PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2014 | 15 | 2 | 16-27
Article title

REPRINT OF POLISH TRANSLATION OF ARTICLE BY ACCORD INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE STUDY OF PAIN (IASP) - PAIN 154 (2013) 2691-2699 Migraine headaches and pain with neuropathic characteristics: Comorbid conditions in patients with multiple sclerosis

Content
Title variants
PL
PRZEDRUK POLSKIEGO TŁUMACZENIA ARTYKUŁU ZA ZGODĄ INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE STUDY OF PAIN (IASP) - PAIN 154 (2013) 2691-2699 Migrenowe bóle głowy i ból o cechach neuropatycznych: schorzenia współistniejące u chorych na stwardnienie rozsiane
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przeprowadziliśmy listowne badanie kwestionariuszowe w celu oceny częstości występowania i charakterystyki bólu neuropatycznego i migreny w kohorcie chorych na stwardnienie rozsiane (SR). Spośród wysłanych 1300 kwestionariuszy 673 nadawało się do analizy statystycznej. Ogólna częstość występowania bólu u respondentów w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie wyniosła 79%; 51% badanych odczuwało ból o cechach neuropatycznych (BN), a 46% - ból migrenowy. Chorzy odczuwający zarówno ból migrenowy jak i BN (32% respondentów) zgłaszali większe natężenie bólu i gorszą jakość życia związaną ze stanem zdrowia niż pacjenci ze SR odczuwający tylko jeden z tych bólów. Natężenie bólu u chorych na SR i migrenę było umiarkowane (6,0±0,1). Migrena w większości przypadków miała charakter epizodyczny, ale u 15% osób z migreną bóle głowy występowały ≥15 dni w miesiącu. Chorzy na SR i na migrenę byli młodsi i chorowali krócej niż pacjenci z BN. Ból o charakterze neuropatycznym najczęściej umiejscowiony był w kończynach, plecach i głowie; często opisywany był jako mrowienie lub kłucie. Nasilenie BN było małe lub umiarkowane (4,9±0,1) ale korelowało z liczbą objętych bólem części ciała. Niemniej jednak pacjenci z BN byli bardziej niesprawni (mieli większą punktację w Expanded Disability Status Scale i w Pain Interference Index) niż pacjenci z migreną. W przeciwieństwie do BN, migrena była powiązana z wiekiem, czasem trwania choroby, postacią nawracająco-zwalniającą choroby oraz z leczeniem interferonem beta. Wskazuje to na odrębne mechanizmy BN i migreny. W związku z tym wydaje się konieczne scharakteryzowanie mechanizmów bólu, które działają swoiście u chorych na SR w celu opracowania optymalnego leczenia tych pacjentów.
EN
We conducted a postal survey to assess the prevalence and characteristics of neuropathic pain and migraine in a cohort of multiple sclerosis (MS) patients. Of the 1300 questionnaires sent, 673 could be used for statistical analysis. Among the respondents, the overall pain prevalence in the previous month was 79%, with 51% experiencing pain with neuropathic characteristics (NCs) and 46% migraine. MS patients with both migraine and NC pain (32% of the respondents) reported more severe pain and had lower health-related quality of life than MS patients with either migraine or NC pain. Pain intensity in MS patients with migraine was moderate (6.0±0.1). Migraine was mostly episodic, but headaches were occurring on P15 days per month in 15% of those with migraine. MS patients with migraine were younger and had shorter disease durations than those with NC pain. NC pain was most often located in the extremities, back and head, and was frequently described as tingling and pins-and-needles. The intensity of NC pain was low to moderate (4.9±0.1), but positively correlated with the number of painful body sites. Nonetheless, patients with NC pain were more disabled (with a higher Expanded Disability Status Scale and pain interference index) than patients with migraine. Migraine, but not NC pain, was associated with age, disease duration, relapsing-remitting course, and interferon-beta treatment. This suggests that NC pain and migraine are mediated by different mechanisms. Therefore, pain mechanisms that specifically operate in MS patients need to be characterized to design optimal treatments for these individuals.
Discipline
Journal
Year
Volume
15
Issue
2
Pages
16-27
Physical description
Contributors
  • Clermont Université, Université d’Auvergne, Neuro-Dol; Inserm U1107, Douleur Trigéminale et Migraine, Faculté de chirurgie dentaire, Clermont-Ferrand F-63000, France, Clermont Université, Université d’Auvergne, CHU Clermont-Ferrand, Service de Neurologie, CHU Gabriel Montpied, Clermont-Ferrand F-63000, France
  • Clermont Université, Université d’Auvergne, CHU Clermont-Ferrand, Service de Biostatistiques, CHU Gabriel Montpied, Clermont-Ferrand F-63000, France, Clermont Université, Université d’Auvergne, UMR 6284 UdA-CNRS, ISIT, Science de l’Image pour Techniques Interventionnelles, Clermont-Ferrand F-63000, France
author
  • Clermont Université, Université d’Auvergne, Neuro-Dol; Inserm U1107, Douleur Trigéminale et Migraine, Faculté de chirurgie dentaire, Clermont-Ferrand F-63000, France, Clermont Université, Université d’Auvergne, CHU Clermont-Ferrand, Service de Neurologie, CHU Gabriel Montpied, Clermont-Ferrand F-63000, France
  • Clermont Université, Université d’Auvergne, Neuro-Dol; Inserm U1107, Douleur Trigéminale et Migraine, Faculté de chirurgie dentaire, Clermont-Ferrand F-63000, France
  • Clermont Université, Université d’Auvergne, Neuro-Dol; Inserm U1107, Douleur Trigéminale et Migraine, Faculté de chirurgie dentaire, Clermont-Ferrand F-63000, France, Clermont Université, Université d’Auvergne, CHU Clermont-Ferrand, Service d’Odontologie, CHU Estaing, Clermont-Ferrand F-63000, France
  • Clermont Université, Université d’Auvergne, Neuro-Dol; Inserm U1107, Douleur Trigéminale et Migraine, Faculté de chirurgie dentaire, Clermont-Ferrand F-63000, France, Clermont Université, Université d’Auvergne, CHU Clermont-Ferrand, Service de Neurologie, CHU Gabriel Montpied, Clermont-Ferrand F-63000, France
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6b2c2132-9822-441e-bca0-1160a90249fb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.