Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2012 | 13 | 3 | 43

Article title

Advances in pain treatment in patients with pancreatic cancer

Title variants

PL
Postępy w leczeniu bólu w nowotworach trzustki

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autor omawia możliwości postępowania terapeutycznego w raku trzustki. Szybki i początkowo bezobjawowy przebieg choroby powoduje, że postępowanie przeciwbólowe według zaleceń terapeutycznych WHO jest często mało skuteczne. Z innych sposobów leczenia należy wymienić: przezskórne stosowanie opioidów w postaci plastrów, okołordzeniowe zastosowanie opioidów, neuroliza splotu trzewnego oraz techniki ultrasonografii endoskopowej
EN
Advances in pain treatment in patients with pancreatic cancerThe author discusses the therapeutic possibilities in pancreatic cancer. Quick and initially asymptomatic disease makes analgesic treatment according to WHO treatment guidelines ineffective. The other treatments include: percutaneous use of opioids in the form of patches, intrathecal administration of opioids, celiac plexus neurolysis and endoscopic ultrasound techniques.

Discipline

Journal

Year

Volume

13

Issue

3

Pages

43

Physical description

Contributors

  • ANIVA, Pain Management Unit, University Hospital Örebro, Sweden

References

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-6a2b9652-b79a-41d3-8f46-e67db5ba9bfb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.