PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 2 | 55-64
Article title

Comparison of muscule imbalance in students 3rd year at cpu

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The goal of the thesis was to identify and then compare the incidence of muscle imbalance at 3rd grade students in the academic years 2012/2013 and 2013/2014 at EF CPU in Nitra. The object of our monitoring were 78 students in decimal age from 20.21 to 27.58 years. We analyze the overall incidence of muscle imbalance in the two academic years, the frequency of shortened muscles, weakened muscle and movement stereotypies disorder. At the same time we compare identical characteristics among all female students and among male students as well. We examined the muscle imbalance according to method of Janda (1982) modified by Thurzová (1992) for the purpose of physical education. Based on the measurements, we discovered a high occurrence of overall muscle imbalance at every tested subject in both academic periods. We noticed that the occurrence of shortening in shortened muscles was the highest in the first period in m. rectus femoris and in 78.4 % of subjects and next period at m. quadratus lumborum in 82.4 % of subjects. The frequency of muscle weakened was the highest in both periods the extensors of hip joint in 83 % of subjects first period, 85.3 % of subjects of the second period. When movement stereotypies we observed a high incidence of breaches of movement stereotypies in extension in hip joint in both academic years and 83% (2012/2013) and 82.4 % (2013/2014) subjects. Based on the identified results, we can deduce that not only in individuals that lead hypokinetic way of life but also for students who are regularly engaged locomotor activity but no emphasis on thorough compensation tends to develop muscle imbalances.
Contributors
 • Department of Physical Education and Sports , FE CPU, Nitra , Slovakia
 • Department of Physical Education and Sports , FE CPU, Nitra , Slovakia
References
 • 1. Adamčák Š, Bartík P et al.: Úroveň posturálnych a fázických svalov na 2.stupni základných škôl. Banská Bystrica: UMB, 2011; 173 [in Slovak]
 • 2. Adamčák Š: Flexory kolenného kĺbu ako najčastejšie skrátená svalová skupina u žiakov základnej školy. In: Optimální působení tělesné zátéže a výživy. Hradec Králové: PF UHK, 2007; [in Slovak]
 • 3. Čučková T, Znášiková J, Vorálek R, Süss V: Pohybový aparát mladých volejbalistiek. In: Rehabilitácia. Roč. 50, č. 4 (2013); 235-240 [in Slovak]
 • 4. Čermák J, Chválová O, Botlíková V: Záda už mě nebolí. Praha: Jan Vašut, 2008; 296 [in Czech]
 • 5. Dlhoš M: Lateralita funkčných svalových zmien a jej ovplyvňovanie u mladých tenistov. (Candidate dissertation). Bratislava: FTVŠ UK, 2002; 122 [in Slovak]
 • 6. Janda V: Funkční svalový test. Praha: Grada, 1996; 328 [in Czech]
 • 7. Janda V: Základy kliniky funkčních (neparetických) hybných porúch. Brno: 1982; 139 [in Czech]
 • 8. Kanásová J, Šimončičová L: Svalová nerovnováha u 15 ročných atlétov. In: Atletika 2013. Nitra: DALI-BB, 2013; 182-189 [in Slovak]
 • 9. Kanásová J, Šimončičová L: Kompenzačné cvičenia ako prostriedok odstraňovania svalovej nerovnováhy u školskej populácie. In: Šport a rekreácia 2011. Nitra: UKF, 2011; 52 – 57 [in Slovak]
 • 10. Kanásová J: Funkčné svalové poruchy u atlétov, tenistov, plavcov, hokejistov, volejbalistiek a moderných gymnastiek OŠG v Nitre. In: ATLETIKA 2005. Praha: KA FTVS UK, 2005 [in Slovak]
 • 11. Kanásová J: Svalová nerovnováha u 10 až 12 - ročných žiakov a jej ovplyvnenie v rámci školskej telesnej výchovy. Bratislava: Peem, 2005; 84 [in Slovak]
 • 12. Kováčová E, Medeková H: Vybrané aspekty posturálneho zdravia detskej populácie a detí s alergiou. In: Telesná výchova a šport – prostriedok vytvárania vzťahu mladej generácie k pohybu a športu. Zvolen: TU, 2011; 95-105 [in Slovak]
 • 13. Kováčová E: Stav svalovej nerovnováhy a chybného držania tela u školskej populácie a možnosti ich ovplyvňovania u mladších žiakov. (Candidate dissertation). Bratislava: FTVŠ UK, 2003; 120 [in Slovak]
 • 14. Kováčová E et al: Držanie tela a svalová nerovnováha u detí z hľadiska pohybovej aktivity. Školská telesná výchova a zdravý vývoj mládeže. Nitra: Zborník SVSTVŠ, 1993 [in Slovak]
 • 15. Lopata P: Funkčné svalové poruchy u futbalistov. In: Študentská vedecká konferencia na FTVŠ UK Bratislava. Bratislava: FTVŠ UK, 2011; 28-41[in Slovak]
 • 16. Malátová R, Matějková V: Svalová dysbalance vyskytující se u futbalistů a možnosti jejich kompenzace. In: Studia Kinanthropologica. České Budejovice: JU, 2011; 35-39 [in Czech]
 • 17. Pernicová H et al.: Zdravotní tělesná výchova. Praha: Fortuna, 1993; 184 [in Czech]
 • 18. Přidalová M: Stav podpůrného pohybového systému u selektovaných skupin dětí staršího školního věku. Diagnostika pohybového systému. In: Sborník IV. Mezinárodní konference 24. – 25.8.2000. Olomouc: 2000; 144-148 [in Czech]
 • 19. Thurzová E: Svalová nerovnováha. In: Labudová, J., Thurzová, E. 1992. Teória a didaktika zdravotnej telesnej výchovy.1. vydanie. Bratislava: UK, 1992; 102 [in Slovak]
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6a696c3d-4abb-43bf-84ff-0e4f6c0061db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.