PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 7 | 4 | 420-426
Article title

Fundamentalne znaczenie karmienia piersią dla zdrowia i rozwoju dziecka

Content
Title variants
EN
Fundamental breastfeeding value for child health and development
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Breastfeeding is a gold standard of feeding newborn and infants that brings optimal somatic- psychomotor development and cognitive ability. Mother milk is species specific for human infants and also their irreplaceable, optimal food. Every child has natural right for his mother milk. The act of breastfeeding itself, as a mode of mother-infants interaction, may favour cognitive development. Taking milk directly from the breast has profound effects on both mother and her child. According to WHO and AAP recommendations breastfeeding should be the only food during first 6 months of life, and after introduction of complementary, solid food, this should be prolonged up to 12 months or longer. Unique value of mother milk depends on many specific bioactive agents that create requirement for optimal somatic and mental development. It is the most optimal food for brain development. Breastfeeding is irreplaceable source of immunoglobulins, bioactive growth promoters and anti-inflammatory agents, live activated leukocytes and immunomodulatory agents as well. Longchain polyunsaturated fatty acids (LCPUFAs) in human milk have an effect on the chemical composition of the brain and enhance retinal and cortical function. This immunological properties are not to reconstruct on the formula. Specific properties of mother milk could significantly prevent or reducing the death rate of children under five. In this article short survey of breastfeeding concerning papers and the most important WHO, UNICEF worldwide recommendations, programs, declarations and strategies on the promotion, protection and support of breastfeeding and International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes are presented.
PL
Karmienie piersią jest złotym standardem żywienia noworodków i niemowląt, zapewniającym optymalny rozwój somatyczny i psychoruchowy oraz zwiększenie funkcji poznawczych. Jest też prawem naturalnym dziecka i niezastąpionym sposobem odżywiania we wczesnym okresie życia. Rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Amerykańskiej Akademii Pediatrycznej (AAP) wskazują pokarm matki jako wyłączne pożywienie niemowlęcia przez pierwsze 6 miesięcy życia, z przedłużeniem, po wprowadzeniu żywienia uzupełniającego, co najmniej do końca pierwszego roku. Wyjątkowość pokarmu kobiecego polega na jego swoistości gatunkowej, wartościach immunologicznych, ochronnych oraz bioaktywnych czynnikach wzrostu. Te właśnie składniki pokarmu nie są możliwe do odtworzenia w mieszankach mlecznych. Obniżają one znacząco zachorowalność i śmiertelność niemowląt oraz małych dzieci. WHO uznaje karmienie piersią za zasadniczy czynnik zmniejszający śmiertelność dzieci do lat pięciu. Również sam akt ssania ma dobroczynny wpływ na matkę i karmione dziecko, przyczyniając się na drodze humoralno-zmysłowej do rozwoju emocjonalnego i poznawczego, poczucia spokoju i bezpieczeństwa. Prowadzone przez WHO w 6 krajach na 5 kontynentach badania rozwoju somatycznego dzieci karmionych piersią wykazały, że wszystkie dzieci rozwijają się podobnie. Karmienie piersią zostało uznane za normę i wszelkie osiągnięcia rozwojowe powinny być odnoszone do rozwoju tak żywionych dzieci. Badania te zaowocowały opracowaniem nowych (2007 r.) siatek centylowych rozwoju somatycznego. Przedstawiono krótki przegląd piśmiennictwa dotyczący wartości pokarmu, uwypuklając właściwości immunologiczne, czynniki bioaktywne, lipidy, w tym wielonienasycone kwasy tłuszczowe (DHA), podkreślając ich znaczenie dla budowy mózgu oraz siatkówki. Przedstawiono również powstałe z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia oraz Fundacji Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) najważniejsze rekomendacje, programy i strategie dla promocji, wspierania i upowszechniania karmienia piersią oraz kodeks marketingu produktów zastępczych zakazujący godzącą w proces laktacji reklamę produktów zastępujących mleko kobiece.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
4
Pages
420-426
Physical description
Contributors
 • Instytut Matki i Dziecka. Dyrektor: Sławomir Janus Oddział Hospitalizacji Jednego Dnia. Kierownik Oddziału: dr n. med. Alicja Karney.
References
 • 1. Gartner L.M., Morton J., Lawrence R.A. i wsp.; American Academy of Pediartics Section on Breastfeeding: Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics 2005; 115: 496-506. Także: Medycyna Praktyczna - Pediatria 2005; 6: 31-39.
 • 2. Krąpiec MA.: Człowiek i prawo naturalne. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2009.
 • 3. Kowalewska-Kantecka B.: Karmienie pokarmem matki prawem naturalnym dziecka. Biuletyn Stowarzyszenia Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią (XX Światowy Tydzień Promocji Karmienia Piersią pt. „Po prostu 10 kroków”). Warszawa 2010; 1: 2-3.
 • 4. Maciejewski T: Klinika Położnictwa i Ginekologii IMiDz - personal communication. 2011.
 • 5. Goldman A.S., Garza C., Nichols B. i wsp.: Effects of prematurity on the immunologic system in human milk. J. Pediatr. 1982; 101: 901-905.
 • 6. Howie P.W, Forsyth J.S., Ogston S.A. i wsp.: Protective effect of breast feeding against infection. BMj 1990; 300: 11-16.
 • 7. Goldman A.S.: Modulation of the gastrointestinal tract of infants by human milk. Interfaces and interactions. An evolutionary perspective. J. Nutr. 2000; 130 (supl.): 426S-431S.
 • 8. Cichy W, Kobielska-Dubiel N.: Immunologiczne aspekty żywienia. Pediatr. Pol. 2003; 78: 453-463.
 • 9. Labbok M.H., Clark D., Goldman A.S.: Breastfeeding: maintaining an irreplaceable immunological resource. Nat. Rev. Immunol. 2004; 4: 565-572.
 • 10. Gross S.J., Buckley R.H., Wakil S.S. i wsp.: Elevated IgA concentration in milk produced by mothers delivered of preterm infants. J. Pediatr. 1981; 99: 389-393.
 • 11. Murphy J.F., Neale M.L., Matthews N.: Antimicrobial properties of preterm breast milk cells. Arch. Dis. Child. 1983; 58: 198-200.
 • 12. Goldman A.S., Chheda S., Keeney S.E. i wsp.: Immunologic protection of the premature newborn by human milk. Semin. Perinatol. 1994; 18: 495-501.
 • 13. Hylander M.A., Strobino D.M., Dhanireddy R.: Human milk feedings and infection among very low birth weight infants. Pediatrics 1998; 102: E38.
 • 14. Baranowska B., Dmoch-Gajzlerska E.: Słowa miłości ukryte w akcie karmienia, czyli przekaz płynący wraz z mlekiem matki. Materiały Naukowe XV Konferencji Fundacji Rodzić po Ludzku: Holistyczne położnictwo - nowe wyzwania w opiece nad matką i dzieckiem (z okazji XXI Światowego Tygodnia Karmienia Piersią pt „Mówcie do mnie”). Warszawa 28.05.2011 r. - w przygotowaniu do druku.
 • 15. Doyle L.W, Rickards A.L., Kelly E.A. i wsp.: Breastfeeding and intelligence. Lancet 1992; 339: 744-745.
 • 16. Anderson J.W, Johnstone B.M., Remley D.T.: Breastfeeding and cognitive development: a meta-analysis. Am. J. Clin. Nutr. 1999; 70: 525-535.
 • 17. Hamosh M.: Bioactive factors in human milk. Pediatr. Clin. North Am. 2001; 48: 69-86.
 • 18. 18. Bernt KM., Walker W.A.: Human milk as a carrier of biochemical messages. Acta Paediatr. Suppl. 1999; 430: 27-41.
 • 19. Claud E.C., Savidge T., Walker W.A.: Modulation of human intestinal epithelial cell IL-8 secretion by human milk factors. Pediatr. Res. 2003; 53: 419-425.
 • 20. Dabbs D.J.: Mammary ductal foam cells: macrophage immunophenotype. Hum. Pathol. 1993; 24: 977-981.
 • 21. Kowalewska-Kantecka B.: Karmienie pokarmem matki złotym standardem żywienia noworodków i niemowląt. Pediatr. Współcz. Gastroenterol. Hepatol. Żywienie Dziecka 2007; 9: 65-68.
 • 22. Artym J., Zimecki M.: Rola laktoferryny w prawidłowym rozwoju noworodka. Postępy Hig. Med. Dośw. 2005; 59: 421-432.
 • 23. Kling P.J.: Roles of erythropoietin in human milk. Acta Paediatr. Suppl. 2002; 91: 31-35.
 • 24. Isaacs E.B., Fischl B.R., Quinn B.T i wsp.: Impact of breast milk on intelligence quotient, brain size, and white matter development. Pediatr. Res. 2010; 67: 357-362.
 • 25. Schanler R.J.: Outcomes of human milk-fed premature infants. Semin. Perinatol. 2011; 35: 29-33.
 • 26. Horwood L.J., Darlow B.A., Mogridge N.: Breast milk feeding and cognitive ability at 7-8 years. Arch. Dis. Child. Fetal Neonatal Ed. 2001; 84: F23-F27.
 • 27. Lucas A., Morley R., Cole T.J. i wsp.: Breast milk and subsequent intelligence quotient in children born preterm. Lancet 1992; 339: 261-264.
 • 28. Jones G., Steketee R.W, Black R.E. i wsp.; Bellagio Child Survival Study Group: How many child deaths can we prevent this year? Lancet 2003; 362: 65-71.
 • 29. Lucas A., Cole T.J.: Breast milk and neonatal necrotising enterocolitis. Lancet 1990; 336: 1519-1523.
 • 30. Morales Y., Schanler R.J.: Human milk and clinical outcomes in VLBW infants: how compelling is the evidence of benefit? Semin. Perinatol. 2007; 31: 83-88.
 • 31. Kowalewska-Kantecka B.: Zasady postępowania terapeutycznego w martwiczym zapaleniu jelita. Med. Wieku Rozwoj. 1999; 3: 133-136.
 • 32. Meinzen-Derr J., Poindexter B., Wrage L. i wsp.: Role of human milk in extremely low birth weight infants’ risk of necrotizing enterocolitis or death. J. Perinatol. 2009; 29: 57-62.
 • 33. Sisk P.M., Lovelady C.A., Dillard R.G. i wsp.: Early human milk feeding is associated with a lower risk of necrotizing enterocolitis in very low birth weight infants. J. Perinatol. 2007; 27: 428-433.
 • 34. Vohr B.R., Poindexter B.B., Dusick A.M. i wsp.: Beneficial effects of breast milk in the neonatal intensive care unit on the developmental outcome of extremely low birth weight infants at 18 months of age. Pediatrics 2006; 118: e115-e123.
 • 35. Mabbott D.J., Noseworthy M., Bouffet E. i wsp.: White matter growth as a mechanism of cognitive development in children. Neuroimage 2006; 33: 936-946.
 • 36. Cheong J.L., Hunt R.W, Anderson P.J. i wsp.: Head growth in preterm infants: correlation with magnetic resonance imaging and neurodevelopmental outcome. Pediatrics 2008; 121: e1534-e1540.
 • 37. Mikiel-Kostyra K.: Program Karmienia Piersią w Polsce: przykład systemowego rozwiązania problemu zdrowia publicznego. Med. Wieku Rozwoj. 1999; 4 supl.: 65-76.
 • 38. Mikiel-Kostyra K.: Postępy Programu Upowszechniania Karmienia Piersią. Med. Wieku Rozwoj. 1997; 4: 627-634.
 • 39. World Health Organization: International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes. WHO [online], adres: http://www.who.int/nut/documents/code_english, 1981.
 • 40. World Health Organization/United Nations Children’s Fund: Innocenti Declaration on the Protection, Promotion and Support of Breastfeeding. UNICEF [online], adres: http://www.unicef.org/programme/breastfeeding/ innocenti.htm, 1990.
 • 41. World Health Organization/United Nations Children’s Fund: Global Strategy for Infant and Young Child Feeding. World Health Organization, Geneva 2003.
 • 42. de Onis M., Woynarowska B.: Standardy WHO rozwoju fizycznego dzieci w wieku 0-5 lat i możliwości ich wykorzystania w Polsce. Med. Wieku Rozwoj. 2010; 14: 87-94.
 • 43. Oblacińska A., Jodkowska M., Mikiel-Kostyra K., Pal-czewska I.: Ocena rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży. Cz. I. Niemowlęta i dzieci do 5 lat - normy krajowe czy standardy WHO? Med. Wieku Rozwoj. 2010; 14: 95-100.
 • 44. Chertok I.R., Luo J., Culp S., Mullett M.: Intent to breastfeed: a population-based perspective. Breastfeed. Med. 2011; 6: 125-129.
 • 45. Weiser T.M., Lin M., Garikapaty V i wsp.: Association of maternal smoking status with breastfeeding practices: Missouri, 2005. Pediatrics 2009; 124: 1603-1610.
 • 46. Sisk P.M., Lovelady C.A., Dillard R.G., Gruber K.J.: Lactation counseling for mothers of very low birth weight infants: effect on maternal anxiety and infant intake of human milk. Pediatrics 2006; 117: e67-e75.
 • 47. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Dz.U.2010.187.1259 z dnia 7 października 2010 r.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6b0316eb-694f-440e-9730-17eba706df53
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.