PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 6 | 4 | 324-327
Article title

Sepsa jako powikłanie drobnego zranienia

Content
Title variants
EN
Sepsis as a complication of a small injury
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Sepsis is a severe generalised infection caused usually by pathogenic bacteria. Natural defence mechanisms are destroyed by bacterial toxin and systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is developed. High virulence pathogens like meningococcus, pneumococcus, Haemophilus influenzae, Salmonella, Streptococcus, Staphylococcus (generally Staphylococcus aureus) are factors causing general infection. Other microorganisms causing SIRS are viruses, fungus, or parasites. Mechanisms developing sepsis are complex. Respiratory system, infection in abdominal cavity, encephalomyelitis, and urinary system infection are usually entry of septicaemia. Particular type of infection is sepsis developed after surgical procedure or invasive diagnostic investigation. Rare cause of fully symptomatic SIRS are small skin wounds causing damage of skin barrier and penetration of skin bacteria inside the organism. In propitious conditions i.e. decrease of immunity bacteria can spread via bloodstream, destroy vessel endothelium and provoke septic shock. The article presents two cases of sepsis induced by Staphylococcus aureus. No other deviation but small wounds were found in general state of those children. Early diagnostics and highly specialistic treatment carried out on Pediatric Surgery and Orthopedics Department resulted in complete recovery of presented patients.
PL
Sepsa jest to ciężkie uogólnione zakażenie, powstające najczęściej na skutek zakażenia bakteriami chorobotwórczymi. Toksyny bakteryjne uszkadzają naturalne mechanizmy obronne organizmu, wywołując uogólniony zespół odczynu zapalnego (SIRS). Do czynników wywołujących zakażenie należą bakterie chorobotwórcze o dużej zjadliwości, takie jak: meningokoki, pneumokoki, pałeczka hemofilna, salmonella, paciorkowce czy gronkowce (najczęściej Staphylococcus aureus). Innymi drobnoustrojami odpowiadającymi za wystąpienie zespołu SIRS mogą być wirusy, grzyby lub pasożyty. Mechanizm powstawania sepsy jest złożony. Wrotami zakażenia krwi najczęściej są układ oddechowy, infekcje w obrębie jamy brzusznej, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i zakażenia układu moczowego. Szczególnym rodzajem zakażenia jest sepsa rozwijająca się po zabiegach operacyjnych lub inwazyjnych badaniach diagnostycznych. Rzadką przyczyną wystąpienia pełnoobjawowego zespołu SIRS mogą być drobne zranienia skóry powodujące uszkodzenie bariery skórnej i przeniknięcie do organizmu bakterii, które zwykle znajdują się na powierzchni skóry. W sprzyjających warunkach, na przykład zmniejszonej odporności, mogą one rozprzestrzenić się drogą krwionośną, uszkadzając śródbłonek naczyń, i w efekcie wywołać wstrząs septyczny. W pracy przedstawiono dwa przypadki sepsy wywołanej bakterią Staphyloccocus aureus u dzieci, u których stwierdzono jedynie drobne zranienia skóry bez żadnych innych odchyleń od stanu prawidłowego. Wczesna diagnostyka i wczesne wysokospecjalistyczne leczenie wprowadzone w Oddziale Chirurgii i Ortopedii Dziecięcej pozwoliło na opanowanie sepsy i doprowadziło do całkowitego wyleczenia dzieci.
Year
Volume
6
Issue
4
Pages
324-327
Physical description
Contributors
  • Warszawski Szpital dla Dzieci. Ordynator: dr n. med. Beata Jurkiewicz
References
  • 1. Wójtowska-Mach J., Heczko P.: Nadzór epidemiologiczny nad zakażeniami krwi w oddziałach intensywnej terapii neonatologicznej. Sepsis 2010; 5: 333-336.
  • 2. Sporadyk M., Puchała J.: Żywienie pozajelitowe i dojelitowe u dzieci z ciężkim urazem termicznym - jako czynnik ryzyka zakażenia. Sepsis 2009; 2: 75-78.
  • 3. Watson R.S., Carcillo JA., Linde-Zwirble WT. i wsp.: The epidemiology of severe sepsis in the United States. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2003; 5: 695-701.
  • 4. Kubler A., Anders J., Drobnik L. i wsp.: Ciężka sepsa - wstępna stabilizacja czynności krążenia (przetaczanie płynów, leki krążeniowe). Sepsis 2010; 5: 319-321.
  • 5. Zielińska M.: Sepsa i wstrząs septyczny u dzieci - postępowanie resuscytacyjne. Sepsis 2010; 5: 337-342.
  • 6. Sprung C.L., Annane D., Keh D. i wsp.: Hydrocortisone therapy for patients with septic shock. N. Engl. J. Med. 2008; 2: 111-124.
  • 7. Kreymann K.G., de Heer G., Nierhaus A., Kluge S.: Use of polyclonal immunoglobulins as adjunctive therapy for septic shock. Crit. Care Med. 2007; 35: 2677-2685.
  • 8. Jaeschke RZ., Brożek J., Dellinger RP.: Aktualizacja międzynarodowych zaleceń dotyczących postępowania w ciężkiej sepsie i wstrząsie septycznym 2008 - czy powinniśmy zmienić obecną praktykę kliniczną? Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej 2008; 3: 1-4.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6b0b10be-81d8-4979-afc1-91481dd62f75
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.