PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 8 | 4 | 273-284
Article title

Sposoby zapobiegania niepłodności u chorych leczonych z powodu nowotworów

Content
Title variants
EN
Preservation of fertility in oncologic patients
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Significant progress in oncology over the past years resulted in a noticeable improvement of mean survival rates of patients treated for malignant tumors. Particularly rewarding is the treatment of tumors in the pediatric and juvenile age group. A sizeable proportion of patients subjected to oncologic treatment, i.e. chemotherapy, radiotherapy and surgery, experience a limited procreative potential as a sequel of administered therapy. Among chemotherapeutics, some of the most toxic compounds are alkylating agents, e.g. cyclophosphamide, chlorambucil, melphalan and procarbazine. Severity of negative effects of cytostatics on the patients’ fertility depends largely on administered dose and patient’s age at the time of treatment. In the case of radiotherapy, severity of limitation of procreative potential correlates with total absorbed dose of radiation, irradiated body area and, as in the case of chemotherapy, on the patient’s age. Induced iatrogenic infertility is a tremendous problem for survivors, adversely affecting their quality of life. Apart of inherited genetic syndromes, no evidence is available suggesting that oncologic treatment instituted in the past in the parents might increase the risk of cancer or congenital malformations in their offspring. Thanks to the development of novel procreation-enhancing techniques, several options are currently available enabling preservation of procreative potential of oncologic patients. Prior to institution of antitumor therapy, persons who wish to preserve fertility should be offered cryopreservation of embryos, oocytes, sperm or of a sample of gonadal tissue, transposition of ovaries or hormonal suppression of oogenesis and spermatogenesis. Implementation of these techniques should provide young people with a chance to raise their own children.
PL
Dzięki znacznemu postępowi w dziedzinie onkologii w ciągu kilku lat istotnie wzrósł średni czas przeżycia pacjentów leczonych z powodu nowotworów złośliwych, a szczególnie duże powodzenie odnotowuje się w leczeniu nowotworów wieku dziecięcego i młodzieńczego. Niemała liczba młodych osób przechodzących w przeszłości leczenie onkologiczne, w postaci chemioterapii, radioterapii, leczenia chirurgicznego, ma ograniczone możliwości prokreacyjne ze względu na zastosowaną terapię. Wśród chemioterapeutyków do najbardziej toksycznych substancji należą związki alkilujące, tj. cyklofosfamid, chlorambucyl, melfalan i prokarbazyna, przy czym stopień negatywnego oddziaływania cytostatyków na płodność pacjentów zależy w dużej mierze od zastosowanej dawki leku oraz wieku chorego. W przypadku radioterapii ograniczenie zdolności prokreacyjnych związane jest z całkowitą pochłoniętą dawką promieniowania, z polem napromieniania oraz, podobnie jak w przypadku chemioterapii, z wiekiem pacjenta. Wyindukowana jatrogennie bezpłodność stanowi olbrzymi problem dla ozdrowieńców, znacząco obniża ich jakość życia. Poza dziedzicznymi zespołami genetycznymi nie ma dowodów na to, że zastosowana w przeszłości u rodziców terapia przeciwnowotworowa zwiększa ryzyko raka albo wad wrodzonych u potomstwa. Dzięki rozwojowi technik wspomaganego rozrodu istnieje obecnie wiele metod pozwalających zachować zdolności rozrodcze u pacjentów onkologicznych. Przed rozpoczęciem terapii przeciwnowotworowej u osób pragnących zachować płodność należy zaproponować zamrożenie zarodków, oocytów, nasienia, fragmentu tkanki gonadalnej, transpozycję jajników lub hormonalną supresję oogenezy i spermatogenezy. Stosując ww. techniki, daje się tym młodym ludziom szansę na uzyskanie własnego potomstwa.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
4
Pages
273-284
Physical description
Contributors
 • Klinika Perinatologii i Chorób Kobiecych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-535 Poznań.
 • Klinika Onkologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
References
 • 1. Ries L.A.G., Melbert D., Krapcho M. i wsp.: SEER Cancer Statistics Review, 1975-2005. National Cancer Institute, Bethesda 2008.
 • 2. Jemal A., Murray T., Ward E. i wsp.: Cancer statistics, 2005. CA Cancer J. Clin. 2005; 55: 10-30.
 • 3. Bryne J., Fears T.R., Gail M.H. i wsp.: early menopause in long-term survivors of cancer during adolescence. Am. J. Obstet. Gynecol. 1992; 166: 788-793.
 • 4. Sklar C.A., Mertens A.C., Mitby P. i wsp.: Premature menopause in survivors of childhood cancer: a report from the childhood cancer survivor study. J. Natl Cancer Inst. 2006; 98: 890-896.
 • 5. Collichio F., Angello R., Stalzer J. i wsp.: Pregnancy after breast cancer: from psychological issues through conception. Oncology (Williston Park) 1998; 12: 759-765.
 • 6. Bienes J., Oleske D.M., Cobleigh M.A.: Ovarian function in premenopausal women treated with adjuvant chemotherapy for breast cancer. J. Clin. Oncol. 1996; 14: 1718-1729.
 • 7. Azem F., Amit A., Merimsky O., Lessing J.B.: Successful transfer of frozen-thawed embryos obtained after subtotal colectomy for colorectal cancer and before fluorouracil-ba-sed chemotherapy. Gynecol. Oncol. 2004; 93: 263-265.
 • 8. Baker T.G.: A quantitative and cytological study of germ cells in human ovaries. Proc. R. Soc. Lond. B. Biol. Sci. 1963; 158: 417-433.
 • 9. Koyama H., Wada T., Nishizawa Y. i wsp.: Cyclophosphamide induced ovarian failure and its therapeutic significance in patients with breast cancer. Cancer 1977; 39: 1403-1409.
 • 10. Wallace WH.B., Thomson A.B., Saran F., Kelsey T.W: Predicting age of ovarian failure following radiation to a field that includes the ovaries. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2005; 62: 738-744.
 • 11. Thibaud E., Ramirez M., Brauner R. i wsp.: Preservation of ovarian function by ovarian transposition performed before pelvic irradiation during childhood. J. Pediatr. 1992; 121: 880-884.
 • 12. Sarafoglou K., Boulad F., Gillio A., Sklar C.: Gonadal function after bone marrow transplantation for acute leukemia during childhood. J. Pediatr. 1997; 130: 210-216.
 • 13. Green D.M., Sklar C.A., Boice J.D. Jr i wsp.: Ovarian failure and reproductive outcomes after childhood cancer treatment: results from the Childhood Cancer Survivor Study. J. Clin. Oncol. 2009; 27: 2374-2381.
 • 14. Stillman R.J., Schinfeld J.S., Schiff I. i wsp.: Ovarian failure in long-term survivors of childhood malignancy. Am. J. Obstet. Gynecol. 1981; 139: 62-66.
 • 15. Centola G.M., Keller J.W, Henzler M. i wsp.: effect of low-do-se testicular irradiation on sperm count and fertility in patients with testicular seminoma. J. Androl. 1994; 15: 608-613.
 • 16. Yada-Hashimoto N., Yamamoto T., Kamiura S. i wsp.: Metastatic ovarian tumors: a review of 64 cases. Gynecol. Oncol. 2003; 89: 314-317.
 • 17. Klock S.C., Zhang J.X., Kazer R.R.: Fertility preservation for female cancer patients: early clinical experience. Fertil. Steril. 2010; 94: 149-153.
 • 18. Silber S.J., DeRosa M., Pineda J. i wsp.: A series of monozygotic twins discordant for ovarian failure: ovary transplantation (cortical versus microvascular) and cryopreservation. Hum. Reprod. 2008; 23: 1531-1537.
 • 19. Silber S.J., Lenahan K.M., Levine D.J. i wsp.: Ovarian transplantation between monozygotic twins discordant for premature ovarian failure. N. Engl. J. Med. 2005; 353: 58-63.
 • 20. Arav A., Revel A., Nathan Y. i wsp.: Oocyte recovery, embryo development and ovarian function after cryopreservation and transplantation of whole sheep ovary. Hum. Reprod. 2005; 20: 3554-3559.
 • 21. Candy C.J., Wood M.J., Whittingham D.G.: Restoration of a normal reproductive lifespan after grafting of cryoprese-rved mouse ovaries. Hum. Reprod. 2000; 15: 1300-1304.
 • 22. Saito K., Suzuki K., Iwasaki A. i wsp.: Sperm cryopreserva-tion before cancer chemotherapy helps in the emotional battle against cancer. Cancer 2005; 104: 521-524.
 • 23. Brennemann W, Brensing K.A., Leipner N. i wsp.: Attempted protection of spermatogenesis from irradiation in patients with seminoma by D-Tryptophan-6 luteinizing hormone releasing hormone. Clin. Investing. 1994; 72: 838-842.
 • 24. Thomson A.B., Anderson R.A., Irvine D.S. i wsp.: Investigation of suppression of the hypothalamic-pituitary-gonadal axis to restore spermatogenesis in azoospermic men treated for childhood cancer. Hum. Reprod. 2002; 17: 1715-1723.
 • 25. Blumenfeld Z.: How to preserve fertility in young women exposed to chemotherapy? The role of GnRH agonist cotreatment in addition to cryopreservation of embrya, oocytes, or ovaries. Oncologist 2007; 12: 1044-1054.
 • 26. Blumenfeld Z., Eckman A.: Preservation of fertility and ovarian function and minimization of chemotherapy-induced gonadotoxicity in young women by GnRH-a. J. Natl Cancer Inst. Monogr. 2005; 34: 40-43.
 • 27. Blumenfeld Z., Avivi I., Eckman A. i wsp.: Gonadotropin-releasing hormone agonist decreases chemotherapy induced gonadotoxicity and premature ovarian failure in young female patients with Hodgkin lymphoma. Fertil. Steril. 2008; 89: 166-173.
 • 28. Castelo-Branco C., Nomdedeu B., Camus A. i wsp.: Use of gonadotropin-releasing hormone agonists in patients with Hodgkin’s disease for preservation of ovarian function and reduction of gonadotoxicity related to chemotherapy. Fertil. Steril. 2007; 87: 702-705.
 • 29. Waxman J.H., Ahmed R., Smith D. i wsp.: Failure to preserve fertility in patients with Hodgkin’s disease. Cancer Che-mother. Pharmacol. 1987; 19: 159-162.
 • 30. Lee S.J., Schover L.R., Partridge A.H. i wsp.: American Society of Clinical Oncology recommendations on fertility preservation in cancer patients. J. Clin. Oncol. 2006; 24: 2917-2931.
 • 31.Howell S.J., Shalet S.M.: Spermatogenesis after cancer treatment: demage and recovery. J. Natl Cancer Inst. Monogr. 2005; 34: 12-17.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6c0416de-2fc6-48c4-92d6-a3c659b1c115
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.