego pod postacią wymiotów i intensywnych bólów brzucha. Z kolei u drugiego pacjenta w przebiegu świeżego zakażenia M. Pneumoniae i w obecności innych czynników ryzyka doszło do rozwoju masywnej zakrzepicy żył głębokich.
EN
Mycoplasma pneumoniae infection is a complex clinical problem. Atypical pneumonia with mild course, moderately elevated body temperature and presence of small auscultatory changes of the lung fields are its most common manifestation. Moreover, the severity of the symptoms is related to the age of patient. In the group of older children, disease may occur as interstitial or lobar pneumonia, less often as a pleurisy. Additionally fever can show higher values. Dry cough that lasts for 4 to 6 weeks is common and the most characteristic symptom of pneumonia caused by M. pneumoniae. Beyond the respiratory system, M. pneumoniae infection can manifest symptoms on almost every organ of the human body. For this reason neurological, cardiovascular, digestive, osteoarticular and skin complications are observed. The bacteria’s feature which results multitude of clinical manifestation is that despite of direct damaging of epithetical cell, has ability to stimulate autoimmune and prothrombotic processes. Diagnosis of infection is mainly based on serological methods. Treatment options include macrolides and therapy lasts at least 2 weeks. This article presents two cases of M. pneumoniae infection which are greatly different in their clinical course. In the first case the main manifestation of infection was pneumonia, which proceeded with a high fever, pleurisy, and the presence of many auscultatory changes of the lung fields. Additionally in this case were observed the symptoms of the gastrointestinal system in the form of vomiting and intense abdominal pain. On the other hand, the second case showed development of massive of deep vein thrombosis next to fresh M. pneumoniae infection and other risk factors.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
4
Pages
374–378
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
References
 • 1. Powell D.: Mycoplasma pneumoniae. W: Kliegman R. (red.): Nelson Textbook of Pediatrics. Saunders, Philadelphia 2011: 1029–1032.
 • 2. Samir S.: Mycoplasma pneumoniae. W: Long S. (red.): Principles and Practice of Pediatric Infectious Diseases. Saunders, Philadelphia 2012: 993–997.
 • 3. Waites K.B., Talkington D.F.: Mycoplasma pneumoniae and its role as a human pathogen. Clin. Microbiol. Rev. 2004; 17: 697–728.
 • 4. Walker B.: Chlamydial, rickettsial, and mycoplasmal infections. W: McPherson R., Pincus M. (red.): Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. Saunders, Philadelphia 2011: 1076–1077.
 • 5. Abramowicz M., Kruszewski J.: Mikoplazmozy. Alergia 2003; 1: 31–34.
 • 6. Narita M.: Pathogenesis of neurologic manifestations of Mycoplasma pneumoniae infection. Pediatr. Neurol. 2009; 41: 159–166.
 • 7. Daxboeck F., Khanakah G., Bauer C. i wsp.: Detection of Mycoplasma pneumoniae in serum specimens from patients with mycoplasma pneumonia by PCR. Int. J. Med. Microbiol. 2005; 295: 279–285. Erratum in: Int. J. Med. Microbiol. 2006; 296: 55.
 • 8. Youn Y.S., Lee K.Y., Hwang J.Y. i wsp.: Difference of clinical features in childhood Mycoplasma pneumoniae pneumonia. BMC Pediatr. 2010; 10: 1–6.
 • 9. Esposito S., Blasi F., Bosis S. i wsp.: Aetiology of acute pharyngitis: the role of atypical bacteria. J. Med. Microbiol. 2004; 53: 645–651.
 • 10. Cherry J., Ching N.: Mycoplasma and ureaplasma infections. W: Feigin R.D., Cherry D.J. (red.): Textbook of Pediatric Infectious Diseases. Saunders, Pennsylvania 2004: 2516–2547.
 • 11. Yiş U., Kurul S.H., Cakmakçi H., Dirik E.: Mycoplasma pneumoniae: nervous system complications in childhood and review of the literature. Eur. J. Pediatr. 2008; 167: 973–978.
 • 12. Tsiodras S., Kelesidis I., Kelesidis T. i wsp.: Central nervous system manifestations of Mycoplasma pneumoniae infections. J. Infect. 2005; 51: 343–354.
 • 13. Bitnun A., Ford-Jones E., Blaser S., Richardson S.: Mycoplasma pneumoniae encephalitis. Semin. Pediatr. Infect. Dis. 2003; 14: 96–107.
 • 14. Tsiodras S., Kelesidis T., Kelesidis I. i wsp.: Mycoplasma pneumoniae- associated myelitis: a comprehensive review. Eur. J. Neurol. 2006; 13: 112–124.
 • 15. Sinha S., Prasad K.N., Jain D. i wsp.: Preceding infections and anti-ganglioside antibodies in patients with Guillain-Barré syndrome: a single centre prospective case-control study. Clin. Microbiol. Infect. 2007; 13: 334–337.
 • 16. Moskal M.J.: Mycoplasmal infections. Pulmonary and extrapulmonary manifestations. Postgrad. Med. 1987; 82: 104–109, 112.
 • 17. Cosentini R., Tarsia P., Blasi F. i wsp.: Community-acquired pneumonia: role of atypical organisms. Monaldi Arch. Chest Dis. 2001; 56: 527–534.
 • 18. Nelson C.T.: Mycoplasma and Chlamydia pneumonia in pediatrics. Semin. Respir. Infect. 2002; 17: 10–14.
 • 19. Karyński M.: Diagnostyka zakażeń wywołanych przez drobnoustroje atypowe – Mycoplasma pneumoniae i Chlamydia pneumoniae u dzieci. Klin. Pediatr. 2003; 11: 308–312.
 • 20. Fumarola D.: Intravascular coagulation and Mycoplasma pneumoniae infection. Pediatr. Infect. Dis. J. 1997; 16: 1012–1013.
 • 21. Joo C.U., Kim J.S., Han Y.M.: Mycoplasma pneumoniae induced popliteal artery thrombosis treated with urokinase. Postgrad. Med. J. 2001; 77: 723–724.
 • 22. Kim G.H., Seo W.H., Je B.K., Eun S.H.: Mycoplasma pneumoniae associated stroke in a 3-year-old girl. Korean J. Pediatr. 2013; 56: 411–415.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6c16861b-a38c-4d5b-a872-f23431b221f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.