PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 12 | 1 | 85–93
Article title

Ocena stężeń witaminy D w surowicy dzieci z alergią

Content
Title variants
EN
An assessment of vitamin D serum levels in allergic children
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
In recent years, there has been a worldwide increase in the incidence of allergy, particularly in the paediatric population. The most common allergic conditions include asthma, allergic rhinitis, allergic conjunctivitis, atopic dermatitis, food allergies and urticaria. There are a number of publications showing the importance of serum vitamin D levels in atopic diseases. The effects of vitamin D on the balance between Th1 and Th2 lymphocyte-mediated immune response as well as the antiinflammatory effects by limiting TNF-α overproduction are emphasised. The role of vitamin D in the formation of natural endogenous antibiotics and antimicrobials, such as defensins and cathelicidins, is also known. Aim of the study: The aim of the study was to assess serum vitamin D levels in allergic children. Material and methods: Children diagnosed with allergy and/or monitored for atopic disease as well as children with recurrent respiratory infections were included in the study. The children were diagnosed and treated at the Department of Paediatrics, Paediatric Nephrology and Allergology of the Military Institute of Medicine in the period from September 2011 to August 2013. A total of 60 children were qualified to a group with allergy diagnosis (group I), and 49 children formed a group with recurrent respiratory infections (group II). Vitamin D levels were measured in 109 children aged from 2 months to 18 years. Results: Low levels of vitamin D (below the normal limit) were shown in both paediatric groups. No statistically significant (p = 0.25) effects of the season on vitamin D levels were found in the whole evaluated population of children. A statistically significant (p < 0.0001) negative correlation was shown between vitamin D serum levels and the age of the assessed children (vitamin D levels decreased with age).
PL
W ostatnich latach obserwowany jest wzrost częstości występowania alergii na świecie, najbardziej zaznaczony w populacji dziecięcej. Do najczęstszych chorób alergicznych należą: astma, alergiczny nieżyt nosa, alergiczny nieżyt spojówek, atopowe zapalenie skóry, alergie pokarmowe oraz pokrzywki. Istnieje wiele publikacji wskazujących na znaczenie stężenia witaminy D w surowicy krwi w chorobach atopowych. Podkreśla się wpływ witaminy D na zachowanie równowagi pomiędzy odpowiedzią immunologiczną generowaną przez limfocyty Th1 i Th2, a także działanie przeciwzapalne poprzez ograniczenie nadmiernej produkcji TNF-α. Znany jest również udział witaminy D w tworzeniu endogennych naturalnych antybiotyków i czynników antydrobnoustrojowych, do których należą defensyny i katelicydyny. Cel pracy: Celem pracy była ocena stężeń witaminy D w surowicy krwi u dzieci z alergią. Materiał i metody: Badaniem objęto dzieci z rozpoznaną chorobą alergiczną i/lub obserwowane w kierunku choroby o podłożu atopowym oraz dzieci z nawracającymi infekcjami układu oddechowego. Dzieci były diagnozowane i leczone w Klinice Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie w okresie od września 2011 do sierpnia 2013 roku. Sześćdziesięcioro dzieci zakwalifikowano do grupy z rozpoznaną alergią (grupa I), natomiast 49 dzieci do grupy z nawracającymi zakażeniami układu oddechowego (grupa II). Witaminę D oznaczono u 109 dzieci w wieku od 2 miesięcy do 18 lat. Wyniki: Niskie stężenia witaminy D, poniżej granicy normy, wykazano w obu badanych grupach dzieci. Nie stwierdzono istotnego statystycznie (p = 0,25) wpływu pory roku na wartości stężeń witaminy D w całej analizowanej grupie dzieci. Wykazano natomiast istotną statystycznie (p < 0,0001) odwrotną korelację pomiędzy stężeniem witaminy D w surowicy a wiekiem badanych dzieci (im starsze dziecko, tym niższe stężenie witaminy D).
Discipline
Year
Volume
12
Issue
1
Pages
85–93
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, CSK MON WIM, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa, tel.: +48 261 817 236
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Bolesław Kalicki
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Bolesław Kalicki
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Bolesław Kalicki
References
 • 1. Dobrzańska A, Ryżko J (eds.): Pediatria. Podręcznik do Państwowego Egzaminu Lekarskiego i egzaminu specjalizacyjnego. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2004: 290.
 • 2. Rustecka A, Jung A, Kalicki B: Znaczenie witaminy D w chorobach atopowych u dzieci. Pediatr Med Rodz 2013; 9: 41–45.
 • 3. Czech-Kowalska J, Dobrzańska A: Suplementacja witaminy D u kobiet ciężarnych i karmiących oraz ich potomstwa. Standardy Medyczne – Pediatria 2012; 9: 689–698.
 • 4. Bener A, Ehlayel MS, Tulic MK et al.: Vitamin D deficiency as a strong predictor of asthma in children. Int Arch Allergy Immunol 2012; 157: 168–175.
 • 5. Perzanowska-Brzeszkiewicz K, Marcinowska-Suchowierska E: Witamina D a choroby przewodu pokarmowego. Postępy Nauk Medycznych 2012; (3): 247–251.
 • 6. Samochocki Z: Czy witamina D ma wpływ na rozwój i przebieg atopowego zapalenia skóry? Standardy Medyczne – Pediatria 2012; 9: 623–625.
 • 7. Kuźmińska MP: Witamina D a układ oddechowy. Postępy Nauk Medycznych 2012; (3): 241–246.
 • 8. Marcinowska-Suchowierska E, Walicka M: Niedobór witaminy D – narastający problem społeczny. Fam Med Prim Care Rev 2009; 11: 691–698.
 • 9. Heaney RP, Armas LA, Shary JR et al.: 25-Hydroxylation of vitamin D3: relation to circulating vitamin D3 under various input conditions. Am J Clin Nutr 2008; 87: 1738–1742.
 • 10. Thieden E, Philipsen PA, Wulf HC: Ultraviolet radiation exposure pattern in winter compared with summer based on timestamped personal dosimeter reading. Br J Dermatol 2006; 154: 133–138.
 • 11. Raimondi S, Johansson H, Maisonneuve P et al.: Review and meta-analysis on Vitamin D Receptor polymorphisms and cancer risk. Carcinogenesis 2009; 30: 1170–1180.
 • 12. Dobrzańska A, Ryżko J (eds.): Pediatria. Podręcznik do Państwowego Egzaminu Końcowego i Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2014: 1056.
 • 13. Lorenc RS, Karczmarewicz E, Kryśkiewicz E et al.: Zasady suplementacji i standardy oceny zaopatrzenia organizmu w witaminę D w świetle jej działania plejotropowego. Standardy Medyczne – Pediatria 2012; 9: 595–604.
 • 14. Odrowąż-Sypniewska G, Karczmarewicz E, Paprotny Ł et al.: 3-epi-25(OH)D – nowy metabolit, potencjalne działanie biologiczne, problematyka interferencji w oznaczeniach. Standardy Medyczne – Pediatria 2012; 9: 680–686.
 • 15. Karczmarewicz E, Kryśkiewicz E, Skorupa E et al.: Porównanie automatycznych metod oznaczania 25(OH)D – doświadczenia laboratorium szpitala pediatrycznego uczestniczącego w międzynarodowym systemie kontroli jakości DEQAS. Postępy Nauk Medycznych 2012; (3): 194–200.
 • 16. Carter GD, Carter R, Jones J et al.: How accurate are assays for 25-hydroxyvitamin D? Data from the international vitamin D external quality assessment scheme. Clin Chem 2004; 50: 2195–2197.
 • 17. Carter GD, Berry JL, Gunter E et al.: Proficiency testing of 25-hydroxyvitamin D (25-OHD) assays. J Steroid Biochem Mol Biol 2010; 121: 176–179.
 • 18. Carter GD, Jones JC: Use of a common standard improves the performance of liquid chromatography-tandem mass spectrometry methods for serum 25-hydroxyvitamin-D. Ann Clin Biochem 2009; 46: 79–81.
 • 19. Carter G, Jones J, Walker E: Assays for vitamin D metabolites: performance in the real world. Standardy Medyczne – Pediatria 2015; 12: 810–815.
 • 20. Płudowski P, Konstantynowicz J, Jaworski M et al.: Ocena stanu zaopatrzenia w witaminę D w populacji osób dorosłych w Polsce. Standardy Medyczne – Pediatria 2014; 11: 609–617.
 • 21. Chlebna-Sokół D, Golec J, Karalus J: Suplementacja witaminy D u dzieci i młodzieży w Polsce. Standardy Medyczne – Pediatria 2012; 9: 701–704.
 • 22. Looker AC, Pfeiffer CM, Lacher DA et al.: Serum 25-hydroxyvitamin D status of the US population: 1988–1994 compared with 2000–2004. Am J Clin Nutr 2008; 88: 1519–1527.
 • 23. Wayse V, Yousafzai A, Mogale K et al.: Association of subclinical vitamin D deficiency with severe acute lower respiratory infection in Indian children under 5 y. Eur J Clin Nutr 2004; 58: 563–567.
 • 24. Finklea JD, Grossman RE, Tangpricha V: Vitamin D and chronic lung disease: a review of molecular mechanisms and clinical studies. Adv Nutr 2011; 2: 244–253.
 • 25. Beigelman A, Zeiger RS, Mauger D et al.; Childhood Asthma Research and Education (CARE) Network of the National Heart, Lung, and Blood Institute: The association between vitamin D status and the rate of exacerbations requiring oral corticosteroids in preschool children with recurrent wheezing. J Allergy Clin Immunol 2014; 133: 1489–1492.
 • 26. Cassim R, Russell MA, Lodge CJ et al.: The role of circulating 25 hydroxyvitamin D in asthma: a systematic review. Allergy 2015; 70: 339–354.
 • 27. Sutherland ER, Goleva E, Jackson LP et al.: Vitamin D levels, lung function, and steroid response in adult asthma. Am J Respir Crit Care Med 2010; 181: 699–704.
 • 28. Slominski A, Zbytek B, Nikolakis G et al.: Steroidogenesis in the skin: implications for local immune functions. J Steroid Biochem Mol Biol 2013; 137: 107–123.
 • 29. Holick MF: Sunlight, ultraviolet radiation, vitamin D and skin cancer: How much sunlight do we need? Adv Exp Med Biol 2014; 810: 1–16.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-69fa9465-5e7e-48ca-8d9d-02b8f86f101e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.