PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 11 | 4 | 255-258
Article title

Zespół PANDA S. Opis przypadku

Content
Title variants
EN
PANDAS syndrome. A case report
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy jest opis przypadku dziewczynki chorującej na zespół PANDAS, którą przed ostatecznym rozpoznaniem wielokrotnie diagnozowano pediatrycznie. Pacjentką była 15‑letnia uczennica gimnazjum. Powodem zgłoszenia dziewczynki do lekarza psychiatry dziecięcego były objawy zmęczenia, osłabienia, pogorszenie wyników w nauce, trudności w funkcjonowaniu w szkole oraz w domu. Pacjentka zgłosiła się wraz z matką, która była zaniepokojona jej stanem zdrowia i brakiem efektu wcześniejszego, długiego leczenia pediatrycznego. Dziewczynka została przebadana psychiatrycznie oraz psychologicznie. Dane z wywiadu, badania, porady, konsultacje psychologiczne wskazywały na rozpoznanie wstępne zaburzeń obsesyjno‑kompulsyjnych. W wyniku przeprowadzonego postępowania, w szczególności pogłębionego wywiadu, badań fizykalnych oraz oceny kart informacyjnych leczenia pediatrycznego, postawiono diagnozę: zespół PANDAS. Szczególny wpływ na ostateczne rozpoznanie miał wywiad prospektywny oraz charakter pojawienia się objawów (w sposób nagły, dramatyczny). Wykazano również związek z infekcją paciorkowcową, która została potwierdzona badaniem w trakcie hospitalizacji pediatrycznej. Powyższe dane zwracają uwagę na znaczenie dobrze przeprowadzonego wywiadu oraz potwierdzenie związku czasowego z infekcją paciorkowcową przed ostatecznym postawieniem diagnozy zespołu PANDAS. O ukierunkowanym rozpoznaniu zaburzeń obsesyjno‑kompulsyjnych należy pamiętać zwłaszcza w przypadkach pojawienia się objawów z nagłym bądź gwałtownym początkiem, które wiąże się z infekcją górnych dróg oddechowych. O udziale czynników neuroimmunologicznych w etiologii zaburzenia trzeba myśleć w przypadku, gdy w wywiadzie wśród członków rodziny występowała gorączka reumatyczna.
EN
The aim of the study is to present a case of a girl with PANDAS syndrome, who was multiply misdiagnosed by paediatricians before the final diagnosis was made. The patient was a 15‑year‑old girl, who attended junior high school. The girl was referred to the children’s psychiatrist because of fatigue, asthenia, school performance deterioration, social and emotional difficulties at school and home. She reported to the doctor’s appointment with her mother, who was worried about her daughter’s health status which deteriorated in spite of the previous somatic treatment. The girl was examined by psychiatrist and psychologist. The data obtained during anamnesis as well as conversations, medical advice, psychological consultations suggested obsessive‑compulsive disorder as a presumptive diagnosis. After additional tests, especially detailed anamnesis, physical examination and paediatric treatment record cards, PANDAS syndrome was diagnosed. The prospective anamnesis and rapid, dramatic onset of the symptoms were the main factors contributing to the final diagnosis. Simultaneously, a connection between the onset of the disease and streptococcal infection, which was confirmed during hospitalisation, was shown. The above data indicate that detailed anamnesis and confirmation of infection are of great importance during PANDAS syndrome diagnosis. This may indicate that a separate group of PANDAS syndrome exists. A directed diagnosis of obsessive‑compulsive disorders should be considered particularly in the case of a sudden or fierce onset of symptoms related to the upper respiratory tract infection. Neuro‑immunological factors involved in the aetiology of the disorder should be considered in the case of a medical history suggesting rheumatic fever in the family members
Discipline
Year
Volume
11
Issue
4
Pages
255-258
Physical description
Contributors
  • Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie
  • Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie
References
  • 1. Swedo S.E., Grant P.J.: PANDAS: model zaburzenia neuropsychicznego o podłożu autoimmunologicznym. Psychiatria po Dyplomie 2005; 2: 44‑50.
  • 2. Wolańczyk T., Komander J.: Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005: 169‑172.
  • 3. Namysłowska I.: Psychiatria dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004: 392‑393.
  • 4. Bryńska A.: Zaburzenia obsesyjno‑kompulsyjne. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007: 35‑36.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6affe5c3-d34c-448c-a3e3-ac5b5b4fe730
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.