PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 11 | 3 | 183–190
Article title

Jakość życia chorych leczonych z powodu raka szyjki macicy w Rzeszowie

Content
Title variants
EN
Quality of life of women treated for cervical cancer in Rzeszow
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Introduction: In Poland, most cervical cancer cases are reported among women older than 20, however the highest incidence rate concerns the subpopulation of women between the ages of 45 and 60 (60%). Poland has one of the highest mortality rates in cervical cancer in Europe whereas the 5-year survival rate is low. These numbers result from late diagnosis when cancer is advanced. This situation finds a direct reflection in poor quality of life of patients with cervical cancer in Poland. Purpose: Evaluation of quality of life of women treat­ed for cervical cancer. Material and methods: The study group included 59 women receiving therapy in the Gynecologic Oncology Clinic in Rzeszow (January and April 2012). The following standardized measuring tools were used: QLQ-C30, QLQ-CX24 EORTC. An appropriate consent was obtained from the EORTC group. Results: Physical functioning of patients with cervical cancer was quite good. Weakness and nausea were the two most frequent complaints, and their severity increased with the stage of disease. Emotional status of respondents correlated with the presence of symptoms and patient’s marital status. Younger women had sig­nificantly poorer perception of their body image. Only 30% of respondents were active sexually. Most patients were afraid of pain during sexual intercourses. Women with better financial status received higher scores when assessing their health status and quality of life. Conclusions: Women with cervical cancer should receive com­plex and multidisciplinary care from the beginning of therapy so they are prepared for coping with all conse­quences of their disease.
PL
Wstęp: Na raka szyjki macicy w Polsce chorują głównie kobiety po 20. roku życia, najwięcej z nich (60%) to osoby pomiędzy 45. a 60. rokiem życia. Polska znajduje się w czołówce krajów europejskich ze względu na wysoką liczbę zgonów i niski wskaźnik przeżyć pięcioletnich. Jest to niewątpliwie wynikiem rozpoznawania nowotworu w póź­nym stadium jego zaawansowania, co bezpośrednio przekłada się na obniżoną jakość życia chorych. Cel pracy: Ocena jakości życia kobiet leczonych z powodu raka szyjki macicy. Materiał i metoda: Badaniem objęto 59 cho­rych leczonych z powodu raka szyjki macicy na Oddziale Ginekologii Onkologicznej Podkarpackiego Centrum Onkologii w Rzeszowie od stycznia do kwietnia 2012 roku. Do badania wykorzystano standaryzowane kwestio­nariusze grupy EORTC: QLQ-C30 i QLQ-CX24 (za zgodą EORTC). Wyniki: Funkcjonowanie fizyczne chorych z rakiem szyjki macicy było dość dobre. Najczęstsze dolegliwości to osłabienie i nudności, których występowanie nasilało się wraz ze stopniem zaawansowania choroby. Stan emocjonalny chorych zależał od dolegliwości oraz stanu cywilnego badanych. Młodsze respondentki zdecydowanie gorzej postrzegały swoje ciało. Tylko 30% bada­nych było aktywnych seksualnie. Zdecydowana większość obawia się bolesności podczas stosunku. Kobiety z wyż­szym statusem materialnym lepiej oceniły swój stan zdrowia i jakość życia. Wnioski: Chore z nowotworem szyjki macicy, bez względu na rodzaj terapii, powinny być od początku objęte kompleksową interdyscyplinarną opieką, umożliwiającą przygotowanie ich do radzenia sobie z konsekwencjami choroby.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
3
Pages
183–190
Physical description
Contributors
author
 • Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Rzeszowski. Dyrektor: dr hab. n. med. Bogumił Lewandowski
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Padomed”, Rzeszów. Kierownik: mgr Elżbieta Borowiec-Domka
 • Kliniczny Oddział Położnictwa i Ginekologii, Szpital Specjalistyczny, Rzeszów. Ordynator: prof. dr hab. n. med. Andrzej Skręt
 • Oddział Onkologii Ginekologicznej, Szpital Specjalistyczny, Rzeszów. Ordynator: dr n. med. Andrzej Kruczek
author
 • Kliniczny Oddział Położnictwa i Ginekologii, Szpital Specjalistyczny, Rzeszów. Ordynator: prof. dr hab. n. med. Andrzej Skręt
 • Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Rzeszowski. Dyrektor: dr hab. n. med. Bogumił Lewandowski
 • Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Rzeszowski. Dyrektor: dr hab. n. med. Bogumił Lewandowski, Kliniczny Oddział Położnictwa i Ginekologii, Szpital Specjalistyczny, Rzeszów. Ordynator: prof. dr hab. n. med. Andrzej Skręt
 • Kliniczny Oddział Położnictwa i Ginekologii, Szpital Specjalistyczny, Rzeszów. Ordynator: prof. dr hab. n. med. Andrzej Skręt
References
 • 1.Krajowa Baza Danych Nowotworowych. Adres: www.epid.coi. waw.pl/krn (cytowana 5 czerwca 2013 r.).
 • 2.Berrino T., De Angelis R., Sant M. i wsp.: Survival for eight major cancer and all cancer combined for European adults diagnosed in 1995–99: results of the EUROCARE-4 study. Lancet Oncol. 2007; 8: 773–783.
 • 3.Didkowska J., Wojciechowska U.: Epidemiologia nowotworów złośliwych narządów płciowych u kobiet w Polsce. Curr. Gyne­col. Oncol. 2012; 10: 25–37.
 • 4.Niewada M., Jakubczyk M., Macioch T. i wsp.: Kliniczne i eko­nomiczne aspekty stosowania szczepień przeciwko HPV. Curr. Gynecol. Oncol. 2013; 11: 137–150.
 • 5.Papuć E.: Jakość życia – definicje i sposoby jej ujmowania. Curr. Probl. Psychiatry 2011; 12: 141–145.
 • 6.Greimel E.R., Vlasic K.K., Waldenstrom A.C. i wsp.: The Euro­pean Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Quality-of-Life Questionnaire Cervical Cancer Module: EORTC QLQ-CX24. Cancer 2006; 107: 1812–1822.
 • 7.Singer S., Kuhnt S., Momenghalibaf A. i wsp.: Patients’ accep­tance and psychometric properties of the EORTC QLQ-CX24 after surgery. Gynecol. Oncol. 2010; 116: 82–87.
 • 8.Vaz A.F., Pinto-Neto A.M., Conde D.M. i wsp.: Quality of life of women with gynecologic cancer: associated factors. Arch. Gynecol. Obstet. 2007; 276: 583–589.
 • 9.Bjelic-Radisic V., Jensen P.T., Vlasic K.K. i wsp.: Quality of life characteristics inpatients with cervical cancer. Eur. J. Can­cer 2012; 48: 3009–3018.
 • 10.Yavas G., Dogan N.U., Yavas C. i wsp.: Prospective assess­ment of quality of life and psychological distress in patients with gynecologic malignancy: a 1-year prospective study. Int. J. Gynecol. Cancer 2012; 22: 1096–1101.
 • 11.Ferrandina G., Mantegna G., Petrillo M. i wsp.: Quality of life and emotional distress in early stage and locally advanced cervical cancer patients: a prospective, longitudinal study. Gynecol. Oncol. 2012; 124: 389–394.
 • 12.Vaz A.F., Pinto-Neto A.M., Conde D.M. i wsp.: Quality of life and menopausal and sexual symptoms in gynecologic can­cer survivors: a cohort study. Menopause 2011; 18: 662–669.
 • 13.Barnaś E., Skręt-Magierło J., Skręt A., Bidziński M.: The qual­ity of life of women treated for cervical cancer. Eur. J. Oncol. Nurs. 2012; 16: 59–63.
 • 14.Fernandes W.C., Kimura M.: Health related quality of life of women with cervical cancer. Rev. Lat. Am. Enfermagem 2010; 18: 360–367.
 • 15.Park S.Y., Bae D.S., Nam J.H. i wsp.: Quality of life and sexual problems in disease-free survivors of cervical cancer compared with the general population. Cancer 2007; 110: 2716–2725.
 • 16.Pasek M., Suchocka L., Urbański K.: Quality of life in cervical cancer patients treated with radiation therapy. J. Clin. Nurs. 2013; 22: 690–697.
 • 17.Juraskova I., Bonner C., Bell M.L. i wsp.: Quantity vs. quality: an exploration of the predictors of posttreatment sexual adjust­ment for women affected by early stage cervical and endome­trial cancer. J. Sex. Med. 2012; 9: 2952–2960.
 • 18.Ros C., Espuña M.: Impact of cervical cancer treatment on mic­turition and sexual function]. Actas Urol. Esp. 2013; 37: 40–46.
 • 19.Grangé C., Bonal M., Huyghe É. i wsp.: [Sexual function and quality of life in locally advanced cervical cancer]. Gynecol. Obstet. Fertil. 2013; 41: 116–122.
 • 20.Vrzackova P., Weiss P., Cibula D.: Sexual morbidity following radical hysterectomy for cervical cancer. Expert Rev. Antican­cer Ther. 2010; 10: 1037–1042.
 • 21.Aerts L., Enzlin P., Verhaeghe J. i wsp.: Sexual and psycholog­ical functioning in women after pelvic surgery for gynaecolog­ical cancer. Eur. J. Gynaecol. Oncol. 2009; 30: 652–656.
 • 22.Pilger A., Richter R., Fotopoulou C. i wsp.: Quality of life and sexuality of patients after treatment for gynaecological malig­nancies: results of a prospective study in 55 patients. Antican­cer Res. 2012; 32: 5045–5049.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6aae9b64-02fb-4690-ac1c-3d99dc9bac77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.