PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 20 | 4 | 14-20
Article title

Zatrucia spowodowane trującymi roślinami i jadami zwierzęcymi w latach 2010–2016 w województwie śląskim

Content
Title variants
EN
Poisons caused by poisonous plants and venomous animals in the years 2010–2016 in the Silesia Voivodship
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Substancje czynne niektórych roślin trujących i jady zwierzęce stanowią zagrożenie zdrowotne dla człowieka. W pracy przeanalizowano dane statystyczne przypadków zatruć roślinami trującymi i jadami zwierzęcymi na terenie województwa Śląskiego w latach 2010–2016. Zaobserwowano utrzymywanie się stałej niskiej liczby zatrutych ro- ślinami (ok. 50 osób rocznie) i jadami zwierzęcymi (ok. 20 osób rocznie), co stanowiło odpowiednio 1,19% i 0,48% wszystkich leczonych z powodu zatrucia.
EN
Active substances of some poisonous plants and venomous animals are a health risk for humans. This work analyzes statistical data for cases of poisoning with poisonous plants and animal venoms in the Silesian province in the years 2010–2016. The number of cases due to poisonous plants (approx. 50 patients per year) and animal venom (approx. 20 patients per year) remained constant and low, accounting for 1.19% and 0.48%, respectively, of all patients treated for poisoning
Contributors
author
 • Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, Zakład Szkodliwości Fizycznych, Fizjologii Pracy i Ergonomii
References
 • [1] Burda P.: Rośliny trujące. (W:) Pach J (red.). Zarys toksykologii klinicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wyd. I Kraków 2009: 574-594.
 • [2] Grynia M.: Trujące i szkodliwe rośliny łąk i pastwisk. PWRiL, Poznań 1974: 128.
 • [3] Nelson L.S., Shih L.D. Balick M.J. Handbook of Poisonous and Injurious Plants. New York Botanical Garden, New York, 2007: 340.
 • [4] Vonk F.J., Jackson K., Doley R., et al.: Snake venom: From fieldwork to the clinic. Bioessays 2011; 33: 269-279.
 • [5] Ciszowski K.: Ukąszenia przez skorpiony. W: Pach J. (red.).Zarys toksykologii klinicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wyd. I Kraków 2009: 639-649.
 • [6] Stefanowicz-Hajduk J., Hajduk A., Ochocka J.R., et al.: Zatrucia roślinami wyższymi występującymi w Polsce. Bromat Chem Toksykol 2006; 3, 39: 271-276.
 • [7] Żuraw B., Tietze M., Weryszko-Chmielewska E.: Rośliny ozdobne o właściwościach toksycznych uprawiane w ogrodach. Alergoprofil 2013; 9, 2: 11-19.
 • [8] Jaspersen-Schib R., Theus L., Guirguis-Oeschger M., et al.: Serious plant poisonings in Switzerland 1966-1994. Schweiz Med Wochenschr 1996; 126(25): 1085-1098.
 • [9] Altmann H. Rośliny trujące i zwierzęta jadowite. Oficyna Wydawnicza Multico, Warszawa, 1998: 145.
 • [10] Kłapeć T., Kania G.: Zwierzęta trujące i jadowite. Wybrane przykłady należące do bezkręgowców. Med. Og Nauk Zdr. 2014; 20, 1: 102-106.
 • [11] Sprawozdanie z działalności Instytutu w roku 2016. Instytut Medycyny pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec 2017: 80.
 • [12] Sprawozdanie z działalności Instytutu w roku 2015. Instytut Medycyny pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec 2016: 77.
 • [13] Sprawozdanie z działalności Instytutu w roku 2014. Instytut Medycyny pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec 2015: 87.
 • [14] Sprawozdanie z działalności Instytutu w roku 2013. Instytut Medycyny pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec 2014: 86.
 • [15] Sprawozdanie z działalności Instytutu w roku 2012. Instytut Medycyny pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec 2013: 132.
 • [16] Sprawozdanie z działalności Instytutu w roku 2011. Instytut Medycyny pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec 2012: 132.
 • [17] Sprawozdanie z działalności Instytutu w roku 2010. Instytut Medycyny pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec 2011: 156.
 • [18] Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2016 roku. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny – Zakład Epidemiologii. Główny Inspektorat Sanitarny – Departament Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi. Podstawowe tablice robocze – wstępne dane, stan w dniu 1.03.2017 r. http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2016/Ch_2016_wstepne_dane.pdf [dostęp on-line 2017.10.24]
 • 19] Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2015 roku. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny – Zakład Epidemiologii. Główny Inspektorat Sanitarny – Departament Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi. http://wwwold.pzh.gov. pl/oldpage/epimeld/2015/Ch_2015.pdf [dostęp on-line 2017.10.24]
 • [20] Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2014 roku. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny – Zakład Epidemiologii. Główny Inspektorat Sanitarny – Departament Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi. http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2014/Ch_2014.pdf [dostęp on-line 2017.10.24]
 • [21] Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2013 roku. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny – Zakład Epidemiologii. Główny Inspektorat Sanitarny – Departament Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi. http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2013/Ch_2013.pdf [dostęp on-line 2017.10.24]
 • [22] Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2012 roku. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny – Zakład Epidemiologii. Główny Inspektorat Sanitarny – Departament Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi. http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2012/Ch_2012.pdf [dostęp on-line 2017.10.24]
 • [23] Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2011 roku. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny – Zakład Epidemiologii. Główny Inspektorat Sanitarny – Departament Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi. http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2011/Ch_2011.pdf [dostęp on-line 2017.10.24]
 • [24] Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2010 roku. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny – Zakład Epidemiologii. Główny Inspektorat Sanitarny – Departament Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi. http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2010/Ch_2010.pdf [dostęp on-line 2017.10.24]
 • [25] Stan Sanitarny Kraju w roku 2015. Główny Inspektorat Sanitarny. http://gis.gov.pl/images/gis_stan_2015_internet_jb. pdf [dostęp on-line 2017.04.19]
 • [26] Opracowania OAiSM 2016 – Raport. Śląski Urząd Wojewódzki, Wydział Zdrowia. http://www.katowice.uw.gov.pl/wdznnsoz/Opracowania_OAiSM_2016_RAPORT.html [dostęp on-line 2017.04.19]
 • [27] Ochrona Zdrowia i Pomoc Społeczna w Województwie Śląskim w 2010 r. Urząd Statystyczny w Katowicach. http://katowice.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/zdrowie-pomoc-spoleczna/ochrona-zdrowia-i-pomoc-spoleczna-w-wojewodztwie-slaskim-w-2010-r-,1,1.html [dostęp on-line 2017.04.19]
 • [28] Tsang Y.Y, Tang A.S.P. Tetrodotoxin Poisoning. Food Safety Focus. Centre for Food Safety, 2007,9: 1-2.
 • [29] Ratunku, dziecko zeżarło fikusa. https://groups.google.com/forum/#!topic/pl.soc.dzieci/3E7d5UiRJv8 [dostęp on-line 2017.04.18]
 • [30] Mamuski blagam, pomozcie:(http://f.kafeteria.pl/temat/f10/mamuski-blagam-pomozcie-p_4769846 [dostęp on-line 2017.04.18]
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6a73c0d2-3684-4252-b322-0d9469ebabbb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.