PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 15 | 3 | 66-71
Article title

Ocena jodurii u studentek wydziału farmaceutycznego

Content
Title variants
EN
The assessment of ioduria among students of the Faculty of Pharmacy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Cel pracy obejmował oznaczanie stężenia jodu
w moczu wśród studentek Wydziału Farmaceutycznego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Materiał i metody: Badane kobiety wypełniły anonimową
ankietę. Miała ona pomóc w określeniu czynników,
które mogą mieć wpływ na gospodarkę jodową
ustroju. Wartość jodurii poniżej 100 μg/l świadczy
o niedoborze jodu w organizmie. Badaniem objęto 101
studentek, u których przy użyciu metody PAMM określano
stężenie jodu w porannej próbce moczu.
Wyniki: Średnia wartość jodurii wynosiła
103,50565,71 μg/l. 49,5% studentek miało prawidłowe
stężenie jodu w moczu, natomiast pozostałe wykazywały
niedostateczną podaż tego pierwiastka z dietą.
7,9% studentek miało ciężki niedobór jodu w moczu
(*20 μg/l), 16,8% posiadało jodurię w granicach 20–
50 μg/l, natomiast niewielki niedobór tego pierwiastka
w moczu (50–100 μg/l) występował u 25,8% badanych.
EN
The aim of the study was to examine iodine concentration
in urine among the students of the Faculty
of Pharmacy Medical University of Silesia in Katowice.
Materials and Methods: Females filled anonymous
questionnaire. It helped identify factors which may
affect the iodine concentration. The study included 101
students. Morning urine samples was measured with
PAMM method.
Results: The average iodine concentration was
103,50565,71 μg/l. 49,5% of students had physiological
concentration of iodine in urine. 7,9% students
showed severe iodine deficiency (*20 μg/l), 16,8% had
iodine concentration 20–50 μg/l, while a slight deficiency
of this element in urine (50–100 μg/l) occurred
in 25,8% of respondents.
Keywords
Contributors
 • Studentka V roku Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Zakład Diagnostyki Izotopowej i Radiofarmaceutyków Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Zakład Diagnostyki Izotopowej i Radiofarmaceutyków Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Zakład Diagnostyki Izotopowej i Radiofarmaceutyków Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Szybiński Z.: Sytuacja profilaktyki jodowej w Polsce świetle ostatnich rekomendacji WHO dotyczących ograniczenia spożycia soli. Pediatric Endocrinol. Diabetol. Metabolism 2009; 15, 2: 103-107.
 • 2. Ziemlański Ś.: Normy żywienia człowieka fizjologiczne podstawy. PZWL, Warszawa 2001: 413-423.
 • 3. Dembińska-Kieć A., Naskalski J.W.: Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Podręcznik dla studentów medycyny. Elsevier Urban & Partner; Warszawa 2010: 807, 895-896.
 • 4. Stoś K., Szponar L., Głowala A.: Ocena jakości jodowania soli kuchennej w świetle profilaktyki niedoboru jodu w Polsce. Żyw. Człow. Metab. 2007; XXXIV, 3/4: 1238-1243.
 • 5. Szybiński Z., Jarosz M., Hubalewska-Dydejczyk K. i wsp.: Profilaktyka jodowa a ograniczenie spożycia soli – wyzwanie XXI wieku. Endokrynol. Pol. 2010; 61 (1): 135-140.
 • 6. Seidler T., Szczuko M.: Ocena sposobu żywienia studentów Akademii Rolniczej w Szczecinie w 2006 roku. Roczn. PZH 2009; 60 (1): 59-69.
 • 7. Kurzeja E., Kochańska-Dziurowicz A.: Modyfikacja metody PAMM oraz jej zastosowanie do oznaczania stężenia jodu w moczu. Diag. Lab. 2002; 38 (1): 93-100.
 • 8. Kucharczyk M.: Ocena jodurii u studentek Wydziału Farmaceutycznego. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Praca magisterska 2012.
 • 9. Dostępne na: <http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/ zal_penjodu_19042010.pdf>
 • 10. Stefańska E., Ostrowska L., Sajewicz J.: Ocena sposobu żywienia studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku o zróżnicowanym stopniu odżywienia. Roczn. PZH 2011; 62, 2: 187-192.
 • 11. Zagrodzki P., Ochab E., Bartyzel M. i wsp.: Efektywność profilaktyki jodowej w Krakowie na przykładzie trzech grup wiekowych kobiet-badania pilotowe cz. I Stężenie jodu w moczu. Bromat. Chem. Toksykol. 2008; XLI, 3: 323-327.
 • 12. Kochańska-Dziurowicz A.A.: Ocena zmian jodurii u dzieci w okresie ostatniego 10-lecia na podstawie badań własnych. Medycyna Środowiskowa 2009; 12 (2): 35-41.
 • 13. Alissa E.M., Al Shali K., Ferns G.A.: Iodine deficiency among hypothyroid patients living in Jeddah. Biol. Trace Elem. Res., 2009; 130: 193-203.
 • 14. Herbaty J., Braverman L.E., Kurzer M.S. at all.: Seaweed and soy: companion foods in Asian cusine and their effects on thyroid function in American women. Med. Food, 2007; 10 (1): 90-100.
 • 15. Mędrela-Kuder E.: Ocena stylu życia studentów Fizjoterapii i Edukacji Techniczno-Informatycznej na podstawie żywienia i aktywności fizycznej. Roczn. PZH 2011; 62, 3: 315-318.
 • 16. Vanderpump M. P. J., Lazarus J.H., Smyth P.P. at all.: Iodine status of UK schoolgirls: a cross-sectional survey. The Lancet 2011; 377: 2007-2012.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6bdc280a-6137-461b-b198-b0df59bf048c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.