PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 16 | 4 | 225–228
Article title

Consolidating parenting skills in children’s facilities

Content
Title variants
PL
Wzmacnianie kompetencji rodzicielskich w placówkach dla dzieci
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The content of this paper is a report on activities in children’s facilities and their ability to influence parenting skills in terms of institutional childcare at an early age. Children’s facilities (infant homes, children’s homes and children’s centres) provide comprehensive care for children and parents in cases where, for various reasons, a child’s all-round development is disrupted or their life is in danger. The main purpose of these facilities is to provide adequate childcare as well as to support families when restoring basic functions. On the basis of a survey conducted in children’s facilities, the most frequent difficulties in exercising parenting skills are identified, and subsequently, information on the extent to which children’s facilities contribute to the development of parenting skills and help in the rehabilitation of a family is outlined.
PL
Niniejsza praca stanowi raport z działań w placówkach dla dzieci oraz ich umiejętności wywierania wpływu na kompetencje rodzicielskie w zakresie opieki instytucjonalnej nad młodszymi dziećmi. Placówki dla dzieci (placówki dla niemowląt, dzieci i ośrodki dla dzieci) zapewniają wszechstronną opiekę dla dzieci i rodziców w przypadkach, w których z różnych względów kompleksowy rozwój dziecka jest zakłócony bądź jego życiu zagraża niebezpieczeństwo. Głównym celem takich placówek jest zapewnienie odpowiedniej opieki nad dziećmi, a także wsparcie rodzin w procesie odbudowywania ich podstawowych funkcji. Na podstawie ankiety przeprowadzonej w placówkach opieki nad dziećmi określono najczęstsze trudności związane z kompetencjami rodzicielskimi, jak również informacje dotyczące zakresu, w jakim placówki dla dzieci wpływają na rozwój kompetencji rodzicielskich i pomagają w przywróceniu rodziny do normalnego stanu.
Discipline
Year
Volume
16
Issue
4
Pages
225–228
Physical description
Contributors
  • Institute of Special Education Studies, Faculty of Education of the Palacký University Olomouc, Olomouc, Czech Republic
References
  • Bubleová V, Vránová L, Vávrová A et al.: Základní informace o náhradní rodinné péči (Basic Information About Adoption and Foster Care). Středisko náhradní rodinné péče o. s., Prague 2011.
  • Dokoupilová I: Institucionální péče a speciálněpedagogická podpora matkám v náročných situacích (Institutional Care a Special Education Support for Mothers in Demanding Situations). Dissertation. Palacký University, Faculty of Education, Olomouc 2014.
  • Dunovský J: Dítě a poruchy rodiny (Children and Impaired Families). Avicenum, Prague 1986. Kraus B: Základy sociální pedagogiky (Basics of Social Education). Portál, Prague 2008.
  • Novotná V, Burdová E: Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Komentář (The Act on Social and Legal Protection of Children. Commentary). Linde, Prague 2007.
  • Novotný P, Ivičičová J, Syrůčková I et al.: Nový občanský zákoník. Rodinné právo (The New Civil Code and Family Rights). Grada, Prague 2014.
  • Pemová T, Ptáček R: Sociálně-právní ochrana dětí pro praxi (Social and Legal Child Protection in Practice). Grada, Prague 2012.
  • Vágnerová M: Psychopatologie pro pomáhající profese (Psychopathology for Helping Professions). Portál, Prague 2008.
  • Zajíčková I: Stav speciálněpedagogické péče o děti s postižením v kojeneckých ústavech (Status of Special Educational Care for Handicapped Children in Infant Homes). Bachelor dissertation. Palacký University, Faculty of Education, Olomouc 2012.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6b55b1fd-9379-4a6c-b8ac-2cc3a91ff71b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.