PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2012 | 13 | 3 | 43
Article title

Advances in pain treatment in patients with pancreatic cancer

Title variants
PL
Postępy w leczeniu bólu w nowotworach trzustki
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor omawia możliwości postępowania terapeutycznego w raku trzustki. Szybki i początkowo bezobjawowy przebieg choroby powoduje, że postępowanie przeciwbólowe według zaleceń terapeutycznych WHO jest często mało skuteczne. Z innych sposobów leczenia należy wymienić: przezskórne stosowanie opioidów w postaci plastrów, okołordzeniowe zastosowanie opioidów, neuroliza splotu trzewnego oraz techniki ultrasonografii endoskopowej
EN
Advances in pain treatment in patients with pancreatic cancerThe author discusses the therapeutic possibilities in pancreatic cancer. Quick and initially asymptomatic disease makes analgesic treatment according to WHO treatment guidelines ineffective. The other treatments include: percutaneous use of opioids in the form of patches, intrathecal administration of opioids, celiac plexus neurolysis and endoscopic ultrasound techniques.
Discipline
Journal
Year
Volume
13
Issue
3
Pages
43
Physical description
Contributors
  • ANIVA, Pain Management Unit, University Hospital Örebro, Sweden
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6a2b9652-b79a-41d3-8f46-e67db5ba9bfb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.