PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 21 | 1 | 50-54
Article title

Wpływ stosowania magnezji białej na stan zdrowia użytkowników zamkniętych obiektów wspinaczkowych

Content
Title variants
EN
The effect of using magnesia alba on the health of indoor climbing facilities users
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Climbing is becoming an increasingly popular sport. Therefore, indoor climbing facilities are also frequently visited. To improve friction between the hands and the holds, athletes apply magnesia alba [Mg5(OH)2(CO3)4] on their hands. It is available in various forms. The most commonly used form – powdered – is stored in a bag attached to the waist. Unfortunately, a lot of dust gets into the air during its application. Although data on the harmfulness of the compound itself is not entirely clear, there are reports of a deterioration in the function of the respiratory tract due to magnesium dust suspended in the air. Therefore, methods of reducing the pollution of climbing objects were sought. One of them is certainly the replacement of the powdered form of magnesia with its liquid form (suspension in ethyl alcohol). Because of the constant exposure of the skin to magnesium hydroxycarbonate, its impact on the user’s health has also been analyzed. It has been shown that the effect of magnesium dust at the cellular level can lead to skin pigmentation changes. A separate issue raised in the study is the influence of magnesium on the course of atopic dermatitis. The need for further research has also been underlined, as it may provide new information on the effects of magnesium on atopic skin as well as on the development of contact allergy. Another problem is the increased risk of colonization of magnesia bags by pathogenic microorganisms. In view of that, the study highlights the importance of respecting the rules of personal hygiene in the prevention of infections that threaten people practicing sports climbing
EN
Wspinaczka w ostatnim czasie staje się coraz popularniejszym sportem. W związku z tym częściej odwiedzane są też zamknięte obiekty wspinaczkowe. W celu poprawy tarcia między chwytami a skórą, sportowcy stosują na ręce magnezję białą [Mg5(OH)2(CO3)4]. Dostępna jest ona w różnych formach. Najczęściej stosowana postać – sproszkowana, noszona jest w przypiętym do pasa woreczku. Niestety podczas jej aplikacji znaczna ilość pyłu dostaje się do powietrza. Chociaż dane dotyczące szkodliwości samego związku nie są do końca jasne, pojawiają się doniesienia dotyczące pogorszenia funkcji układu oddechowego pod wpływem zawieszonego w powietrzu pyłu magnezjowego. Poszukiwane były zatem metody zmniejszające zapylenie zamkniętych obiektów wspinaczkowych. Za jedną z nich z pewnością uznać można zastąpienie sproszkowanej formy magnezji przez jej zawiesinę w alkoholu etylowym. Ze względu na nieustanny kontakt hydroksywęglanu magnezu ze skórą, przedmiotem analizy stał się też wpływ, który na nią wywiera. Wykazano, że działanie pyłu magnezjowego na poziomie komórkowym może doprowadzić do zmian pigmentacji skóry. Osobną kwestią poruszoną w opracowaniu jest wpływ magnezji na przebieg atopowego zapalenia skóry (AZS). Poruszono również konieczność prowadzenia dalszych badań, które mogą przynieść nowe informacje o działaniu magnezji na skórę atopową, jak również skłonną do rozwijania alergii kontaktowej. Kolejnym zagadnieniem jest zwiększone ryzyko kolonizacji woreczków na magnezję przez drobnoustroje chorobotwórcze. Wobec tego podkreślono znaczenie przestrzegania zasad higieny osobistej w profilaktyce zakażeń, zagrażającym osobom uprawiającym wspinaczkę sportową.
Contributors
 • Zakład Psychiatrii Konsultacyjnej i Badań Neurobiologicznych, Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
author
author
References
 • [1] https://www.ifsc-climbing.org/index.php/media-centre/keyfigures-2dostęp z dnia 15.03.2018 r.
 • [2] Li F.X., Margetts S., Fowler I.: Use of 'chalk' in rock climbing: sine qua non or myth? J Sports Sci 2001; 19(6): 427-432.
 • [3] National Center for Biotechnology Information. PubChem Compound Database; CID=9865481, https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/9865481 (accessed Dec 17, 2017).
 • [4] Amca A.M., Vigouroux L., Aritan S. et al.: The effect of chalk on the finger-hold friction coefficient in rock climbing. Sports Biomech 2012; 11(4): 473-479.
 • [5] Kilgas M.A., Drum S.N., Jensen R.L. et al.: The Effect of Magnesium Carbonate (Chalk) on Geometric Entropy, Force, and Electromyography During Rock Climbing. J Appl Biomech 2016; 32(6): 553-557.
 • [6] Weinbruch S., Dirsch T., Ebert M. et al.: Dust exposure in indoor climbing halls. J Environ Monit 2008; 10(5): 648-654.
 • [7] Moshammer H., Shahraki S., Mondel T. et al.: Lung function and dust in climbing halls: two pilot studies. Rev Environ Health 2016; 31(4): 401-407.
 • [8] Castro A., Calvo A.I., Alves C. et al.: Indoor aerosol size distributions in a gymnasium. Sci Total Environ 2015; 524-525: 178-186.
 • [9] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U z 2012 r., poz. 1031).
 • [10] Krzeszowiak J., Stefanow D., Pawlas K.: The impact of particulate matter (PM) and nitric oxides (NOx) on human health and an analysis of selected sources accounting for their emission in Poland. Med Środ 2016; 19(3): 7-15.
 • [11] Int Panis L., Provost E.B., Cost B. et al.: Short-Term Air Pollution Exposure Decreases Lung Function: A Repeated Measures Study in Healthy Adults. J Environ Health 2017; 16(1):60.
 • [12] Alves C., Calvo A.I., Marquez L. et al.: Particulate matter in the indoor and outdoor air of a gymnasium and a fronton. Environ Sci Pollut Res Int 2014; 21: 12390–12402.
 • [13] Kotsiou O.S., Gourgoulianis K.I.: Fractional exhaled nitric oxide: Signaling lung function changes in obstructive lung diseases. Ann Allergy Asthma Immunol 2018;120(3):340.
 • [14] Biela M, Domin P, Krzemiński J i wsp.: "Wpływ zapylenia zamkniętych obiektów wspinaczkowych na zdrowie ich użytkowników"- referat wygłoszony na VI Ogólnopolskiej Konferencji ,,Środowisko i zdrowie na Dolnym Śląsku i w Polsce’’ Myślibórz, 12.05.2017-14.05.2017.
 • [15] Weinbruch S., Dirsch T., Kandler K. et al.: Reducing dust exposure in indoor climbing gyms. J Environ Monit 2012;8: 2114–2120.
 • [16] Takano H., Inoue K.I.: Environmental pollution and allergies. J Toxicol Pathol 2017; 30(3): 193-199.
 • [17] Puri P., Nandar S.K., Kathuria S. et al.: Effects of air pollution on the skin: A review. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2017; 83: 415-423.
 • [18] Kim J., Kim E.H., Oh I. et al.: Symptoms of atopic dermatitis are influenced by outdoor air pollution. J Allergy Clin Immunol 2013; 132: 495-498.
 • [19] Kim H.O., Kim J.H., Cho S.I. et al.: Improvement of atopic dermatitis severity after reducing indoor air pollutants. Ann Dermatol 2013; 25: 292-297.
 • [20] Reich A., Szczepanowska J., Szepietowski J.: Znaczenie emolientów w terapii atopowego zapalenia skóry. Dermatol Klin 2007; 9(3):153-156.
 • [21] Farmer W.S., Marathe K.S.: Atopic Dermatitis: Managing the Itch. Adv Exp Med Biol 2017; 1027: 161-177.
 • [22] McLaughlin J.B., Gessner B.D., Bailey A.M.: Gastroenteritis outbreak among mountaineers climbing the West Buttress route of Denali – Denali National Park, Alaska, June 2002. Wilderness Environ Med 2005; 16(2): 92-96.
 • [23] Gundacker N.D., Rolfe R.J., Rodriguez J.M.: Infections associated with adventure travel: A systematic review. Travel Med Infect Dis 2017; 16: 3-10.
 • [24] Brauer S.L., Vuono D., Carmichael M.J., Pepe-Ranney C., Strom A., Rabinowitz E., Buckley D.H., Zinder S.H.: Microbial Sequencing Analyses Suggest the Presence of a Fecal Veneer on Indoor Climbing Wall Holds. Curr Microbiol 2014; 69:681–689.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6a1971fa-546f-4e87-8744-9b36eae11a78
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.