PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 15 | 3 | 66-71
Article title

Ocena jodurii u studentek wydziału farmaceutycznego

Content
Title variants
EN
The assessment of ioduria among students of the Faculty of Pharmacy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the study was to examine iodine concentration
in urine among the students of the Faculty
of Pharmacy Medical University of Silesia in Katowice.
Materials and Methods: Females filled anonymous
questionnaire. It helped identify factors which may
affect the iodine concentration. The study included 101
students. Morning urine samples was measured with
PAMM method.
Results: The average iodine concentration was
103,50565,71 μg/l. 49,5% of students had physiological
concentration of iodine in urine. 7,9% students
showed severe iodine deficiency (*20 μg/l), 16,8% had
iodine concentration 20–50 μg/l, while a slight deficiency
of this element in urine (50–100 μg/l) occurred
in 25,8% of respondents.
PL
Cel pracy obejmował oznaczanie stężenia jodu
w moczu wśród studentek Wydziału Farmaceutycznego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Materiał i metody: Badane kobiety wypełniły anonimową
ankietę. Miała ona pomóc w określeniu czynników,
które mogą mieć wpływ na gospodarkę jodową
ustroju. Wartość jodurii poniżej 100 μg/l świadczy
o niedoborze jodu w organizmie. Badaniem objęto 101
studentek, u których przy użyciu metody PAMM określano
stężenie jodu w porannej próbce moczu.
Wyniki: Średnia wartość jodurii wynosiła
103,50565,71 μg/l. 49,5% studentek miało prawidłowe
stężenie jodu w moczu, natomiast pozostałe wykazywały
niedostateczną podaż tego pierwiastka z dietą.
7,9% studentek miało ciężki niedobór jodu w moczu
(*20 μg/l), 16,8% posiadało jodurię w granicach 20–
50 μg/l, natomiast niewielki niedobór tego pierwiastka
w moczu (50–100 μg/l) występował u 25,8% badanych.
Keywords
Publisher

Year
Volume
15
Issue
3
Pages
66-71
Physical description
Contributors
 • Studentka V roku Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Zakład Diagnostyki Izotopowej i Radiofarmaceutyków Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Zakład Diagnostyki Izotopowej i Radiofarmaceutyków Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, izotop@sum.edu.pl
 • Zakład Diagnostyki Izotopowej i Radiofarmaceutyków Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Szybiński Z.: Sytuacja profilaktyki jodowej w Polsce świetle ostatnich rekomendacji WHO dotyczących ograniczenia spożycia soli. Pediatric Endocrinol. Diabetol. Metabolism 2009; 15, 2: 103-107.
 • 2. Ziemlański Ś.: Normy żywienia człowieka fizjologiczne podstawy. PZWL, Warszawa 2001: 413-423.
 • 3. Dembińska-Kieć A., Naskalski J.W.: Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Podręcznik dla studentów medycyny. Elsevier Urban & Partner; Warszawa 2010: 807, 895-896.
 • 4. Stoś K., Szponar L., Głowala A.: Ocena jakości jodowania soli kuchennej w świetle profilaktyki niedoboru jodu w Polsce. Żyw. Człow. Metab. 2007; XXXIV, 3/4: 1238-1243.
 • 5. Szybiński Z., Jarosz M., Hubalewska-Dydejczyk K. i wsp.: Profilaktyka jodowa a ograniczenie spożycia soli – wyzwanie XXI wieku. Endokrynol. Pol. 2010; 61 (1): 135-140.
 • 6. Seidler T., Szczuko M.: Ocena sposobu żywienia studentów Akademii Rolniczej w Szczecinie w 2006 roku. Roczn. PZH 2009; 60 (1): 59-69.
 • 7. Kurzeja E., Kochańska-Dziurowicz A.: Modyfikacja metody PAMM oraz jej zastosowanie do oznaczania stężenia jodu w moczu. Diag. Lab. 2002; 38 (1): 93-100.
 • 8. Kucharczyk M.: Ocena jodurii u studentek Wydziału Farmaceutycznego. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Praca magisterska 2012.
 • 9. Dostępne na: <http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/ zal_penjodu_19042010.pdf>
 • 10. Stefańska E., Ostrowska L., Sajewicz J.: Ocena sposobu żywienia studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku o zróżnicowanym stopniu odżywienia. Roczn. PZH 2011; 62, 2: 187-192.
 • 11. Zagrodzki P., Ochab E., Bartyzel M. i wsp.: Efektywność profilaktyki jodowej w Krakowie na przykładzie trzech grup wiekowych kobiet-badania pilotowe cz. I Stężenie jodu w moczu. Bromat. Chem. Toksykol. 2008; XLI, 3: 323-327.
 • 12. Kochańska-Dziurowicz A.A.: Ocena zmian jodurii u dzieci w okresie ostatniego 10-lecia na podstawie badań własnych. Medycyna Środowiskowa 2009; 12 (2): 35-41.
 • 13. Alissa E.M., Al Shali K., Ferns G.A.: Iodine deficiency among hypothyroid patients living in Jeddah. Biol. Trace Elem. Res., 2009; 130: 193-203.
 • 14. Herbaty J., Braverman L.E., Kurzer M.S. at all.: Seaweed and soy: companion foods in Asian cusine and their effects on thyroid function in American women. Med. Food, 2007; 10 (1): 90-100.
 • 15. Mędrela-Kuder E.: Ocena stylu życia studentów Fizjoterapii i Edukacji Techniczno-Informatycznej na podstawie żywienia i aktywności fizycznej. Roczn. PZH 2011; 62, 3: 315-318.
 • 16. Vanderpump M. P. J., Lazarus J.H., Smyth P.P. at all.: Iodine status of UK schoolgirls: a cross-sectional survey. The Lancet 2011; 377: 2007-2012.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6bdc280a-6137-461b-b198-b0df59bf048c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.