PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 14 | 4 | 376-380
Article title

Severe atopic dermatitis in children: therapeutic dilemmas

Content
Title variants
PL
Atopowe zapalenie skóry o ciężkim przebiegu u dzieci: dylematy terapeutyczne
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Atopic dermatitis is the most common skin disorder diagnosed in early childhood. Some children do not experience a relief of symptoms as they get older, and severe atopic dermatitis may develop, with manifestations including widespread skin lesions and unremitting itching. The disease is both physically and emotionally disabling, and significantly compromises the patient’s quality of life. Indications to intensify therapy include resistance to topical treatment and multidrug resistance. However, in many cases non-adherence to the treatment regimen, including inadequate skin care techniques, contribute to the development of severe or refractory atopic dermatitis. Persistent eczematous lesions may be a result of exacerbating environmental factors, secondary infection, and hypersensitivity reactions to topical treatments or other allergens. Wet-wrap treatment with topical corticosteroids, narrow-band UVB phototherapy and systemic immunosuppressive drugs, such as cyclosporine A, methotrexate, mycophenolate mofetil and azathioprine, are recommended for the treatment of severe atopic dermatitis in children. However, there are no evidence-based guidelines for using these agents. Systemic corticosteroids should be avoided, but they can be used for a short period of time for the immediate relief of acute flares before introducing other therapies. Patients need a holistic approach including education and modern biopsychosocial techniques. Paediatric studies are currently under way to test the safety and tolerability of dupilumab which was approved by the US Food and Drug Administration in 2017 for the treatment of adults with moderate-to-severe atopic dermatitis.
PL
Atopowe zapalenie skóry jest najczęstszym schorzeniem skóry rozpoznawanym we wczesnym dzieciństwie. U części dzieci objawy nie łagodnieją w miarę dorastania, lecz rozwija się atopowe zapalenie skóry o ciężkim przebiegu z uogólnionymi zmianami skórnymi, uporczywym świądem; choroba przyczynia się do cierpienia fizycznego i psychicznego, znacząco pogarszając jakość życia. Sygnałem do intensyfikacji terapii powinna być oporność na leczenie zewnętrzne i wielolekowość. Jednak w wielu przypadkach przyczyną ciężkiego i opornego na terapię atopowego zapalenia skóry jest niedostosowanie się do zaleceń terapeutycznych (non-adherence), w tym nieprawidłowa pielęgnacja skóry. Uporczywość zmian wypryskowych może być także skutkiem narażenia na środowiskowe czynniki drażniące, wtórnej infekcji, reakcji nadwrażliwości na leki zewnętrzne czy inne alergeny. W ciężkim atopowym zapaleniu skóry u dzieci zaleca się stosowanie mokrych opatrunków z kortykosteroidami miejscowymi, fototerapii światłem wąskopasmowym UVB, ogólnoustrojowych leków immunosupresyjnych, takich jak cyklosporyna A, metotreksat, mykofenolan mofetylu i azatiopryna. Brak jest wytycznych opartych na dowodach naukowych dotyczących leczenia tymi lekami. Należy unikać kortykosteroidów ogólnych, ale można zastosować krótkotrwałą terapię w celu szybkiego opanowania dużych zaostrzeń przed wdrożeniem innych form leczenia. Pacjenci wymagają podejścia holistycznego, obejmującego edukację i stosowanie nowoczesnych technik biopsychospołecznych. W populacji pediatrycznej obecnie prowadzone są badania kliniczne oceniające bezpieczeństwo i tolerancję dupilumabu, leku biologicznego zaaprobowanego w 2017 roku przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków w leczeniu umiarkowanego i ciężkiego atopowego zapalenia skóry u dorosłych.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
4
Pages
376-380
Physical description
Contributors
 • Department of Dermatology, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 • Paediatric Dermatology Outpatient Clinic, I-d Med s.c., Bielsko-Biała, Poland
References
 • Brunner PM, Leung DYM, Guttman-Yassky E: Immunologic, microbial, and epithelial interactions in atopic dermatitis. Ann Allergy Asthma Immunol 2018; 120: 34–41.
 • Roduit C, Frei R, Depner M et al.; and the PASTURE study group: Phenotypes of atopic dermatitis depending on the timing of onset and progression in childhood. JAMA Pediatr 2017; 171: 655–662.
 • Nygaard U, Vestergaard C, Deleuran M: Emerging treatment options in atopic dermatitis: systemic therapies. Dermatology 2017; 233: 344–357.
 • Bożek A, Reich A: Metody oceny nasilenia atopowego zapalenia skóry. Przegl Dermatol 2016; 103: 479–485.
 • Nowicki R, Trzeciak M, Wilkowska A et al.: Atopic dermatitis: current treatment guidelines. Statement of the experts of the Dermatological Section, Polish Society of Allergology, and the Allergology Section, Polish Society of Dermatology. Postepy Dermatol Alergol 2015; 32: 239–249.
 • Sidbury R, Davis DM, Cohen DE et al.; American Academy of Dermatology: Guidelines of care for the management of atopic dermatitis: section 3. Management and treatment with phototherapy and systemic agents. J Am Acad Dermatol 2014; 71: 327–349.
 • Eichenfield LF, Ahluwalia J, Waldman A et al.: Current guidelines for the evaluation and management of atopic dermatitis: a comparison of the Joint Task Force Practice Parameter and American Academy of Dermatology guidelines. J Allergy Clin Immunol 2017; 139: S49–S57.
 • Wollenberg A, Oranje A, Deleuran M et al.; European Task Force on Atopic Dermatitis/EADV Eczema Task Force: ETFAD/EADV Eczema Task Force 2015 position paper on diagnosis and treatment of atopic dermatitis in adult and paediatric patients. J Eur Acad Dermatol Venereol 2016; 30: 729–747.
 • Sokolova A, Smith SD: Factors contributing to poor treatment outcomes in childhood atopic dermatitis. Australas J Dermatol 2015; 56: 252–257.
 • Blauvelt A, de Bruin-Weller M, Gooderham M et al.: Long-term management of moderate-to-severe atopic dermatitis with dupilumab and concomitant topical corticosteroids (LIBERTY AD CHRONOS): a 1-year, randomised, double-blinded, placebocontrolled, phase 3 trial. Lancet 2017; 389: 2287–2303.
 • Liang Y, Tian J, Shen CP et al.: Therapeutic patient education in children with moderate to severe atopic dermatitis: a multicenter randomized controlled trial in China. Pediatr Dermatol 2018; 35: 70–75.
 • Campos ALB, Araújo FM, Santos MALD et al.: Impact of atopic dermatitis on the quality of life of pediatric patients and their guardians. Rev Paul Pediatr 2017; 35: 5–10.
 • Klinnert MD, Booster G, Copeland M et al.: Role of behavioral health in management of pediatric atopic dermatitis. Ann Allergy Asthma Immunol 2018; 120: 42–48.e8.
 • Patel D, Levoska M, Shwayder T: Managing sleep disturbances in children with atopic dermatitis. Pediatr Dermatol 2018; 35: 428–433.
 • Singer HM, Levin LE, Morel KD et al.: Texting atopic dermatitis patients to optimize learning and eczema area and severity index scores: a pilot randomized control trial. Pediatr Dermatol 2018; 35: 453–457.
 • Schmitt J, Spuls P, Boers M et al.: Towards global consensus on outcome measures for atopic eczema research: results of the HOME II meeting. Allergy 2012; 67: 1111–1117.
 • Pavlis J, Yosipovitch G: Management of itch in atopic dermatitis. Am J Clin Dermatol 2018; 19: 319–332.
 • Nicol NH, Boguniewicz M: Wet wrap therapy in moderate to severe atopic dermatitis. Immunol Allergy Clin North Am 2017; 37: 123–139.
 • Ortiz-Salvador JM, Pérez-Ferriols A: Phototherapy in atopic dermatitis. Adv Exp Med Biol 2017; 996: 279–286.
 • Siegfried EC, Jaworski JC, Eichenfield LF et al.: Developing drugsfor treatment of atopic dermatitis in children (≥3 months to <18 years of age): draft guidance for industry. Pediatr Dermatol 2018; 35: 303–322.
 • Slater NA, Morrell DS: Systemic therapy of childhood atopic dermatitis. Clin Dermatol 2015; 33: 289-299.
 • Hernández-Martín A, Noguera-Morel L, Bernardino-Cuesta B et al.: Cyclosporine A for severe atopic dermatitis in children. Efficacy and safety in a retrospective study of 63 patients. J Eur Acad Dermatol Venereol 2017; 31: 837–842.
 • El-Khalawany MA, Hassan H, Shaaban D et al.: Methotrexate versus cyclosporine in the treatment of severe atopic dermatitis in children: a multicenter experience from Egypt. Eur J Pediatr 2013; 172: 351–356.
 • Irvine AD, Jones AP, Beattie P et al.; TREAT Trial Investigators: A randomized controlled trial protocol assessing the effectiveness, safety and cost-effectiveness of methotrexate vs. ciclosporin in the treatment of severe atopic eczema in children: the TREatment of severe Atopic eczema Trial (TREAT). Br J Dermatol 2018. DOI: 10.1111/bjd.16717.
 • Waxweiler WT, Agans R, Morrell DS: Systemic treatment of pediatric atopic dermatitis with azathioprine and mycophenolate mofetil. Pediatr Dermatol 2011; 28: 689–694.
 • Boguniewicz M, Fonacier L, Guttman-Yassky E et al.: Atopic dermatitis yardstick: practical recommendations for an evolving therapeutic landscape. Ann Allergy Asthma Immunol 2018; 120: 10–22.e2.
 • Seegräber M, Srour J, Walter A et al.: Dupilumab for treatmentof atopic dermatitis. Expert Rev Clin Pharmacol 2018; 11: 467–474.
 • Eshtiaghi P, Gooderham MJ: Dupilumab: an evidence-basedreview of its potential in the treatment of atopic dermatitis. CoreEvid 2018; 13: 13–20.
 • Wang FP, Tang XJ, Wei CQ et al.: Dupilumab treatment in moderate-to-severe atopic dermatitis: a systematic review and metaanalysis. J Dermatol Sci 2018; 90: 190–198.
 • Gooderham MJ, Hong HC, Eshtiaghi P et al.: Dupilumab: a review of its use in the treatment of atopic dermatitis. J Am Acad Dermatol 2018; 78: S28–S36.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6bab8fbe-c77b-496a-b57e-b97a093bbc5f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.