PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 16 | 1 | 50–56
Article title

Zarys problematyki seksuologicznej w przypadku pacjentek z rakiem gruczołu sutkowego

Content
Title variants
EN
An outline of sexual problems in patients with breast cancer
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Praktyka kliniczna pokazuje, że konieczne jest indywidualne podejście do seksualności kobiety dotkniętej rakiem piersi – najczęstszym nowotworem złośliwym wśród kobiet. Pacjentki chorujące na raka piersi i poddające się mastektomii mają bogate i niestety przykre doświadczenia, związane zarówno ze sferą somatyczną, jak i psychiczną, a to zazwyczaj skutkuje dystresem. Najnowsze metody leczenia przyczyniły się do poprawy komfortu życia kobiet z rakiem piersi. Co ważne, uwzględnia się obecnie także życie seksualne pacjentek. Wraz z postępem metod diagnostycznych, leczenia operacyjnego oraz adiuwantowej terapii nowotworów ginekologicznych coraz częściej udaje się uzyskać długoterminowe przeżycie i wyleczenie. Zmiany w funkcjonowaniu spowodowane chorobą i stosowaną terapią są związane z indywidualnymi cechami kobiet i mają wieloczynnikowe podłoże. Personel medyczny musi we właściwy sposób – empatycznie, z poszanowaniem intymności i godności jednostki – poruszać te kwestie w rozmowach z pacjentkami. Opieka ginekologiczno-seksuologiczna dotyczy najbardziej intymnych problemów, a w przypadku kobiet z rakiem piersi wymaga szczególnej wrażliwości i profesjonalnego podejścia.
EN
Clinical practice points to the need for an individual approach to the sexuality of women affected by breast cancer, which is the most common female malignancy. Patients with breast cancer who undergo mastectomy are burdened with many bad experiences related both to the somatic and mental sphere, which usually results in distress. The latest treatment modalities have contributed to improved comfort of life in women with breast cancer. Importantly, the sexual life of patients is now also taken into account. Due to the advances in diagnostic methods, surgical treatment and adjuvant therapy of gynecological cancers, it is increasingly possible to achieve long-term survival and cure. Functional changes caused by the disease and the therapy used are related to the individual characteristics of women and have a multifactorial etiology. Medical personnel should address these issues during conversations with patients in an appropriate way, i.e. emphatically, respecting patient’s intimacy and dignity. Gynecological and sexological care deals with the most intimate problems and requires particular sensitivity and professional approach in women with breast cancer.
Keywords
Discipline
Year
Volume
16
Issue
1
Pages
50–56
Physical description
Contributors
 • Pracownia Ginekologii Wieku Rozwojowego i Seksuologii, Klinika Ginekologii, Katedra Perinatologii i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, Polska
References
 • 1. Mathias C, Cardeal Mendes CM, Pondé de Sena E et al.: An open-label, fixed-dose study of bupropion effect on sexual function scores in women treated for breast cancer. Ann Oncol 2006; 17: 1792–1796.
 • 2. Ratner ES, Richter CE, Minkin MJ et al.: How to talk about sexual issues with cancer patients: beginning the dialogue. Contemp Ob Gyn 2012; 57: 40–51.
 • 3. Charzyńska E: Mieć raka piersi i wciąż czuć się kobietą – doświadczenia pacjentek o różnych orientacjach psychoseksualnych. In: Palus K (ed.): Płeć. Między ciałem, umysłem i społeczeństwem. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań 2011: 149–170.
 • 4. Genstwa M, Mania E, Nowak A et al.: Cultur, religion and women sexuality. Gin Prakt 2009; 17 (4): 41–52.
 • 5. Amazons. In: Seyffert O: A Dictionary of Classical Antiquities. Mythology, Religion, Literature and Art. William Glaisher, Ltd., London 1894: 25. Available from: https://archive.org/stream/ cu31924028214652#page/n35.
 • 6. Ama’zones. In: Smith W (ed.): A Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology. Vol. 1, John Murray, London 1880: 137–138. Available from: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/tex t?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0104%3Aalphabetic+letter% 3DA%3Aentry+group%3D18%3Aentry%3Damazones-bio-1.
 • 7. Amazŏnes. In: Thurston Peck H: Harper’s Dictionary of Classical Antiquities. Harpers and Brothers Publishers, New York 1898: 63. Available from: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=P erseus%3Atext%3A1999.04.0062%3Aalphabetic+letter%3DA%3 Aentry+group%3D13%3Aentry%3Damazones-harpers.
 • 8. Jarząbek-Bielecka G, Bielecki M, Pisarska-Krawczyk M et al.: [Medical and apothecary care for patients with disabilities in terms of gynecological and sexuological aspects]. Pol Prz Nauk Zdr 2015; 1 (42): 58–62.
 • 9. Bauman Z: Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategii życia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998: 122.
 • 10. Jarząbek-Bielecka G: Health promotion, ethics and legal aspects in adolescents gynecology and sexology. Arch Perinatal Med 2016; 22: 39–42.
 • 11. www.deon.pl/inteligentne-zycie/ona-i-on/art,93,kobiecość [cited: 1 June 2018].
 • 12. Eichelberger W: Kobieta bez winy i wstydu. Wydawnictwo DO, 1997.
 • 13. Kaschak E: Nowa psychologia kobiety. Podejście feministyczne. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1996: 77.
 • 14. Kosowicz M: Seksualność w chorobie nowotworowej – czy w ogóle jest możliwa? RAZEM w trosce o pacjenta: 9–11. Available from: http://www.amazonki.com.pl/docs/razem_nr_4. pdf?PHPSESSID=ea72992c9335aab67902968b5fbeb6a1. 15. Jarząbek-Bielecka G, Sowińska-Przepiera E, Pawlaczyk M: Aging and sexual activity: gynecological, sexological and psychological aspects. Prz Menopauz 2012; 6: 487–489.
 • 16. Łukasiewicz M: Komentarz do artykułu: Ratner ES, Richter CE, Minkin MJ et al.: Jak rozmawiać o problemach seksualnych z pacjentkami z chorobą nowotworową. Nawiązywanie dialogu. Ginekol Dypl 2012; 4 (lipiec): 28–29.
 • 17. Imieliński K: Erotyzm. PWN, Warszawa 1973.
 • 18. Lew-Starowicz Z, Waszyńska K (eds.): Przemiany seksualności w społeczeństwie współczesnym. Teoria i rzeczywistość. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014.
 • 19. Kaczmarek P, Jarząbek-Bielecka G: Erotyzm w sferze ludzkiej psychiki, stosunków społecznych i kwestii etycznych. In: Jarząbek-Bielecka G (ed.): Nauka o płci. Zagadnienia wybrane. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2012: 178–182.
 • 20. Jarząbek-Bielecka G, Pisarska-Krawczyk M: Considerations on human sexuality and sexual ethics in the context of child sex abuse. J Health Inequal 2017; 3: 177–179.
 • 21. Jarząbek-Bielecka G, Mizgier M, Pisarska-Krawczyk M et al.: Ab ovo – medical and humanistic deliberations on health. J Health Inequal 2017; 3: 180–182.
 • 22. Melisko ME, Goldman M, Rugo HS: Amelioration of sexual adverse effects in the early breast cancer patient. J Cancer Surviv 2010; 4: 247–255.
 • 23. Versace M, Engelmann JM, Jackson EF et al.: Brain responses to erotic and other emotional stimuli in breast cancer survivors with and without distress about low sexual desire: a preliminary fMRI study. Brain Imaging Behav 2013; 7: 533–542.
 • 24. Fiedorowicz A: Seks po raku. Available from: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/235984.
 • 25. Peltason R: I Am Not My Breast Cancer. Women Talk Openly About Love and Sex, Hair Loss and Weight Gain, Mothers and Daughters, and Being a Woman with Breast Cancer. HarperCollins Publishers, New York 2008.
 • 26. Nass GD, Libby RW, Fisher MP: Sexual Choices: An Introduction to Human Sexuality. Jones and Bartlett Learning, Boston 1987.
 • 27. Stabile C, Goldfarb S, Baser RE et al.: Sexual health needs and educational intervention preferences for women with cancer. Breast Cancer Res Treat 2017; 165: 77–84.
 • 28. Odigie VI, Tanaka R, Yusufu LM et al.: Psychosocial effects of mastectomy on married African women in Northwestern Nigeria. Psychooncology 2010; 19: 893–897.
 • 29. Jarząbek-Bielecka: Zastosowanie polikarbofilu w terapii suchości pochwy i w celu utrzymania fizjologicznego pH pochwy u kobiet ciężarnych i karmiących. Anal Przypadków Ginek Położ 2017; 2: 24, 26–28.
 • 30. Kozaka J: The clinical course of cancer and mental adjustment. Curr Gynecol Oncol 2015; 13: 27–43.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6ab18024-9dd9-40cd-b33c-679ea9212d16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.