PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 67 | 6 | 380–383
Article title

Molecular-genetic typing of Borrelia circulating in Kyiv Oblast

Content
Title variants
PL
Molekularno-genetyczne typowanie Borrelii, które krążyły w obszarze Obwodu Kijowskiego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
INTRODUCTION Ixodes tick-borne borreliosis are the most widespread natural foci diseases on the European continent. The clinical manifestation of the illness is determined by the Borrelia species which infects humans. The purpose of the study is to define the Borrelia species that circulate in biotic objects on the territory of the Kyiv Oblast to optimize laboratory and clinical diagnostics of Ixodes tick-borne borreliosis. MATERIALS AND METHODS The Ixodes ticks were collected in different areas of the Kyiv Oblast. The tick suspensions to detect B. burgdorferi sensu lato were investigated using the real-time polymerase chain reaction (PCR-RT). The PCR agarose gel method for genotyping of the positive samples of B. burgdorferi s.s., B. afzelii, B. garinii was employed. RESULTS Forty-three (11.31 ± 0.25%) positive pools of investigated ticks with Borrelia burgdorferi sensu lato complex have been determined. The average ratio of Borrelia infected ticks is 1.21 ± 0.03%. The Ixodes ricinus has been treated as the main vector of Borrelia in this area. The Borrelia species have been identified in 27 tick pools. For the first time, the presence of B. afzelii (90 ± 12.14%) and B. garinii (10 ± 0.91%) have been found in the Kyiv Oblast. CONCLUSION Borrelia burgdorferi s. l. is endemic in the Kyiv Oblast where the main vector of agents is Ixodes ricinus. B. afzelii and B. garinii are the dominant Borrelia species in biotic objects.
PL
WSTĘP Odkleszczowy typ boreliozy jest najbardziej rozpowszechniony na terytorium kontynentu europejskiego. Objawy kliniczne choroby uzależnione są od odmiany Borrelii, którą został zainfekowany człowiek. Celem pracy było zdefiniowanie odmian Borrelii, które krążą w obiektach biotycznych na terytorium Obwodu Kijowskiego dla optymalizacji diagnostyki laboratoryjnej i klinicznej odkleszczowego typu boreliozy. MATERIAŁY I METODY Kleszcze rodzaju Ixodes zebrano na różnych obszarach Obwodu Kijowskiego, sporządzono z nich zawiesinę. Zawiesina była badana w trakcie badania reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym (PCR-RT), pod względem obecności B. burgdorferi sensu lato. Przeprowadzono badanie PCR z wykorzystaniem żelu agarowego dla genotypowania pozytywnych próbek B. burgdorferi s.s., B. afzelli, B. garinii. WYNIKI Wykryto 43 (11,31 ± 0,25%) pozytywnych próbek badanych kleszczy pod względem obecności Borrelia burgdorferi sensu lato. Średnia zainfekowanych kleszczy wyniosła (1,21 ± 0,03%). Wykazano, iż Ixodes ricinus jest głównym wektorem Borrelii na tym terytorium. Odmiany Borrelii zostały zidentyfikowane w 27 próbkach kleszczowych. Po raz pierwszy w Obwodzie Kijowskim stwierdzono obecność B. afzelli (90 ± 12,14%) oraz B. garinii (10 ± 0,91%). WNIOSKI Obwód Kijowski jest endemicznym w stosunku do Borrelia burgdorferi s.l., gdzie głównym wektorem czynników chorobotwórczych jest Ixodes ricinus. Dominującymi odmianami Borrelii w obiektach biotycznych dla różnych regionów są B. afzelli oraz B. garinii.
Discipline
Year
Volume
67
Issue
6
Pages
380–383
Physical description
Contributors
 • Department of Epidemiology Lviv National Medical University Pekarska str. 69 Lviv 70010 Ukraine tel. (+38) 032 276 2835 mob. (+38) 067 676 0212
 • State Establishment "Kyiv Regional Laboratory Center of State Sanitary and Epidemiological Service of Ukraine"
References
 • 1. Crowder C.D., Matthews H.E., Schutzer S. et al. Genotypic variation and mixtures of Lyme Borrelia in Ixodes ticks from North America and Europe. PLoS One 2010 May 14;5(5):e10650. doi: 10.1371/journal.pone.0010650.
 • 2. Rauter C., Hartung T. Prevalence of Borrelia burgdorferi sensu lato genospecies in Ixodes ricinus ticks in Europe: a metaanalysis. Appl. Environ. Microbiol. 2005; 71: 7203–7216.
 • 3. Nau R., Christen H.-Jür., Eiffert H. Lyme Disease – Current State of Knowledge. Dtsch Arztebl Int. 2009; 106(5): 72–82. doi: 10.3238/ /arztebl.2009.0072.
 • 4. Cisak E., Wójcik-Fatla A., Stojek N. et al. Prevalence of Borrelia burgdorferi genospecies in Ixodes ricinus ticks from Lublin region (eastern Poland). Ann. Agric. Environ. Med. 2006; 13: 301–306.
 • 5. Pejchalová K., Zákovská A., Mejzlíková M., Halouzka J., Dendis M. Isolation, cultivation and identification of Borrelia burgdorferi genospecies from Ixodes ricinus ticks from the city of Brno, Czech Republic. Ann. Agric. Environ. Med. 2007; 14: 75–79.
 • 6. Stańczak J., Kubica-Biernat B., Racewicz M., Kruminis-Lozowska W., Kur J. Detection of three genospecies of Borrelia burgdorferi sensu lato in Ixodes ricinus ticks collected in different regions of Poland. Int. J. Med. Microbiol. 2000 Oct; 290: 559–566.
 • 7. Vögerl M., Zubriková D., Pfister K. Prevalence of Borrelia burgdorferi s. l. in Ixodes ricinus ticks from four localities in Bavaria, Germany. Berl Munch Tierarztl Wochenschr. 2012; 125: 401–406.
 • 8. Barrett A. Vector- and rodent-borne diseases in Europe and North America: Distribution, public health burden and control [book review]. Emerg Infect Dis [serial on the Internet]. 2007 Aug [date cited]. Available from http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/13/8/07-0626.htm doi: 10.3201/eid1308.070626.
 • 9. Beklemishev A.B., Dobrotvorsky A.K., Piterina A.V., Ivanov I.D., Nomokonova N.Y., Livanova N.N. Detection and typing of Borrelia burgdorferi sensu lato genospecies in Ixodes persulcatus ticks in West Siberia, Russia. FEMS Microbiol. Lett. 2003 Oct 24; 227: 157–161.
 • 10. Vynograd N.O., Vasylyshyn Z.P., Kozak L.P. Postpone complications after Ixodes tick-borne borreliosis. Modern infections 2009; 2: 15–20.
 • 11. Nefedova V.V., Korenberg E.I., Andrejchuk Yu.V., Gorelova N.B. Genetic characteristic of pathogenic Borrelia isolated in Ukraine. JMEI 2005; 4: 23–27.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6a25d2f3-9319-48e0-9b4c-0829eeabb728
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.